yue1han4san1shu1  


1 zuo4 zhang3lao3 de5 xie3 xin4 gei3 qin1ai4 de5 gai1you2 , jiu4shi4 wo3 cheng2xin1 suo3 ai4 de5 .

2 qin1ai4 de5 xiong1di5 a4 , wo3 yuan4 ni3 fan2shi4 xing1sheng4 , shen1ti3 jian4zhuang4 , ru2 ni3de5 ling2hun2 xing1sheng4 yi2yang4 . 3 you3 di4xiong1 lai2 zheng4ming2 ni3 xin1li5 cun2 de5 zhen1li3 , zheng4ru2 ni3 an4 zhen1li3 er2 xing2 , wo3 jiu4 shen4 xi3le4 . 4 wo3 ting1jian5 wo3de5 er2nuu3 men5 an4 zhen1li3 er2 xing2 , wo3de5 xi3le4 jiu4 mei2you3 bi3 zhe4ge5 da4 de5 .

5 qin1ai4 de5 di4xiong1 a4 , fan2 ni3 xiang4 zuo4 ke4luu3 zhi1 di4xiong1 suo3 xing2 de5 , dou1 shi4 zhong1xin1 de5 ; 6 ta1men5 zai4 jiao4hui4 mian4qian2 zheng4ming2 liao3:le5 ni3de5 ai4 . ni3 ruo4 pei4 de5:2:dei3 guo4:4:5 shen2 , bang1zhu5 ta1men5 wang3qian2 xing2 , zhe4 jiu4 hao4:3 liao3:le5 . 7 yin1 ta1men5 shi4 wei4 zhu3 de5 ming2 ( yuan2wen2 zuo4 na4 ming2 ) chu1 wai4 , dui4yu2 wai4bang1ren2 yi1 wu2 suo3 qu3 . 8 suo3yi3 wo3men5 ying1gai1 jie1dai4 zhe4yang4 de5 ren2 , jiao4 wo3men5 yu3 ta1men5 yi1tong2 wei4 zhen1li3 zuo4 gong1 .

9 wo3 ceng2 luue4luue4 de5 xie3 xin4 gei3 jiao4hui4 . dan4 na4 zai4 jiao4hui4 zhong1:4 hao4:3 wei4 shou3 de5 diu1te4fei2 bu4 jie1dai4 wo3men5 . 10 suo3yi3 wo3 ruo4 qu4 , bi4yao4 ti2 shuo1 ta1 suo3 xing2 de5 shi4 . jiu4shi4 ta1 yong4 e4yan2 wang4 lun4 wo3men5 . huan2:hai2 bu4 yi3ci3 wei4 zu2 , ta1 zi4ji3 bu4 jie1dai4 di4xiong1 , you3 ren2 yuan4yi4 jie1dai4 , ta1 ye3 jin4zhi3 , bing4qie3 jiang1 jie1dai4 di4xiong1 de5 ren2 gan3 chu1 jiao4hui4 .

11 qin1ai4 de5 xiong1di5 a4 , bu2yao4 xiao4fa3 wu4:e4:e4 , zhi3yao4 xiao4fa3 shan4 . xing2shan4 de5 shu3:zhu3 hu1 shen2 . xing2 wu4:e4:e4 de5 wei4ceng2 jian4 guo4:4:5 shen2 . 12 di1mi3diu1 xing2shan4 you3 zhong4ren2 gei3 ta1 zuo4 jian4zheng4 . you4 you3 zhen1li3 gei3 ta1 zuo4 jian4zheng4 . jiu4shi4 wo3men5 ye3 gei3 ta1 zuo4 jian4zheng4 . ni3 ye3 zhi1dao5 wo3men5 de5 jian4zheng4 shi4 zhen1 de5 .

13 wo3 yuan2 you3 xu3duo1 shi4 yao4 xie3 gei3 ni3 , que4 bu4 yuan4yi4 yong4 bi3mo4 xie3 gei3 ni3 . 14 dan4 pan4wang4 kuai4 kuai4 de5 jian4 ni3 , wo3men5 jiu4 dang1mian4 tan2lun4 . 15 yuan4 ni3 ping2an1 . zhong4 wei4 peng2you5 dou1 wen4 ni3 an1 . qing3 ni3 ti4 wo3 an4 zhe5 xing4ming2 wen4 zhong4 wei4 peng2you5 an1 .