yue1han4er2shu1  


1 zuo4 zhang3lao3 de5 xie3 xin4 gei3 meng2 jian3xuan3 de5 tai4tai5 , ( tai4tai5 zuo4 jiao4hui4 xia4tong2 ) , he2222:huo2 ta1de5 er2nuu3 , jiu4shi4 wo3 cheng2xin1 suo3 ai4 de5 . bu2dan4 wo3 ai4 , ye3 shi4 yi1qie4 zhi1dao5 zhen1li3 zhi1 ren2 suo3 ai4 de5 . 2 ai4 ni3men5 shi4 wei4 zhen1li3 de5 yuan2gu4 , zhe4 zhen1li3 cun2zai4 wo3men5 li3mian4 , ye3 bi4 yong3yuan3 yu3 wo3men5 tong2 zai4 . 3 en1hui4 , lian2min3 , ping2an1 , cong2 fu4 shen2 he2222:huo2 ta1 er2zi5 ye1su1 ji1du1 , zai4 zhen1li3 he2222:huo2 ai4xin1 shang4 , bi4 chang2 yu3 wo3men5 tong2 zai4 .

4 wo3 jian4 ni3de5 er2nuu3 , you3 zhao4 wo3men5 cong2 fu4 suo3 shou4 zhi1 ming4ling4 zun1xing2 zhen1li3 de5 , jiu4 shen4 huan1xi3 . 5 tai4tai5 a4 , wo3 xian4zai4 quan4 ni3 , wo3men5 da4jia1 yao4 bi3ci3 xiang1ai4 . zhe4 bing4 bu4shi5 wo3 xie3 yi1 tiao2 xin1 ming4ling4 gei3 ni3 , nai3shi4 wo3men5 cong2 qi3chu1 suo3 shou4 de5 ming4ling4 . 6 wo3men5 ruo4 zhao4 ta1de5 ming4ling4 xing2 , zhe4 jiu4shi4 ai4 . ni3men5 cong2 qi3chu1 suo3 ting1jian5 dang1 xing2 de5 , jiu4shi4 zhe4 ming4ling4 . 7 yin1wei5 shi4shang5 you3 xu3duo1 mi2huo4 ren2 de5 chu1lai5 , ta1men5 bu2ren4 ye1su1 ji1du1 shi4 cheng2 liao3:le5 rou4shen1 lai2 de5 . zhe4 jiu4shi4 na4 mi2huo4 ren2 de5 , di2 ji1du1 de5 . 8 ni3men5 yao4 xiao3xin1 , bu2yao4 shi1qu4 ni3men5 ( you3 gu3 juan3 zuo4 wo3men5 ) suo3 zuo4 de5 gong1 , nai3 yao4 de2zhao2 man3zu1 de5 shang3ci4 . 9 fan2 yue4guo4 ji1du1jiao4 xun4 , bu4 chang2 shou3 zhe5 de5 , jiu4 mei2you3 shen2 . chang2 shou3 zhe4 jiao4xun5 de5 , jiu4 you3 fu4 you4 you3 zi3 . 10 ruo4 you3 ren2 dao4 ni3men5 na4li5 , bu4shi5 chuan2 zhe4 jiao4xun5 , bu2yao4 jie1 ta1 dao4 jia1li3 , ye3 bu2yao4 wen4 ta1de5 an1 . 11 yin1wei5 wen4 ta1 an1 de5 , jiu4 zai4 ta1de5 e4xing2 shang4 you3 fen1 .

12 wo3 huan2:hai2 you3 xu3duo1 shi4 yao4 xie3 gei3 ni3men5 , que4 bu4 yuan4yi4 yong4 zhi3 mo4 xie3 chu1lai5 . dan4 pan4wang4 dao4 ni3men5 na4li5 , yu3 ni3men5 dang1mian4 tan2lun4 , shi3 ni3men5 de5 xi3le4 man3zu1 . 13 ni3 na4 meng2 jian3xuan3 zhi1 jie3mei4 de5 er2nuu3 dou1 wen4 ni3 an1 .