;
Sheng Ge (Chinese Index)Parent
一切 献 在 坛 上 yi1qie4 xian4 zai4 tan2 shang3/4
一生 在 神 手 中 yi4sheng1 zai4 shen2 shou3 zhong1/4
万 民 奋 兴 wan4 min2 fen4 xing1/4
万世 战 争 wan4shi4 zhan4 zheng1
万古 磐石 为 我 开 wan1gu3 pan2shi2 wei2/4 wo3 kai1
万象 见证 主 奇 工 wan4xiang4 jian4zheng4 zhu3 ji1/qi2 gong1
三 一 真 神 san1 yi1 zhen1 shen2
三 一 颂 san1 yi1 song4
三 叠 阿们 san1 die2 a4men2
上 主 作为 何等 奥秘 shang3/4 zhu3 zuo4wei2 he2deng3 ao4mi4
不 住 的 歌唱 bu2/4 zhu4 de5/di2/4 ge1chang4
不 住 祈祷 bu2/4 zhu4 qi2dao3
与 主 同 在 yu3/4 zhu3 tong2/4 zai4
与 主 更 亲近 yu3/4 zhu3 geng1/4 qin1jin4
与 主 相亲 yu3/4 zhu3 xiang1qin1
与 主 面对面 yu3/4 zhu3 mian4dui4mian4
世界 的 真 光 shi4jie4 de5/di2/4 zhen1 guang1
丰盛 慈爱 已 进来 feng1sheng4 ci2ai4 yi3 jin4lai2
为 你 祈求 wei2/4 ni3 qi2qiu2
为 宣 教 士 祈祷 wei2/4 xuan1 jiao1/4 shi4 qi2dao3
为 我 受伤 wei2/4 wo3 shou4shang1
为 耶稣 而 活 wei2/4 ye1su1 er2 huo2
为何 我 要 歌颂 耶稣 wei4he2 wo3 yao1/4 ge1song4 ye1su1
主 与 我 同行 zhu3 yu3/4 wo3 tong2hang2:tong2xing2
主 为 我 预备 道路 zhu3 wei2/4 wo3 yu4bei4 dao4lu4
主 凡事 引导 zhu3 fan2shi4 yin3dao3
主 前 省察 zhu3 qian2 xing3cha2
主 名 至宝 zhu3 ming2 zhi4bao3
主 名 至宝 zhu3 ming2 zhi4bao3
主 在 十架 zhu3 zai4 shi2jia4
主 在 圣殿 中 zhu3 zai4 sheng4dian4 zhong1/4
主 常 引导 zhu3 chang2 yin3dao3
主 常常 顾念 我 zhu3 chang2chang2 gu4nian4 wo3
主 必 保守 我 zhu3 bi4 bao3shou3 wo3
主 必 快 来 zhu3 bi4 kuai4 lai2
主 恩 无 量 zhu3 en1 wu2 liang2/4
主 戴 荣光 zhu3 dai4 rong2guang1
主 拯救 我 zhu3 zheng3jiu4 wo3
主 日 zhu3 ri4
主 是 我 万 有 zhu3 shi4 wo3 wan4 you3/4
主 是 我 人生 中 心 zhu3 shi4 wo3 ren2sheng1 zhong1/4 xin1
主 是 我 大 能 拯救 zhu3 shi4 wo3 da4/dai4 neng2 zheng3jiu4
主 是 磐石 zhu3 shi4 pan2shi2
主 是 道路 真理 生命 zhu3 shi4 dao4lu4 zhen1li3 sheng1ming4
主 来 寻 我 zhu3 lai2 xun2 wo3
主 死 为何 zhu3 si3 wei4he2
主 民 应当 奋起 zhu3 min2 ying1dang1 fen4qi3
主 活 在 我 心 zhu3 huo2 zai4 wo3 xin1
主 活 着 zhu3 huo2 zhao1/2/zhe5/zhuo2
主 爱 在 心 燃 起 zhu3 ai4 zai4 xin1 ran2 qi3
主 爱 深 长 zhu3 ai4 shen1 chang2/zhang3
主 的 完全 平安 zhu3 de5/di2/4 wan2quan2 ping2an1
主 的 轭 容易 zhu3 de5/di2/4 e4 rong2yi5
主 看顾 吗 zhu3 kan4gu4 ma2/3/5
主 祷 文 zhu3 dao3 wen2
主 翅膀 下 zhu3 chi4bang3 xia4
主 耶和华 是 我 牧 者 zhu3 ye1he2hua2 shi4 wo3 mu4 zhe3
主 至 尊 至 荣 zhu3 zhi4 zun1 zhi4 rong2
主 藏 我 灵 在 他 爱 中 zhu3 cang2/zang4 wo3 ling2 zai4 ta1 ai4 zhong1/4
主 言 宝贵 zhu3 yan2 bao3gui4
主 领 我 经 旷野 路 zhu3 ling3 wo3 jing1/4 kuang4ye3 lu4
主 , 你 配 得 zhu3 , ni3 pei4 de2/5/dei3
主 , 差遣 我 zhu3 , chai1qian3 wo3
主 , 我 愿 像 你 zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3
主 , 我 愿 忠心 于 你 zhu3 , wo3 yuan4 zhong1xin1 yu2 ni3
主 , 我 来 就 你 zhu3 , wo3 lai2 jiu4 ni3
主 , 领 我 zhu3 , ling3 wo3
主 十架 下 zhu3 shi2jia4 xia4
主 耶稣 救 罪人 zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2
主 耶稣 真 奇妙 zhu3 ye1su1 zhen1 qi2miao4
主 耶稣 , 我 爱 你 zhu3 ye1su1 , wo3 ai4 ni3
主治 万方 zhu3zhi4 wan4fang1
乐 哉 家庭 le4/yue4 zai1 jia1ting2
乐 哉 , 救主 为 王 le4/yue4 zai1 , jiu4zhu3 wei2/4 wang2/4
乐 遵 主 命 le4/yue4 zun1 zhu3 ming4
乐 颂 神 恩 le4/yue4 song4 shen2 en1
乐 领 圣 餐 le4/yue4 ling3 sheng4 can1
事 主 蒙 福 shi4 zhu3 meng1/2/3 fu2
亲爱 主 , 牵 我 手 qin1ai4 zhu3 , qian1 wo3 shou3
仁爱 君王 是 我 善 牧 ren2ai4 jun1wang2 shi4 wo3 shan4 mu4
今 要 主 自己 jin1 yao1/4 zhu3 zi4ji3
他 既 看顾 麻雀 ta1 ji4 kan4gu4 ma2que4
他 是 主 ta1 shi4 zhu3
以 爱 相连 yi3 ai4 xiang1lian2
仰望 真 神 羔羊 yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2
仿 效 圣徒 fang3 xiao4 sheng4tu2
伟大 工匠 wei3da4 gong1jiang4
伟大 的 爱 wei3da4 de5/di2/4 ai4
何等 奇妙 的 救主 he2deng3 qi2miao4 de5/di2/4 jiu4zhu3
你 孤单 么 ni3 gu1dan3 ma5/me5
你 已 否 祷告 ni3 yi3 fou3/pi3 dao3gao4
你 必须 重 生 ni3 bi4xu1 chong2/zhong4 sheng1
你 真 伟大 ni3 zhen1 wei3da4
你 要 痊愈 么 ni3 yao1/4 quan2yu4 ma5/me5
你的 信实 广大 ni3de5 xin4shi2 guang3da4
你的 光 当 照耀 ni3de5 guang1 dang1/4 zhao4yao4
佳 美 主 言 jia1 mei3 zhu3 yan2
佳 美 时 日 流转 不 停 jia1 mei3 shi2 ri4 liu2zhuan3 bu2/4 ting2
佳 美 脚 踪 jia1 mei3 jiao3/jue2 zong1
信 主 得 生 xin4 zhu3 de2/5/dei3 sheng1
信 靠 顺服 xin4 kao4 shun4fu2
信 靠 耶稣 真 是 甜美 xin4 kao4 ye1su1 zhen1 shi4 tian2mei3
信徒 要 警醒 xin4tu2 yao1/4 jing3xing3
信心 仰望 xin4xin1 yang3wang4
信心 使 我 得胜 xin4xin1 shi3 wo3 de2sheng4
倚靠 宝 血 yi3kao4 bao3 xie3/xue4
倚靠 永 活 主 yi3kao4 yong3 huo2 zhu3
先 圣 之 神 xian1 sheng4 zhi1 shen2
先 贤 之 信 xian1 xian2 zhi1 xin4
全 人事 主 quan2 ren2shi4 zhu3
全能 之 神 quan2neng2 zhi1 shen2
全能 大 主宰 quan2neng2 da4/dai4 zhu3zai3
兴起 为 耶稣 xing1qi3 wei2/4 ye1su1
再 相会 zai4 xiang1hui4
凡 原 意 者 可 来 fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3/4 lai2
凭 你 意 行 ping2 ni3 yi4 hang2/xing2
劳苦 者 得 平安 lao2ku3 zhe3 de2/5/dei3 ping2an1
勤 奋 作 工 qin2 fen4 zuo1/2/4 gong1
医治 恩 隆 yi1zhi4 en1 long1/2
受 难 前 夕 shou4 nan2/4 qian2 xi1
受洗 归 主 shou4xi3 gui1 zhu3
古 旧 十架 gu3 jiu4 shi2jia4
只要 信 他 zhi3yao4 xin4 ta1
同 奔 天 路 tong2/4 ben1/4 tian1 lu4
向 万 邦 传 福音 xiang4 wan4 bang1 chuan2/zhuan4 fu2yin1
向 高 处 行 xiang4 gao1 chu3/4 hang2/xing2
听 主 微 声 ting1 zhu3 wei1 sheng1
吹 起 号 筒 chui1 qi3 hao2/4 tong3
唱和 散 那 chang4he4 san3/4 na1/3/4/nei4
喜 传 福音 xi3 chuan2/zhuan4 fu2yin1
回 应 主 慈 声 hui2 ying1/4 zhu3 ci2 sheng1
回顾 神 恩 hui2gu4 shen2 en1
圣 餐 感恩 sheng4 can1 gan3en1
圣哉 , 圣哉 , 圣哉 sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1
圣洁 教会 sheng4jie2 jiao4hui4
在 大卫 城 中 zai4 da4wei4 cheng2 zhong1/4
坚守 阵 地 jian1shou3 zhen4 de5/di4
坚定 相信 jian1ding4 xiang1xin4
复兴 主 工 fu4xing1 zhu3 gong1
复活 得胜 主 fu4huo2 de2sheng4 zhu3
复活 良 辰 fu4huo2 liang2 chen2
夜 务 已 散 ye4 wu4 yi3 san3/4
夜半 歌 声 ye4ban4 ge1 sheng1
大 喜 佳音 报 牧人 da4/dai4 xi3 jia1yin1 bao4 mu4ren2
天上 的 阳光 tian1shang4 de5/di2/4 yang2guang1
天使 报 佳音 tian1shi3 bao4 jia1yin1
天使 报信 tian1shi3 bao4xin4
天使 歌唱 tian1shi3 ge1chang4
奇妙 圣 婴 qi2miao4 sheng4 ying1
奇妙 的 主 qi2miao4 de5/di2/4 zhu3
奇妙 的 拯救 qi2miao4 de5/di2/4 zheng3jiu4
奇妙 的 耶稣 qi2miao4 de5/di2/4 ye1su1
奇妙 十架 qi2miao4 shi2jia4
奇妙 圣经 qi2miao4 sheng4jing1
奇异 恩典 qi2yi4 en1dian3
奇异 的 爱 qi2yi4 de5/di2/4 ai4
奉 主 名 前 行 feng4 zhu3 ming2 qian2 hang2/xing2
奉献 婴孩 feng4xian4 ying1hai2
奉献 所有 feng4xian4 suo3you3
奉行 真 道 feng4xing2 zhen1 dao4
妙 爱 找 我 miao4 ai4 zhao3 wo3
婚礼 hun1li3
孝 亲 歌 xiao4 qin1/qing4 ge1
孩童 献 真 诚 hai2tong2 xian4 zhen1 cheng2
安稳 在 耶稣 手 中 an1wen3 zai4 ye1su1 shou3 zhong1/4
完全 的 奉献 wan2quan2 de5/di2/4 feng4xian4
完全 的 爱 wan2quan2 de5/di2/4 ai4
宝 血 权能 bao3 xie3/xue4 quan2neng2
宝 血 活 泉 bao3 xie3/xue4 huo2 quan2
宝贵 祷告 良 辰 bao3gui4 dao3gao4 liang2 chen2
宝贵 圣经 bao3gui4 sheng4jing1
对 我 述说 耶稣 故事 dui4 wo3 shu4shuo1 ye1su1 gu4shi5
将 最 好 的 献 主 jiang1/4 zui4 hao3/4 de5/di2/4 xian4 zhu3
属 主 家庭 shu3/zhu3 zhu3 jia1ting2
岂 可 空 手 回 天 家 qi3 ke3/4 kong1/4 shou3 hui2 tian1 jia1/5/jie5
庆 主 复活 qing4 zhu3 fu4huo2
庆 贺 主 受 膏 为 王 qing4 he4 zhu3 shou4 gao1/4 wei2/4 wang2/4
庆 贺 主 复活 qing4 he4 zhu3 fu4huo2
开 到 水 深 之 处 kai1 dao4 shui3 shen1 zhi1 chu3/4
归 家 gui1 jia1/5/jie5
当 世界 还 未曾 创造 dang1/4 shi4jie4 hai2/huan2 wei4ceng2 chuang4zao4
当 尽 本分 dang1/4 jin3/4 ben3fen4
当 转眼 仰望 耶稣 dang1/4 zhuan3yan3 yang3wang4 ye1su1
往 普 天下 去 传 福音 wang3/4 pu3 tian1xia4 qu4 chuan2/zhuan4 fu2yin1
微 声 盼望 wei1 sheng1 pan4wang4
忠 主 托付 zhong1 zhu3 tuo1fu4
快 来 就 王 kuai4 lai2 jiu4 wang2/4
快乐 日 kuai4le4 ri4
快乐 良 辰 kuai4le4 liang2 chen2
念 主 爱 nian4 zhu3 ai4
怎 能 叫 我 不 爱 主 zen3 neng2 jiao4 wo3 bu2/4 ai4 zhu3
怎 能 平安 zen3 neng2 ping2an1
思慕 耶稣 si1mu4 ye1su1
恩 雨 大 降 en1 yu3/4 da4/dai4 jiang4/xiang2
恳求 主 像 牧人 领导 ken3qiu2 zhu3 xiang4 mu4ren2 ling3dao3
恳求 主 垂 念 我 ken3qiu2 zhu3 chui2 nian4 wo3
惟 主 使 我 满足 wei2 zhu3 shi3 wo3 man3zu1
惟 主 永远 长存 wei2 zhu3 yong3yuan3 chang2cun2
惟 信 靠 主 wei2 xin4 kao4 zhu3
惟 靠 神 保守 法 wei2 kao4 shen2 bao3shou3 fa3
惟有 基督 wei2you3 ji1du1
感恩 歌 gan3en1 ge1
感谢 神 gan3xie4 shen2
愿 主 恩 光 充满 我 yuan4 zhu3 en1 guang1 chong1man3 wo3
愿 主 赐 福 保护 你 yuan4 zhu3 ci4 fu2 bao3hu4 ni3
愿 主 荣美 彰 显 yuan4 zhu3 rong2mei3 zhang1 xian3
愿 你 名 为 圣 yuan4 ni3 ming2 wei2/4 sheng4
愿 勤劳 作 主 工 yuan4 qin2lao2 zuo1/2/4 zhu3 gong1
愿 建 天国 在 人间 yuan4 jian4 tian1guo2 zai4 ren2jian1
愿 我 信心 永 不 退后 yuan4 wo3 xin4xin1 yong3 bu2/4 tui2hou4
愿 更 亲密 与 主 同行 yuan4 geng1/4 qin1mi4 yu3/4 zhu3 tong2xing2
愿 有 新 心 yuan4 you3/4 xin1 xin1
愿 遵 主 旨意 yuan4 zun1 zhu3 zhi3yi4
慈 光 引领 ci2 guang1 yin3ling3
成 圣 须 用 工夫 cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5
我 一生 目标 wo3 yi4sheng1 mu4biao1
我 主 作 王 wo3 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4
我 今 属 主 wo3 jin1 shu3/zhu3 zhu3
我 今 永远 属 他 wo3 jin1 yong3yuan3 shu3/zhu3 ta1
我 今 要 归 家 wo3 jin1 yao1/4 gui1 jia1/5/jie5
我 原 是 迷路 羊 wo3 yuan2 shi4 mi2lu4 yang2
我 宁 愿 有 耶稣 wo3 ning2/4 yuan4 you3/4 ye1su1
我 心灵 得 安宁 wo3 xin1ling2 de2/5/dei3 an1ning2
我 愿 做 主 俘虏 wo3 yuan4 zuo4 zhu3 fu2lu3
我 所 信 有 根基 wo3 suo3 xin4 you3/4 gen1ji1
我 拿 甚么 献 给 你 wo3 na2 shen2me5 xian4 gei3/ji3 ni3
我 时刻 需要 你 wo3 shi2ke4 xu1yao4 ni3
我 曾 舍命 为 你 wo3 ceng2/zeng1 she3ming4 wei2/4 ni3
我 永 不 忘记 你 wo3 yong3 bu2/4 wang4ji4 ni3
我 灵 之 光 wo3 ling2 zhi1 guang1
我 灵 兴起 wo3 ling2 xing1qi3
我 灵 向 主 呼 求 wo3 ling2 xiang4 zhu3 hu1 qiu2
我 灵 奋起 wo3 ling2 fen4qi3
我 灵 镇静 wo3 ling2 zhen4jing4
我 照样 差 你 wo3 zhao4yang4 cha1/4/chai1/ci1 ni3
我 爱 我 主 国度 wo3 ai4 wo3 zhu3 guo2du4
我 真 快乐 wo3 zhen1 kuai4le4
我 真 欢乐 wo3 zhen1 huan1le4
我 知 谁 掌管 前途 wo3 zhi1 shei2/shui2 zhang3guan3 qian2tu2
我 知 谁 掌管 明天 wo3 zhi1 shei2/shui2 zhang3guan3 ming2tian1
我 要 去 传 福音 wo3 yao1/4 qu4 chuan2/zhuan4 fu2yin1
我 要 忠诚 wo3 yao1/4 zhong1cheng2
我 需要 主 wo3 xu1yao4 zhu3
我们 既 已 领受 圣 餐 wo3men5 ji4 yi3 ling3shou4 sheng4 can1
我们 渴望 的 耶稣 wo3men5 ke3wang4 de5/di2/4 ye1su1
我的 灯 需要 油 wo3de5 deng1 xu1yao4 you2
找 迷 羊 zhao3 mi2 yang2
投 效 主 阵 营 tou2 xiao4 zhu3 zhen4 ying2
拥 戴 我 主 为 王 yong1 dai4 wo3 zhu3 wei2/4 wang2/4
指示 你 路 zhi3shi4 ni3 lu4
掰 生命 饼 bai1/bo4 sheng1ming4 bing3
收 禾 捆 回 家 shou1 he2 kun3 hui2 jia1/5/jie5
收成 shou1cheng5
收成 感恩 shou1cheng5 gan3en1
效 主 舍己 xiao4 zhu3 she3ji3
效 圣徒 尽忠 xiao4 sheng4tu2 jin4zhong1
效法 耶稣 xiao4fa3 ye1su1
救恩 善 牧 jiu4en1 shan4 mu4
教会 独 一 的 根基 jiao4hui4 du2 yi1 de5/di2/4 gen1ji1
散 会 圣 歌散 会 圣 歌 san3/4 hui4 sheng4 ge1san4 hui4 sheng4 ge1
敬 贺 万 王 之 王 jing4 he4 wan4 wang2/4 zhi1 wang2/4
数 算 主 恩 shu3/4/shuo4 suan4 zhu3 en1
新年 许愿 xin1nian2 xu3yuan4
新年 颂 主 xin1nian2 song4 zhu3
早 祷 zao3 dao3
时代 的 挑 战 shi2dai4 de5/di2/4 tiao1/3 zhan4
时刻 蒙 恩 shi2ke4 meng1/2/3 en1
时刻 近 主 shi2ke4 jin4 zhu3
是否 困倦 shi4fou3 kun4juan4
晚 祷 wan3 dao3
晚 祷 求 恩 wan3 dao3 qiu2 en1
晨 昏 颂 祷 chen2 hun1 song4 dao3
晨 祷 歌 chen2 dao3 ge1
更 亲近 恩 主 geng1/4 qin1jin4 en1 zhu3
更 像 我 恩 主 geng1/4 xiang4 wo3 en1 zhu3
更 深 认识 耶稣 geng1/4 shen1 ren4shi5 ye1su1
有 平安 在 我 心 you3/4 ping2an1 zai4 wo3 xin1
有 我 名 在 内 么 you3/4 wo3 ming2 zai4 nei4 ma5/me5
有 福 的 确据 you3/4 fu2 de5/di2/4 que4ju4
朝拜 新 生 王 chao2bai4 xin1 sheng1 wang2/4
来 复兴 我 lai2 fu4xing1 wo3
来 就 上 主 羔羊 lai2 jiu4 shang3/4 zhu3 gao1yang2
来 敬拜 荣耀 王 lai2 jing4bai4 rong2yao4 wang2/4
橄榄 山 头 gan3lan3 shan1 tou2
欢 唱 主 复活 huan1 chang4 zhu3 fu4huo2
欢欣 感谢 huan1xin1 gan3xie4
欣 逢 圣 日 xin1 feng2 sheng4 ri4
欣 领 主 言 xin1 ling3 zhu3 yan2
歌唱 主 生 平 ge1chang4 zhu3 sheng1 ping2
歌唱 赞美 庄稼 主 ge1chang4 zan4mei3 zhuang1jia5 zhu3
歌颂 主 爱 ge1song4 zhu3 ai4
歌颂 父 神 伟大 权能 ge1song4 fu3/4 shen2 wei3da4 quan2neng2
歌颂 基督 救 世 ge1song4 ji1du1 jiu4 shi4
殷勤 作 工 yin1qin2 zuo1/2/4 gong1
殿 中 敬拜 dian4 zhong1/4 jing4bai4
水 礼 歌 shui3 li3 ge1
永 颂 上 主 yong3 song4 shang3/4 zhu3
永恒 之 君 , 求 前导 yong3heng2 zhi1 jun1 , qiu2 qian2dao3
永生 神 就是 灵 yong3sheng1 shen2 jiu4shi4 ling2
永远 的 荣耀 yong3yuan3 de5/di2/4 rong2yao4
求 主 今天 引导 管理 qiu2 zhu3 jin1tian1 yin3dao3 guan3li3
求 主 保守 圣 仆 qiu2 zhu3 bao3shou3 sheng4 pu1/2
求 主 保守 我 众 信徒 qiu2 zhu3 bao3shou3 wo3 zhong4 xin4tu2
求 主 光照 路程 qiu2 zhu3 guang1zhao4 lu4cheng2
求 主 同 住 qiu2 zhu3 tong2/4 zhu4
求 主 复兴 qiu2 zhu3 fu4xing1
求 主 差 派 收割 者 qiu2 zhu3 cha1/4/chai1/ci1 pa1/pai4 shuo1ge1 zhe3
求 主 怜悯 qiu2 zhu3 lian2min3
求 主 扶持 qiu2 zhu3 fu2chi2
求 主 掌舵 qiu2 zhu3 zhang3duo4
求 主 施 恩 qiu2 zhu3 shi1 en1
求 主 来 住 我 心 qiu2 zhu3 lai2 zhu4 wo3 xin1
求 主 每 天 教导 我 qiu2 zhu3 mei3 tian1 jiao4dao3 wo3
求 主 膏 立 qiu2 zhu3 gao1/4 li4
求 主 赐 当 说 的 话 qiu2 zhu3 ci4 dang1/4 shui4/shuo1/yue4 de5/di2/4 hua4
求 主 赦免 qiu2 zhu3 she4mian3
求 主 鉴 察 qiu2 zhu3 jian4 cha2
求 使 我 更 圣 善 qiu2 shi3 wo3 geng1/4 sheng4 shan4
求 大 君王 来临 qiu2 da4/dai4 jun1wang2 lai2lin2
求 父 赐 福 歌 qiu2 fu3/4 ci4 fu2 ge1
求 神 领 我 qiu2 shen2 ling3 wo3
求 圣灵 充满 qiu2 sheng4ling2 chong1man3
求 圣灵 惠 临 qiu2 sheng4ling2 hui4 lin2
求 圣灵 教导 qiu2 sheng4ling2 jiao4dao3
求 圣灵 降临 qiu2 sheng4ling2 jiang4lin2
洁净 我 jie2jing4 wo3
活 着 为 耶稣 huo2 zhao1/2/zhe5/zhuo2 wei2/4 ye1su1
流 通 管 子 liu2 tong1/4 guan3 zi3
清晨 歌 qing1chen2 ge1
满怀 喜乐 man3huai2 xi3le4
烙 主 圣 容 在 我 心 lao4/luo4 zhu3 sheng4 rong2 zai4 wo3 xin1
照样 差 你 zhao4yang4 cha1/4/chai1/ci1 ni3
爱 主 更 深 ai4 zhu3 geng1/4 shen1
献 主 所 赐 xian4 zhu3 suo3 ci4
献 己 于 主 xian4 ji3 yu2 zhu3
献 殿 歌 xian4 dian4 ge1
生命 之 道 sheng1ming4 zhi1 dao4
白 超 乎 雪 bai2 chao1 hu1 xue3
白 超 乎 雪 bai2 chao1 hu1 xue3
真 神 之 爱 zhen1 shen2 zhi1 ai4
真 神 妙 爱 zhen1 shen2 miao4 ai4
真 神 慈悲 宽 如 海洋 zhen1 shen2 ci2bei1 kuan1 ru2 hai3yang2
真 神 永远 膀臂 zhen1 shen2 yong3yuan3 bang3bi4
礼拜 完毕 li3bai4 wan2bi4
祝福 zhu4fu2
神 仆 当 颂 主 shen2 pu1/2 dang1/4 song4 zhu3
神 是 爱 shen2 shi4 ai4
神 爱 无 量 shen2 ai4 wu2 liang2/4
神 的 保护 shen2 de5/di2/4 bao3hu4
神 的 家 shen2 de5/di2/4 jia1/5/jie5
神 的 路 最 美 善 shen2 de5/di2/4 lu4 zui4 mei3 shan4
神 竟 愿 爱 我 shen2 jing4 yuan4 ai4 wo3
祷告 心 声 dao3gao4 xin1 sheng1
祷告 良 辰 dao3gao4 liang2 chen2
福 乐 天 乡 fu2 le4/yue4 tian1 xiang1
称扬 美 善 主 cheng1yang2 mei3 shan4 zhu3
称颂 上 主 cheng1song4 shang3/4 zhu3
称颂 奇妙 王 cheng1song4 qi2miao4 wang2/4
稳固 根基 wen3gu4 gen1ji1
稳当 根基 wen3dang5 gen1ji1
等 主 来 deng3 zhu3 lai2
等候 倚靠 deng3hou4 yi3kao4
籍 我 赐 恩 福 ji2 wo3 ci4 en1 fu2
精兵 兴起 jing1bing1 xing1qi3
给 愁 烦 人 gei3/ji3 chou2 fan2 ren2
罪 皆 脱落 zui4 jie1 tuo1luo4
罪 虽 显 如 朱红 zui4 sui1 xian3 ru2 zhu1hong2
美 哉 主 耶稣 mei3 zai1 zhu3 ye1su1
美 哉 锡安 mei3 zai1 xi1an1
羔羊 独 尊 gao1yang2 du2 zun1
背 十架 跟随 主 bei1/4 shi2jia4 gen1sui2 zhu3
自 耶稣 来 住 在 我 心 zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1
至 大 医生 zhi4 da4/dai4 yi1sheng1
至高 真 神 zhi4gao1 zhen1 shen2
荣光 照 我 心 rong2guang1 zhao4 wo3 xin1
荣耀 三 一 神 rong2yao4 san1 yi1 shen2
荣耀 全 归 至高 真 神 rong2yao4 quan2 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2
荣耀 宝 架 rong2yao4 bao3 jia4
荣耀 归 主 名 rong2yao4 gui1 zhu3 ming2
荣耀 归于 真 神 rong2yao4 gui1yu2 zhen1 shen2
荣耀 是 主 圣 名 rong2yao4 shi4 zhu3 sheng4 ming2
荣耀 的 一 天 rong2yao4 de5/di2/4 yi1 tian1
荣耀 释放 rong2yao4 shi4fang4
荣耀 释放 rong2yao4 shi4fang4
虔 守 主 餐 qian2 shou3 zhu3 can1
虔 守 圣 日 qian2 shou3 sheng4 ri4
虔诚 敬拜 qian2cheng2 jing4bai4
表彰 我 主 大 能 biao3zhang1 wo3 zhu3 da4/dai4 neng2
要 忠心 yao1/4 zhong1xin1
要 速 发光 yao1/4 su4 fa1guang1
警醒 祷告 jing3xing3 dao3gao4
记念 耶稣 宝贵 名 ji4nian4 ye1su1 bao3gui4 ming2
许愿 歌 xu3yuan4 ge1
诚心 备 祷 cheng2xin1 bei4 dao3
请 主 进入 我 心 qing3 zhu3 jin4ru4 wo3 xin1
请 讲 述 古 老 福音 qing3 jiang3 shu4 gu3 lao3 fu2yin1
谢 饭 歌 xie4 fan4 ge1
贺 他 为 王 he4 ta1 wei2/4 wang2/4
赐 下 奋 兴 ci4 xia4 fen4 xing1/4
赞 颂 我 王 zan4 song4 wo3 wang2/4
赞美 三 一 神 zan4mei3 san1 yi1 shen2
赞美 主 奇妙 救赎 zan4mei3 zhu3 qi2miao4 jiu4shu2
赞美 全能 神 zan4mei3 quan2neng2 shen2
赞美 我 主 君王 zan4mei3 wo3 zhu3 jun1wang2
赞美 我 神 zan4mei3 wo3 shen2
赞美 我 天父 zan4mei3 wo3 tian1fu4
赞美 真 神 zan4mei3 zhen1 shen2
赞美 诗 zan4mei3 shi1
赞美 基督 圣 名 zan4mei3 ji1du1 sheng4 ming2
赞美 基督 耶稣 zan4mei3 ji1du1 ye1su1
赞美 救主 zan4mei3 jiu4zhu3
赞美 救主 牺牲 大 爱 zan4mei3 jiu4zhu3 xi1sheng1 da4/dai4 ai4
赞美 耶稣 zan4mei3 ye1su1
赶 快 传道 gan3 kuai4 chuan2dao4
赶 快 救 灭亡 人 gan3 kuai4 jiu4 mie4wang2 ren2
跟 从 主 gen1 cong1/2 zhu3
跟随 耶稣 gen1sui2 ye1su1
迎接 主 作 王 ying2jie1 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4
这 世界 非 我 家 zhe4 shi4jie4 fei1 wo3 jia1/5/jie5
这 是 天父 世界 zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4
述说 主 恩 shu4shuo1 zhu3 en1
速 发光 su4 fa1guang1
道 成 肉身 dao4 cheng2 rou4shen1
遵 主 恩 言 zun1 zhu3 en1 yan2
都 归 耶稣 dou1/du1 gui1 ye1su1
金 色 的 黎明 jin1 se4/shai3 de5/di2/4 li2ming2
青年 的 好 牧人 qing1nian2 de5/di2/4 hao3/4 mu4ren2
静 候 圣灵 jing4 hou4 sheng4ling2
非 我 惟 主 fei1 wo3 wei2 zhu3
靠 主 得 安息 kao4 zhu3 de2/5/dei3 an1xi1
靠 主 有 福 kao4 zhu3 you3/4 fu2
靠 主 膀臂 kao4 zhu3 bang3bi4
靠近 主 kao4jin4 zhu3
靠近 父 神 的 心 kao4jin4 fu3/4 shen2 de5/di2/4 xin1
靠近 十架 kao4jin4 shi2jia4
面 临 试炼 时候 mian4 lin2 shi4lian4 shi2hou5
颂 主 作 王 song4 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4
颂扬 造物 主 song4yang2 zao4wu4 zhu3
颂扬 圣灵 song4yang2 sheng4ling2
颂赞 主 圣 名 song4zan4 zhu3 sheng4 ming2
颂赞 受 辱 耶稣 song4zan4 shou4 ru3 ye1su1
颂赞 耶稣 圣 名 song4zan4 ye1su1 sheng4 ming2
预备 yu4bei4
领 我 到 髑髅 地 ling3 wo3 dao4 du2lou2 de5/di4
骑 驴 进 城 qi2 lu:5 jin4 cheng2
高举 主 旗 gao1ju3 zhu3 qi2
黄昏 敬拜 huang2hun1 jing4bai4
黑夜 将 临 快 作 工 hei1ye4 jiang1/4 lin2 kuai4 zuo1/2/4 gong1
默念 十架 mo4nian4 shi2jia4
齐 来 感恩 ji4/qi2/4 lai2 gan3en1
以马内利 乐 境 yi3ma3nei4li4 le4/yue4 jing4
以马内利 , 恳求 降临 yi3ma3nei4li4 , ken3qiu2 jiang4lin2
十架 不 会 重 过 主 恩典 shi2jia4 bu2/4 hui4 chong2/zhong4 guo1/4 zhu3 en1dian3
十架 精兵 shi2jia4 jing1bing1
十架 精兵 快 起来 shi2jia4 jing1bing1 kuai4 qi3lai5
哈利路亚 ha1li4lu4ya3
哈利路亚 归 十架 ha1li4lu4ya3 gui1 shi2jia4
哈利路亚 , 奇妙 救主 ha1li4lu4ya3 , qi2miao4 jiu4zhu3
哈利路亚 , 我 真 快乐 ha1li4lu4ya3 , wo3 zhen1 kuai4le4
哈利路亚 , 赞美 上 主 ha1li4lu4ya3 , zan4mei3 shang3/4 zhu3
圣灵 奇 工 sheng4ling2 ji1/qi2 gong1
圣灵 恩 光 sheng4ling2 en1 guang1
圣灵 降临 sheng4ling2 jiang4lin2
基督 再 临 ji1du1 zai4 lin2
基督 圣 容 ji1du1 sheng4 rong2
基督 我 主 , 我 心 盼望 ji1du1 wo3 zhu3 , wo3 xin1 pan4wang4
基督 是 房 角 石 ji1du1 shi4 fang2 jia3/jiao3/jue2 dan4/shi2
基督 满足 我 心 ji1du1 man3zu1 wo3 xin1
基督 精兵 前进 ji1du1 jing1bing1 qian2jin4
基督 耶稣 今 复 生 ji1du1 ye1su1 jin1 fu4 sheng1
天父 世界 真 美丽 tian1fu4 shi4jie4 zhen1 mei3li4
天父 儿女 何等 安 全 tian1fu4 er2nuu3 he2deng3 an1 quan2
天父 的 声音 tian1fu4 de5/di2/4 sheng1yin1
救主 受 难 jiu4zhu3 shou4 nan2/4
救主 受 难 jiu4zhu3 shou4 nan2/4
救主 牺牲 的 爱 jiu4zhu3 xi1sheng1 de5/di2/4 ai4
救主 的 爱 jiu4zhu3 de5/di2/4 ai4
救主 降生 jiu4zhu3 jiang4sheng1
救主 耶稣 , 仁 者 之 乐 jiu4zhu3 ye1su1 , ren2 zhe3 zhi1 le4/yue4
施恩座 前 敬拜 shi1en1zuo4 qian2 jing4bai4
福音 要 遍 传 fu2yin1 yao1/4 bian4 chuan2/zhuan4
耶稣 不 改变 ye1su1 bu2/4 gai3bian4
耶稣 今日 召 你 ye1su1 jin1ri4 shao4/zhao4 ni3
耶稣 受 难 ye1su1 shou4 nan2/4
耶稣 同 在 就是 天堂 ye1su1 tong2/4 zai4 jiu4shi4 tian1tang2
耶稣 呼 召 ye1su1 hu1 shao4/zhao4
耶稣 在 荣耀 中 再 来 ye1su1 zai4 rong2yao4 zhong1/4 zai4 lai2
耶稣 奇妙 的 主 ye1su1 qi2miao4 de5/di2/4 zhu3
耶稣 奇妙 的 救恩 ye1su1 qi2miao4 de5/di2/4 jiu4en1
耶稣 恩 友 ye1su1 en1 you3
耶稣 我 灵 好 朋友 ye1su1 wo3 ling2 hao3/4 peng2you5
耶稣 我 良友 ye1su1 wo3 liang2you3
耶稣 爱 我 ye1su1 ai4 wo3
耶稣 珍宝 ye1su1 zhen1bao3
耶稣 真 神 爱 子 ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3
耶稣 领 我 ye1su1 ling3 wo3
耶稣 , 我 来 ye1su1 , wo3 lai2
耶稣 基督 是 我 一切 ye1su1 ji1du1 shi4 wo3 yi1qie4
荣美 圣 城 rong2mei3 sheng4 cheng2
迦勒 看见 主 jia1le4 kan4jian5 zhu3

©2006,2007,2008,2009 AiZhu     email: AiZhu @ xiaotu dot com
- "With a Servant's Heart" -
Last updated: CUT: Sat Aug 10 17:13:15 2013