Main Music Index

1. To play nwc files use NoteWorthy Free Viewer,    2. To play MIDI(♫) files use vanBasco's Free Karaoke Player

Collections: hof: 赞Zanmeishi    verses of Bible 圣经金节     christmas 圣诞节     jianan: 迦南地     selected     hsg: 圣shengge

gb+pyMusicChinesePinyinEnglish
--

圣诞节

shengdan jie

Christmas Season

c/gaokongt[♫♫] 天使歌唱tian1shi3 ge1 chang4Angels We Have Heard on High
c/boshiman[nwc] [♫♫] 满怀喜乐man3 huai2 xi3le4As with Gladness Men of Old
c/yuanyuan[♫♫] 马槽歌ma3cao2 ge1 Away in a Manger
c/hyfrydol[nwc] [♫♫] 久望耶稣歌Jiu3 wang4 ye1su1 ge1 Come Thou Long-Expected Jesus
c/tingatia[♫♫] 基督降生ji1du1 jiang4sheng1Hark the Herald Angles Sing
c/dangwoma[nwc] [♫♫] 当我漫步我惊叹Dang1 wo3 ma4bu4 wo3 jing1tan4 I Wonder as I Wander
c/mianxian[♫♫] 圣诞夜歌sheng4dan4 ye4 ge1It Came Upon a Midnight Clear
c/pushihua[♫♫] 普世欢腾pu3 shi4 huan1teng2!Joy to the World
c/kannaruc[♫♫] 看哪!如此盛开Kan4 na3! Ru2ci3 sheng4kai1 Lo, How a Rose e'er Blooming
c/qilaizon[nwc] [♫♫] 齐来崇拜qi2 lai2 chong2bai4O Come All Ye Faithful
c/yimaneil[nwc] [♫♫] 以马内利来临yi3ma3nei4li4 lai2 lin2 ge1O Come, O Come Emmanuel
c/meizaixi[♫♫] 小伯利恒歌xiao3 bo2li4heng2 ge1O Little Town of Bethlehem
c/irby[♫♫] 古时候在大卫城中Gu3 shi2hou4 zai4 da4wei4 cheng2zhong1Once in Royal David's City
c/pinganye[nwc] [♫♫] 平安夜ping2an1 ye4Silent Night
c/13[nwc] [♫♫] 圣诞佳音Sheng4dan4 jia1yin1 The First Noel
c/margaret[♫♫] 我主为罪人降生wo3 zhu3 wei4 zui4ren2 jiang4sheng1 Thou Didst Leave Thy Throne
c/sanweibo[♫♫] 三博士歌san1 bo2shi4 ge1We Three Kings
c/zhengdan[nwc] [♫♫] 奇妙圣婴qi2miao4 sheng4 ying1What Child is This?
--

自选菜

Zi Xuan cai

Selected Praise Songs

s/zhudeai[pdf] [nwc] [♫♫] 愿主的爱与你同在Zhu De AiFarewell Song
s/tashizhu他 是 主Ta Shi ZhuHe is Lord
s/xianqiut[nwc] [♫♫] 先求他的国和义Xian Qiu Tade Guo he Tade YiSeek ye first the kingdom of God
s/shengzai[♫♫] 圣哉 三 一 歌Shengzai San Yi GeHoly, Holy, Holy
s/tiantang天堂的救主Tian tang de jiuzhuHeaven's Saviour
s/ganxiesh感谢 神Ganxie ShenThank God
s/meizaizh[nwc] [♫♫] 美 哉 主 耶稣Mei Zai Zhu YesuFairest Lord Jesus
s/yehehuas耶和华 所 定 的 日子Yehehua Suo Ding Di RiziThis is the Day that the Lord has Made
s/yesuaiwa[♫♫] 耶稣 爱 我Yesu Ai WaJesus Loves Me
s/rongyaog[♫♫] 荣耀 归于 天父Rongyao Guiyu TianfuTo God be the Glory
s/kenqiux[♫♫] 成为我异象ChengWei Wo YiXiangBe Thou My Vision
s/ccfnanaChinese Christian Fellowship Theme Song
s/ps34[nwc] [♫♫] nanaPsalm 34
s/ep4_22[nwc] nanaWhatsoever is Pure (Ep 4:22-24)
s/ph3_10[nwc] nanaI Want to Know Christ (Ph 3:10)
s/patrick[nwc] nanaSt. Patrick`s Breastplate (Part B)
s/turn[pdf] [nwc] [♫♫] 当 转 眼 仰 望 耶 稣dang1 zhuan3-yan3 yang3-wang4 ye1-su1Turn Your Eyes Upon Jesus
s/ps3[mp3] (Ps) 诗篇 3 shi1pian1 3 Psalms 3
v/061[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 22:3shi1pian1 22:3Psalms 22:3
hof/n379[♫♫] (Ps) 诗篇 23shi1pian1 23Psalms 23
v/060[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 34:1shi1pian1 34:1Psalms 34:1
hof/n380[♫♫] (Ps) 诗篇 100shi1pian1 100Psalms 100
v/072[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 118:22-23shi1pian1 118:22-23Psalms 118:22-23
v/049[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 119:89shi1pian1 119:89Psalms 119:89
v/050[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 119:105shi1pian1 119:105Psalms 119:105
v/xianqiut[pdf] [nwc] (Pr) 箴言 3:5-6zhen1yan2 3:5-6Proverbs 3:5-6
v/131[pdf] [nwc] (Pr) 箴言 4:23zhen1yan2 4:23Proverbs 4:23
v/004[pdf] [nwc] (Is) 以赛亚书 53:6yi3sai4ya4shu1 53:6Isaiah 53:6
v/119[pdf] [nwc] (Is) 以赛亚书 65:17yi3sai4ya4shu1 65:17Isaiah 65:17
v/120[pdf] [nwc] (Is) 以赛亚书 66:22yi3sai4ya4shu1 66:22Isaiah 66:22
v/057[pdf] [nwc] (Jr) 耶利米书 33:3ye1li4mi3shu1 33:3Jeremiah 33:3
v/114[pdf] [nwc] (Jl) 约珥书 2:32yue1er3shu1 2:32Joel 2:32
v/122[pdf] [nwc] (Am) 阿摩司书 4:12a1mo2si1shu1 4:12Amos 4:12
v/095[pdf] [nwc] (Zc) 撒迦利亚书 4:6sa1jia1li4ya4shu1 4:6Zechariah 4:6
v/101[pdf] [nwc] (Zc) 撒迦利亚书 14:4sa1jia1li4ya4shu1 14:4Zechariah 14:4
v/011[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 1:21ma3tai4fu2yin1 1:21Matthew 1:21
v/088[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 5:13-14ma3tai4fu2yin1 5:13-14Matthew 5:13-14
v/052[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 6:9-13ma3tai4fu2yin1 6:9-13Matthew 6:9-13
v/053[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 6:33ma3tai4fu2yin1 6:33Matthew 6:33
v/xianqiut[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 6:33ma3tai4fu2yin1 6:33Matthew 6:33
v/xianqiut[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 7:7ma3tai4fu2yin1 7:7Matthew 7:7
v/073[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 18:20ma3tai4fu2yin1 18:20Matthew 18:20
v/113[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 24:30ma3tai4fu2yin1 24:30Matthew 24:30
v/048[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 24:35ma3tai4fu2yin1 24:35Matthew 24:35
v/104[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 24:36-37ma3tai4fu2yin1 24:36-37Matthew 24:36-37
v/123[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 24:42ma3tai4fu2yin1 24:42Matthew 24:42
v/124[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 25:13ma3tai4fu2yin1 25:13Matthew 25:13
v/116[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 25:31-32ma3tai4fu2yin1 25:31-32Matthew 25:31-32
v/133[pdf] [nwc] (Mr) 马可福音 12:30ma3ke3fu2yin1 12:30Mark 12:30
v/054[pdf] [nwc] (Lk) 路加福音 11:9lu4jia1fu2yin1 11:9Luke 11:9
v/055[pdf] [nwc] (Lk) 路加福音 11:13lu4jia1fu2yin1 11:13Luke 11:13
v/125[pdf] [nwc] (Lk) 路加福音 12:35-37lu4jia1fu2yin1 12:35-37Luke 12:35-37
v/016[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 1:4yue1han4fu2yin1 1:4John 1:4
v/019[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 1:12-13yue1han4fu2yin1 1:12-13John 1:12-13
v/012[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 3:3yue1han4fu2yin1 3:3John 3:3
v/014[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 3:6yue1han4fu2yin1 3:6John 3:6
v/015[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 3:15yue1han4fu2yin1 3:15John 3:15
v/008[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 3:16yue1han4fu2yin1 3:16John 3:16
v/032[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 6:37yue1han4fu2yin1 6:37John 6:37
v/030[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 6:39yue1han4fu2yin1 6:39John 6:39
v/051[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 6:63yue1han4fu2yin1 6:63John 6:63
v/031[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 10:29yue1han4fu2yin1 10:29John 10:29
v/033[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 13:1yue1han4fu2yin1 13:1John 13:1
v/025[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 13:35yue1han4fu2yin1 13:35John 13:35
v/099[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 14:1-3yue1han4fu2yin1 14:1-3John 14:1-3
v/039[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 14:16-17yue1han4fu2yin1 14:16-17John 14:16-17
v/040[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 14:26yue1han4fu2yin1 14:26John 14:26
v/056[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 15:7yue1han4fu2yin1 15:7John 15:7
v/041[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 15:26yue1han4fu2yin1 15:26John 15:26
v/042[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 16:13yue1han4fu2yin1 16:13John 16:13
v/094[pdf] [nwc] (Ac) 使徒行传 1:8shi3tu2xing2zhuan4 1:8Acts 1:8
v/100[pdf] [nwc] (Ac) 使徒行传 1:11shi3tu2xing2zhuan4 1:11Acts 1:11
v/001[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 1:19-20luo2ma3shu1 1:19-20Romans 1:19-20
v/003[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 3:10-12luo2ma3shu1 3:10-12Romans 3:10-12
v/002[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 3:23luo2ma3shu1 3:23Romans 3:23
v/018[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 3:23-24,26luo2ma3shu1 3:23-24,26Romans 3:23-24,26
v/009[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 3:25-28luo2ma3shu1 3:25-28Romans 3:25-28
v/010[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 5:1luo2ma3shu1 5:1Romans 5:1
v/006[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 5:12luo2ma3shu1 5:12Romans 5:12
v/007[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 5:21,6:23luo2ma3shu1 5:21,6:23Romans 5:21,6:23
v/035[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 6:3-4luo2ma3shu1 6:3-4Romans 6:3-4
v/092[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 6:6,11-12luo2ma3shu1 6:6,11-12Romans 6:6,11-12
v/079[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 8:5-7luo2ma3shu1 8:5-7Romans 8:5-7
v/090[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 8:8luo2ma3shu1 8:8Romans 8:8
v/020[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 8:16luo2ma3shu1 8:16Romans 8:16
v/023[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 10:9-10luo2ma3shu1 10:9-10Romans 10:9-10
v/115[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 11:26luo2ma3shu1 11:26Romans 11:26
v/077[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 12:1-2luo2ma3shu1 12:1-2Romans 12:1-2
v/078[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 4:7-8luo2ma3shu1 14:7-8Romans 14:7-8
v/097[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 2:12ge1lin2duo1qian2shu1 2:121 Corinthians 2:12
v/068[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 3:11ge1lin2duo1qian2shu1 3:111 Corinthians 3:11
v/075[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 11:26ge1lin2duo1qian2shu1 11:261 Corinthians 11:26
v/098[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 12:4,7-11ge1lin2duo1qian2shu1 12:4,7-111 Corinthians 12:4,7-11
v/1cr13_4-8[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 13:4-8ge1lin2duo1qian2shu1 13:4-81 Corinthians 13:4-8
v/106[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 13:12ge1lin2duo1qian2shu1 13:121 Corinthians 13:12
v/128[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 15:58ge1lin2duo1qian2shu1 15:581 Corinthians 15:58
v/024[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 1:22ge1lin2duo1hou4shu1 1:222 Corinthians 1:22
v/080[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 4:9ge1lin2duo1hou4shu1 4:92 Corinthians 4:9
v/109[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 5:10ge1lin2duo1hou4shu1 5:102 Corinthians 5:10
v/037[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 5:17ge1lin2duo1hou4shu1 5:172 Corinthians 5:17
v/066[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 7:1ge1lin2duo1hou4shu1 7:12 Corinthians 7:1
v/084[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 o11:14ge1lin2duo1hou4shu1 11:142 Corinthians 11:14
v/093[pdf] [nwc] (Gl) 加拉太书 5:6jia1la1tai4shu1 5:6Galatians 5:6
v/044[pdf] [nwc] (Gl) 加拉太书 5:16jia1la1tai4shu1 5:16Galatians 5:16
v/091[pdf] [nwc] (Gl) 加拉太书 5:24jia1la1tai4shu1 5:24Galatians 5:24
v/046[pdf] [nwc] (Gl) 加拉太书 5:25jia1la1tai4shu1 5:25Galatians 5:25
v/027[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 1:5yi3fu2suo3shu1 1:5Ephesians 1:5
v/026[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 1:13-14yi3fu2suo3shu1 1:13-14Ephesians 1:13-14
v/084[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 2:2yi3fu2suo3shu1 2:2Ephesians 2:2
v/022[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 2:8-9yi3fu2suo3shu1 2:8-9Ephesians 2:8-9
v/069[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 2:19-20yi3fu2suo3shu1 2:19-20Ephesians 2:19-20
v/134[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 4:1-3yi3fu2suo3shu1 4:1-3Ephesians 4:1-3
v/076[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 4:13yi3fu2suo3shu1 4:13Ephesians 4:13
v/135[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 4:22-24yi3fu2suo3shu1 4:22-24Ephesians 4:22-24
v/085[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 4:27yi3fu2suo3shu1 4:27Ephesians 4:27
v/045[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 4:30yi3fu2suo3shu1 4:30Ephesians 4:30
v/081[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 5:17yi3fu2suo3shu1 5:17Ephesians 5:17
v/096[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 5:18yi3fu2suo3shu1 5:18Ephesians 5:18
v/071[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 5:25yi3fu2suo3shu1 5:25Ephesians 5:25
v/110[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 5:25yi3fu2suo3shu1 5:25Ephesians 5:25
v/111[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 5:31-32yi3fu2suo3shu1 5:31-32Ephesians 5:31-32
v/132[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 6:6yi3fu2suo3shu1 6:6Ephesians 6:6
v/121[pdf] [nwc] (Ph) 腓立比书 2:10-11fei2li4bi3shu1 2:10-11Philippians 2:10-11
v/108[pdf] [nwc] (Ph) 腓立比书 3:20-21fei2li4bi3shu1 3:20-21Philippians 3:20-21
v/058[pdf] [nwc] (Ph) 腓立比书 4:6fei2li4bi3shu1 4:6Philippians 4:6
v/013[pdf] [nwc] (Cl) 歌罗西书 1:13-14ge1luo2xi1shu1 1:13-14Colossians 1:13-14
v/067[pdf] [nwc] (Cl) 歌罗西书 1:18ge1luo2xi1shu1 1:18Colossians 1:18
v/036[pdf] [nwc] (Cl) 歌罗西书 2:12ge1luo2xi1shu1 2:12Colossians 2:12
v/126[pdf] [nwc] (1Th) 帖撒罗尼迦前书 5:5-6tie4sa1luo2ni2jia1qian2shu1 5:5-61 Thessalonians 5:5-6
v/043[pdf] [nwc] (1Th) 帖撒罗尼迦前书 5:19tie4sa1luo2ni2jia1qian2shu1 5:191 Thessalonians 5:19
v/070[pdf] [nwc] (1Tm) 提摩太前书 3:15ti2mo2tai4qian2shu1 3:151 Timothy 3:15
v/028[pdf] [nwc] (2Tm) 提摩太后书 1:9ti2mo2tai4hou4shu1 1:92 Timothy 1:9
v/047[pdf] [nwc] (2Tm) 提摩太后书 m3:16-17ti2mo2tai4hou4shu1 3:16-172 Timothy 3:16-17
v/083[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 2:14-15xi1bo2lai2shu1 2:14-15Hebrews 2:14-15
v/029[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 6:17xi1bo2lai2shu1 6:17Hebrews 6:17
v/034[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 7:25xi1bo2lai2shu1 7:25Hebrews 7:25
v/005[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 9:27xi1bo2lai2shu1 9:27Hebrews 9:27
v/074[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 10:25xi1bo2lai2shu1 10:25Hebrews 10:25
v/063[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 13:15xi1bo2lai2shu1 13:15Hebrews 13:15
v/059[pdf] [nwc] (Jm) 雅各书 4:3ya3ge4shu1 4:3James 4:3
v/087[pdf] [nwc] (Jm) 雅各书 4:7ya3ge4shu1 4:7James 4:7
v/103[pdf] [nwc] (Jm) 雅各书 :7-8ya3ge4shu1 5:7-8James 5:7-8
v/062[pdf] [nwc] (1Pt) 彼得前书 1:16bi3de2qian2shu1 1:161 Peter 1:16
v/038[pdf] [nwc] (1Pt) 彼得前书 1:23bi3de2qian2shu1 1:231 Peter 1:23
s/1pt4_7[mp3] (1Pt) 彼得前书 4:7bi3de2qian2shu1 4:71 Peter 4:7
v/082[pdf] [nwc] (1Pt) 彼得前书 5:8bi3de2qian2shu1 5:81 Peter 5:8
v/105[pdf] [nwc] (2Pt) 彼得后书 1:20bi3de2hou4shu1 1:202 Peter 1:20
v/102[pdf] [nwc] (2Pt) 彼得后书 3:10bi3de2hou4shu1 3:102 Peter 3:10
v/127[pdf] [nwc] (2Pt) 彼得后书 3:14bi3de2hou4shu1 3:142 Peter 3:14
v/064[pdf] [nwc] (1Jh) 约翰一书 1:9yue1han4yi1shu1 1:91 John 1:9
v/089[pdf] [nwc] (1Jh) 约翰一书 2:15-17yue1han4yi1shu1 2:15-171 John 2:15-17
v/021[pdf] [nwc] (1Jh) 约翰一书 3:1yue1han4yi1shu1 3:11 John 3:1
v/065[pdf] [nwc] (1Jh) 约翰一书 h3:2-3yue1han4yi1shu1 3:2-31 John 3:2-3
v/017[pdf] [nwc] (1Jh) 约翰一书 h5:12-13yue1han4yi1shu1 5:12-131 John 5:12-13
v/107[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 1:3qi3shi4lu4 1:3Revelation 1:3
v/118[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 11:15qi3shi4lu4 11:15Revelation 11:15
v/086[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 12:11qi3shi4lu4 12:11Revelation 12:11
v/112[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 17:14qi3shi4lu4 17:14Revelation 17:14
v/129[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 19:7-9qi3shi4lu4 19:7-9Revelation 19:7-9
--

赞美歌

zanmeige

Hymns of Faith

hof/001[♫♫] 圣哉 三 一 sheng4zai1 san1 yi1 Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty
hof/002[♫♫] 三 一 来临 san1 yi1 lai2lin2 Come Thou Almighty King
hof/003[♫♫] 万世 之 宗 wan4shi4 zhi1 zong1 Ancient of Days, Who Sittest Throned in Glory
hof/004[♫♫] 赞 我 天父 zan4 wo3 tian1fu4 We Praise Thee, O God
hof/005[♫♫] 亚伯拉罕 的 主 ya3bo2la1han3 de5 zhu3 The God of Abraham Praise
hof/006[nwc] [♫♫] 赞美 三 一 zan4mei3 san1 yi1 All Praise to Him Who built the Hills
hof/007[♫♫] 夜 尽 光 天 ye4 jin4 guang1 tian1 Father, we praise Thee, now the night is Over
hof/008[♫♫] 众 圣 颂扬 zhong4 sheng4 song4yang2 Ye watchers and ye holy ones
hof/009[nwc] [♫♫] 颂 主 恩 光 song4 zhu3 en1 guang1 Long before the universe formed**
hof/010[♫♫] 齐 来 谢 主 qi2 lai2 xie4 zhu3 Now thank we all our God
hof/011[♫♫] 荣 归 天父 rong2 gui1 tian1fu4 To God be the glory
hof/012[♫♫] 颂 主 化 功 song4 zhu3 hua gong1 I sing the mighty power of God
hof/013[nwc] [♫♫] 真 美 zhen1 mei3 #Lord, for Thy revealing gifts
hof/014[nwc] [♫♫] 太阳 颂tai4yang2 song4 CANTICLE OF THE SUN
hof/015[♫♫] 称谢 cheng1xie4 All people that on earth do dwell
hof/016[nwc] [♫♫] 慈 父 上帝 ci2 fu4 shang4di4 GRACIOUS GOD, OUR FATHER**
hof/017[♫♫] 创造 奇 功 chuang4zao4 qi2 gong1 The spacious firmament on high
hof/018[♫♫] 快乐 崇拜 kuai4le4 chong2bai4 Joyful, joyful, we adore Thee
hof/019[♫♫] 赞美 上 主 zan4mei3 shang4 zhu3 Praise to the Lord, the Almighty, the King of Creation
hof/020[♫♫] 荣耀 大 君王 rong2yao4 da4 jun1wang2 O worship the King all glorious above
hof/021[nwc] [♫♫] 赞 父 奇 爱 zan4 fu4 qi2 ai4 Father, 'twas Thy love that knew us
hof/022[♫♫] 千 古 保障 qian1 gu3 bao3zhang4 O God, our help in ages past
hof/023[♫♫] 赞美 zan4mei3 We praise Thee, O God, our Redeemer, Creator
hof/024[♫♫] 慈悲 稳定 ci2bei1 wen3ding4 Let us with a gladsome mind
hof/025[♫♫] 主 爱 辉煌 zhu3 ai4 hui1huang2 Lord of all being, throned afar
hof/026[♫♫] 大地 风光 da4di4 feng1guang1 For the beauty of the earth
hof/027[♫♫] 天父 世界 tian1fu4 shi4jie4 This is my Father's world, I rest me in the thought
hof/028[♫♫] 万 福 泉源 wan4 fu2 quan2yuan2 Come Thou Fount of every blessing
hof/029[nwc] [♫♫] 愿 仍 高 唱 yuan4 reng2 gao1chang4 GLORY TO GOD, HALLELUJAH
hof/029[nwc] [♫♫] 愿 仍 高 唱 yuan4 reng2 gao1chang4 We are never, never weary of the grand old song
hof/030[nwc] [♫♫] 天 恩 tian1 en1 #Great are Thy mercies, heavenly Father
hof/031[nwc] [♫♫] 慈悲 圣 父 ci2bei1 sheng4 fu4 Father mercy almighty*
hof/032[♫♫] 万 福 之 源 wan4 fu2 zhi1 yuan2 Praise God from Whom all blessings flow
hof/033[nwc] [♫♫] 赞 主 权能 zan4 zhu3quan2 neng2 Give thanks to God Most High
hof/034[nwc] [♫♫] 称颂 崇拜 cheng1song4 chong2bai4 #Worship and Praise
hof/035[♫♫] 大 哉 圣 名 da4 zai1 sheng4 ming2 All hail the power of Jesus' Name
hof/036[nwc] [♫♫] 贺 他 为 王 he4 ta1 wei4 wang2 All hail the power of Jesus' Name
hof/037[nwc] [♫♫] 美 哉 羔羊 mei3 zai1 gao1yang2 How grand the song of the Lamb will be*
hof/038[♫♫] 赞美 耶稣 zan4mei3 ye1su1 Praise Him, praise Him, Jesus our blessed Redeemer
hof/039[♫♫] 拥 戴 yong1dai4 Crown Him with many crowns
hof/040[♫♫] 荣耀 归 主 rong2yao4 gui1 zhu3 GLORY TO HIS NAME
hof/040[♫♫] 荣耀 归 主 rong2yao4 gui1 zhu3 Down at the Cross
hof/041[♫♫] 颂赞 主 圣 名 song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 BLESSED BE THE NAME OF THE LORD
hof/042[♫♫] 尊贵 名 zun1gui4 ming2 Take the name of Jesus with you
hof/043[nwc] [♫♫] 尊 主 zun1 zhu3 #Gracious and Loving is Our LORD
hof/044[nwc] [♫♫] 主 配 受 赞美 zhu3 pei4 shou4 zan4mei3 Jesus Thou alone art worthy
hof/045[nwc] [♫♫] 基督 永 长久 ji1du1 yong3 chang2jiu3 #Christ Ever Eternal
hof/046[nwc] [♫♫] 赞美 不 尽 zan4mei3 bu4 jin4 Praise ye the Saviour's grace
hof/047[nwc] [♫♫] 颂 主 song4 zhu3 #LORD JESUS, I PRAISE THEE
hof/048[nwc] [♫♫] 道路 真理 生命 dao4lu4 zhen1li3 sheng1ming4 Thou art the Way: to Thee alone
hof/049[nwc] [♫♫] 主 名 甜美 zhu3 ming2 tian2mei3 Jesus, I love Thy charming name
hof/050[♫♫] 永生 之 爱 yong3sheng1 zhi1 ai4 Immortal Love, forever full
hof/051[♫♫] 耶稣 美名 ye1su1 mei3ming2 Sweet and holy Jesus' Name
hof/052[♫♫] 美 哉 主 耶稣 mei3 zai1 zhu3 ye1su1 Fairest Lord Jesus
hof/053[♫♫] 奇妙 救主 qi2miao4 jiu4zhu3 WHAT A WONDERFUL SAVIOUR
hof/054[nwc] [♫♫] 心 向 主 宝座 xin1 xiang4 zhu3 bao3zuo4 Jesus, our Lord, with what joy we adore Thee
hof/055[nwc] [♫♫] 赞美 主 恩 zan4mei3 zhu3 en1 #Praise the Lord, O my heart, and sing for His Name
hof/056[♫♫] 上 主 之 灵 shang4 zhu3 zhi1 ling2 Spirit of God,descend upon my heart
hof/057[♫♫] 慈 仁 圣灵 ci2 ren2 sheng4ling2 Gracious Spirit, dwell with me
hof/058[nwc] [♫♫] 生命 活水 sheng1ming4 huo2shui3 #CHANNELS OF LIVING WATER
hof/059[nwc] [♫♫] 圣灵 sheng4ling2 #May the Holy Spirit's sword
hof/060[nwc] [♫♫] 圣灵 光照 sheng4ling2 guang1zhao4 Come, gracious Spirit, heavenly Dove
hof/061[♫♫] 吹 气 chui1qi4 Breathe on me, Breath of God
hof/062[♫♫] 圣灵 运行 sheng4ling2 yun4xing2 #Holy Spirit like the breeze
hof/063[nwc] [♫♫] 圣灵 来到 sheng4ling2 lai2dao4 I will pray the Father, Jesus said
hof/064[nwc] [♫♫] 主 行 新 事 zhu3 xing2 xin1 shi4 #All ye thirst, come, and lament no more
hof/065[♫♫] 求 充满 我 qiu2 chong1man3 wo3 FILL ME NOW
hof/066[♫♫] 以马内利 来临 yi3ma3nei4li4 lai2lin2 O come, O come, Emmanuel
hof/067[♫♫] 晨星 chen2xing1 Brightest and best of the sons of the morning
hof/068[nwc] [♫♫] 明 星 灿烂 ming2 xing1 can4lan4 #MIDNIGHT, SLEEPING BETHLEHEM
hof/069[nwc] [♫♫] 一 轮 明 月 yi1 lun2 ming2 yue4 #THE MOON AND STARS OF CHRISTMAS EVE
hof/070[♫♫] 牧人 闻 信 mu4ren2 wen2 xin4 While shepherds watched their flocks by nigh
hof/071[♫♫] 平安 夜 ping2an1 ye4 Silent night, holy night
hof/072[♫♫] 君王 诞生 jun1wang2 dan4sheng1 There's a song in the air
hof/073[♫♫] 圣诞 佳音 sheng4dan4 jia1yin1 The first Noel the angel did say
hof/074[♫♫] 新 生 王 xin1sheng1 wang2 Hark! the herald angels sing
hof/075[♫♫] 普 世 欢腾 pu3 shi4 huan1teng2 Joy to the world! the Lord is come
hof/076[♫♫] 齐 来 崇拜 qi2 lai2 chong2bai4 O come, all ye faithful, joyful and triumphant
hof/077[♫♫] 小 伯利恒 xiao3 bo2li4heng2 O little town of Bethlehem
hof/078[♫♫] 马槽 ma3cao2 Away in a manger, no crib for a bed
hof/079[nwc] [♫♫] 圣 夜 静 sheng4 ye4 jing4 #Crystal night, stilly night
hof/080[♫♫] 圣诞 夜 sheng4dan4 ye4 It came upon the midnight clear
hof/081[♫♫] 三 博士 san1 bo2shi4 We three kings of Orient are
hof/082[♫♫] 荣耀 rong2yao4 Angels we have heard on high
hof/083[nwc] [♫♫] 欢乐 佳音 huan1le4 jia1yin1 #SHOUT THE GLAD TIDINGS
hof/084[nwc] [♫♫] 圣诞 感恩 sheng4dan4 gan3en1 #Jesus our Saviour, Word Incarnate
hof/085[nwc] [♫♫] 扬声 赞美 yang2sheng1 zan4mei3 SING IT OUT WITH A SHOUT
hof/086[♫♫] 欢乐 无穷 尽 huan1le4 wu2 qiong2jin4 Let our gladness have no end
hof/087[♫♫] 巍然 乘 驴 wei1ran2 cheng2 luu2 Ride on! Ride on in majesty
hof/088[♫♫] 无 量 荣光 wu2liang4 rong2guang1 All glory, laud and honor
hof/089[nwc] [♫♫] 橄榄 山 头 gan3lan3 shan1 tou2 Tis midnight and on Olive's brow
hof/090[♫♫] 耶稣 独自 祷告 ye1su1 du2zi4 dao3gao4 It was alone the Saviour prayed
hof/091[nwc] [♫♫] 父 旨 成全 fu4 zhi3 cheng2quan2 THY WILL BE DONE Sweet Will of God
hof/092[♫♫] 城 外 青 山 cheng2 wai4 qing1 shan1 There is a green hill far away
hof/093[♫♫] 十 架 永存 shi2jia4 yong3cun2 On a hill far away stood an old rugged cross
hof/093[♫♫] 十 架 永存 shi2jia4 yong3cun2 THE OLD RUGGED CROSS
hof/094[♫♫] 领 到 各各他 ling3 dao4 ge4ge4ta1 King of my life, I crown Thee now
hof/094[♫♫] 领 到 各各他 ling3 dao4 ge4ge4ta1 LEAD ME TO CALVARY
hof/095[♫♫] 流血 liu2xue4 Alas! and did my Saviour bleed
hof/096[♫♫] 在 十字架 zai4 shi2zi4jia4 Alas! and did my Saviour bleed
hof/096[♫♫] 在 十字架 zai4 shi2zi4jia4 AT THE CROSS
hof/097[♫♫] 受 难 shou4nan4 O sacred Head, sore wounded
hof/098[♫♫] 奇妙 十 架 qi2miao4 shi2jia4 When I survey the wondrous cross
hof/099[♫♫] 宝 架 清 影 bao3 jia4 qing1 ying3 Beneath the cross of Jesus
hof/100[♫♫] 万古 磐石 wan1gu3 pan2shi2 Rock of Ages, cleft for me
hof/101[nwc] [♫♫] 我 有 主 耶稣 wo3 you3 zhu3 ye1su1 #MY FAITH IN THE LAMB THAT WAS SLAIN
hof/102[♫♫] 宝 架 bao3 jia4 In the cross of Christ I glory
hof/103[nwc] [♫♫] 我 信 主 耶稣 wo3 xin4 zhu3 ye1su1 #Jesus My Lord was Crucified For Me
hof/104[♫♫] 复活 良 辰 fu4huo2 lian2chen2 The day of resurrection
hof/105[♫♫] 战 争 完毕 zhan4zheng1 wan2bi4 The strife is o'er, the battle done
hof/106[♫♫] 基督 复 生 ji1du1 fu4sheng1 Jesus Christ is risen today
hof/107[♫♫] 大 启 乐园 da4 qi3 le4yuan2 Christ the Lord is risen today
hof/108[♫♫] 主 复活 zhu3 fu4huo2 Low in the Grave He Lay
hof/108[♫♫] 主 复活 zhu3 fu4huo2 CHRIST AROSE
hof/109[nwc] [♫♫] 喜乐 良 辰 xi3le4 lian2chen2 Joy dawned again on Easter Day
hof/110[nwc] [♫♫] 复活 喜 讯 fu4huo2 xi3 xun4 ##In the Hazy Morning Light
hof/111[♫♫] 救主 升 天 jiu4zhu3 sheng1 tian1 Hail the day that sees Him rise
hof/112[nwc] [♫♫] 得胜 君王 de2sheng4 jun1wang2 See the Conqueror mounts in triumph
hof/113[♫♫] 大 开 城门 da4 kai1 cheng2men2 Ye gates, lift up your heads on high
hof/114[♫♫] 同 声 欢呼 tong2 sheng1 huan1hu1 Come, let us join our cheerful songs
hof/115[nwc] [♫♫] 耶稣 升 天 ye1su1 sheng1 tian1 ##Behold there came a cloud so Bright
hof/116[nwc] [♫♫] 再 无 幽谷 zai4 wu2 you1gu3 There'll be no dark valley
hof/117[♫♫] 号 筒 吹 响 hao4 tong3 chui1 xiang3 WHEN THE ROLL IS CALLED UP YONDER
hof/118[♫♫] 等 主 回来 deng3 zhu3 hui2lai2 When He cometh
hof/119[♫♫] 必须 警醒 bi4xu1 jing3xing3 WILL JESUS FIND US WATCHING
hof/120[nwc] [♫♫] 审判 日 要 来 shen3pan4 ri4 yao4 lai2 There's a great day coming
hof/121[♫♫] 将 见 我 王 jiang1 jian4 wo3 wang2 WE SHALL SEE THE KING SOME DAY
hof/122[♫♫] 教会 根基 jiao4hui4 gen1ji1 The Church's one foundation
hof/123[♫♫] 我 爱 教会 wo3 ai4 jiao4hui4 I love Thy kingdom, Lord
hof/124[nwc] [♫♫] 教会 三 自 jiao4hui4 san1 zi4 ##Self-gov-ning our church endeavours for
hof/125[nwc] [♫♫] 教会 我 所 爱 jiao4hui4 wo3 suo3 ai4 ##Love our Church, the temple of God
hof/126[nwc] [♫♫] 基督 教会 ji1du1jiao4 hui4 ##( CHURCHES OF CHRIST)
hof/127[nwc] [♫♫] 我 爱 中国 教会 wo3 ai4 zhong1guo2 jiao4hui4 ##(I love Chinese Church)
hof/128[nwc] [♫♫] 中华 教会 自立 zhong1hua2 jiao4hui4 zi4li4 #(Chinese Church stands)
hof/129[nwc] [♫♫] 信徒 相爱 xin4tu2 xiang1ai4 #(BROTHERLY LOVE)
hof/130[nwc] [♫♫] 团 契 tuan2qi4 # We gather in thy house
hof/131[♫♫] 系 连 妙 结 xi4 lian2 miao4 jie1:jie2 Blest be the tie that binds
hof/132[♫♫] 万方 团 契 wan4fang1 tuan2qi4 In Christ there is no east or west
hof/133[nwc] [♫♫] 安静 近 主 an1jing4 jin4 zhu3 TREAD SOFTLY
hof/134[nwc] [♫♫] 今 到 主 殿 jin1 dao4 zhu3 dian4 ## Now I come to the holy temple
hof/135[nwc] [♫♫] 颂 主 声音 song4 zhu3 sheng1yin1 ##Thank God for Praising Voice
hof/136[nwc] [♫♫] 聚会 归 主 名 下 ju4hui4 gui1 zhu3 ming2xia4 ## Blessed Lord here we are
hof/137[nwc] [♫♫] 礼拜 喜乐 li3bai4 xi3le4 ##(Joyful Praise)
hof/138[nwc] [♫♫] 恭敬 赞美 主 gong1jing4 zan4mei3 zhu3 ##Today anew we worship Thee
hof/139[♫♫] 平安 佳 日 ping2an1 jia1 ri4 O day of rest and gladness
hof/140[♫♫] 喜乐 xi3le4 Come ye that love the Lord
hof/141[♫♫] 高 唱 主 名 gao1chang4 zhu3 ming2 Rejoice, ye pure in heart
hof/142[♫♫] 耶稣 普 治 ye1su1 pu3 zhi4 Jesus shall reign where-er the sun
hof/143[♫♫] 主 定 之 日 zhu3 ding4 zhi1 ri4 This is the day the Lord hath made
hof/144[♫♫] 安息 圣 日 an1xi1 sheng4 ri4 Another six days- work is done
hof/145[nwc] [♫♫] 复兴 主 工 fu4xing1 zhu3 gong1 Revive Thy work, O Lord
hof/146[nwc] [♫♫] 礼拜 散 时 li3bai4 san shi2 Lord, dismiss us with Thy blessing
hof/147[♫♫] 小 鸟 啼 明 xiao3niao3 ti2 ming2 Still, still with Thee, when purple morning breaketh
hof/148[nwc] [♫♫] 清晨 qing1chen2 # (Early Morning Song)
hof/149[♫♫] 每 日 新 恩 mei3 ri4 xin1 en1 New every morning is the love
hof/150[nwc] [♫♫] 早 起 赞美 zao2qi5 zan4mei3 ##Rise early to praise our GOD
hof/151[nwc] [♫♫] 清早 敬拜 qing1zao3 jing4bai4 ##WORSHIP GOD AT DAWN
hof/152[nwc] [♫♫] 主 恩 日 新 zhu3 en1 ri4 xin1 #Lord Jehovah, my portion is
hof/153[♫♫] 夕阳 西 沉 xi1yang2 xi1cheng2 Abide with me fast falls the eventide
hof/154[♫♫] 黄昏 崇拜 huang2hun1 chong2bai4 Day is dying in the west
hof/155[♫♫] 晚 间 颂 声 wan3 jian song4 sheng1 The day Thou gavest, Lord, is ended
hof/156[♫♫] 我 灵 之 光 wo3 ling2 zhi1 guang1 Sun of my soul, Thou Saviour dear
hof/157[nwc] [♫♫] 夜 晚 觐 主 ye4wan3 jin4 zhu3 ##The moon in the sky, and stars shine bright
hof/158[nwc] [♫♫] 晚 祷 wan3 dao3 ##My Heart Rejoices, a day’s work is done
hof/159[♫♫] 快乐 日 kuai4le4 ri4 O happy day, that fixed my choice
hof/160[nwc] [♫♫] 领受 圣 洗 ling3shou4 sheng4 xi3 Stand, soldier of the cross
hof/161[♫♫] 天上 欢乐 tian1shang4 huan1le4 Ring the bells of heaven
hof/162[♫♫] 许愿 xu3yuan4 O Jesus, I have promised
hof/163[nwc] [♫♫] 受洗 归 主 shou4xi3 gui1 zhu3 ## BAPTIZED INTO THE LORD
hof/164[nwc] [♫♫] 圣 事 中 见 主 sheng4 shi4 zhong jian4 zhu3 THE LORDS SUPPER
hof/164[nwc] [♫♫] 圣 事 中 见 主 sheng4 shi4 zhong jian4 zhu3 Thee We Adore, O Hidden Saviour, Thee
hof/165[nwc] [♫♫] 掰 开 生命 饼 bai1 kai1 sheng1ming4 bing3 Break Thou the Bread of Life
hof/166[nwc] [♫♫] 爱 筵 我 尝 ai4 yan2 wo3 chang2 # Curse He suffer'd
hof/167[pdf] [nwc] [♫♫] 救 世 天 粮 jiu4 shi4 tian1 liang2 Bread of the world, in mercy broken
hof/168[nwc] [♫♫] 来 近 圣 桌 lai2 jin4 sheng4 zhuo1 Jesus, to Thy table led
hof/169[♫♫] 领受 饼 杯 ling3shou4 bing3 bei1 For the bread and for the cup
hof/170[pdf] [nwc] [♫♫] 学 做 好 牧人 xue2 zuo4 hao3 mu4ren2 ## LEARN TO BE A GOOD SHEPHERD
hof/171[nwc] [♫♫] 倾 降 圣灵 qing1 jiang4 sheng4ling2 Lord pour Thy Spirit from on high
hof/172[♫♫] 圣灵 感化 sheng4ling2 gan3hua4 Come Holy Ghost our souls inspire
hof/173[pdf] [nwc] [♫♫] 圣 堂 纪念 日 sheng4 tang2 ji4nian4 ri4 # O happy souls, united let us rise
hof/174[pdf] [nwc] [♫♫] 献 堂 感恩 xian4 tang2 gan3en1 ##CONSECRATION FOR THE CHURCH BUILDING
hof/175[pdf] [nwc] [♫♫] 为 国 求 福 wei4 guo2 qiu2 fu2 # PRAY FOR OUR MOTHERLAND
hof/176[pdf] [nwc] [♫♫] 神 佑 中华 shen2 you4 zhong1hua2 #THE LAND THAT THOU HAST CHOSEN
hof/177[pdf] [nwc] [♫♫] 求 主 福 佑 中华 qiu2 zhu3 fu2 you4 zhong1hua2 ##BLESS OUR COUNTRY, O LORD GOD
hof/178[pdf] [nwc] [♫♫] 神 工 妙 笔 shen2 gong1 miao4 bi3 ## THE MIRACULOUS PEN OF DIVINE WORK
hof/179[pdf] [nwc] [♫♫] 心 泉 xin1 quan2 # the grace of God unbounded is
hof/180[nwc] [♫♫] 一 年 又 过 yi1 nian2 you4 guo4:4:5 Another year is gone
hof/181新 岁 初 临 xin1 sui4 chu1 lin2 #The old year past, the new year comes
hof/182新年 欢喜 xin1nian2 huan1xi3 Old year's gone
hof/183[pdf] [nwc] [♫♫] 四 时 近 主 si4 shi2 jin4 zhu3 #SEEKING GOD IN ALL THE SEASONS
hof/184[pdf] [nwc] [♫♫] 收成 谢 恩 shou1cheng5 xie4 en1 # HARVEST SONG
hof/185[nwc] [♫♫] 恭 行 婚 礼 gong1 xing2 hun1li3 Today we meet with joyful hearts
hof/186[nwc] [♫♫] 欢乐 婚姻 huan1le4 hun1yin1 # This happy day this pair we join
hof/187[♫♫] 完全 恩爱 wan2quan2 en1ai4 O perfect Love, all human thought transcending
hof/188[nwc] [♫♫] 孝 亲 xiao4 qin1 # Honour thy father and mother
hof/189[nwc] [♫♫] 敬 老 尊长 jing4 lao3 zun1zhang3 ## RESPECT FOR ELDERS
hof/190[nwc] [♫♫] 生 辰 感恩 sheng1 chen2 gan3en1 ## GRATEFUL TO GOD FOR YOUR BIRTHDAY
hof/191[♫♫] 睡 主 怀 中 shui4 zhu3 huai2 zhong1:4 Asleep in Jesus, blessed sleep
hof/192[♫♫] 靠 恩 得救 kao4 en1 de2jiu4 SAVED BY GRACE
hof/192[♫♫] 靠 恩 得救 kao4 en1 de2jiu4 Some day the silver cord will break
hof/193追 思 zhui1 si1 ## Full or crescent be the moon
hof/194[♫♫] 在 相会 zai4 xiang1hui4 God be with you till we meet again
hof/195[nwc] [♫♫] 三 叠 离 san1 die2 li2 # OUR PARTING BLEST BY CHRISTIAN BONDS
hof/196[nwc] [♫♫] 新 屋 落 成 感恩 xin1 wu1 luo4cheng2 gan3en1 ## A new building is completed
hof/197[♫♫] 生命 之 道 sheng1ming4 zhi1 dao4 WONDERFUL WORDS OF LIFE
hof/197[♫♫] 生命 之 道 sheng1ming4 zhi1 dao4 Sing them over again to me
hof/198[♫♫] 听 训 ting1 xun4 Dear Lord and Father of mankind
hof/199[nwc] [♫♫] 与 主 心 交 yu3 zhu3 xin1 jiao1 # At early morn I bend my step
hof/200[nwc] [♫♫] 圣 言 常 存 sheng4 yan2 chang2 cun2 Lord Thy word abideth
hof/201[♫♫] 赐 我 圣经 ci4 wo3 sheng4jing1 Give me the Bible
hof/202[nwc] [♫♫] 播种 比喻 bo1zhong4 bi3yu4 #Kingdom is like one who sows
hof/203[♫♫] 祷告 良 辰 dao3gao4 lian2chen2 Sweet hour of prayer
hof/204[nwc] [♫♫] 时常 祈祷 shi2chang2 qi2dao3 #O Lord, teach me oft to pray
hof/205[nwc] [♫♫] 不 住 祈祷 bu2zhu4 qi2dao3 Don't stop praying
hof/206[♫♫] 赐 福 如 雨 ci2fu2 ru2 yu3 There shall be showers of blessing
hof/207[♫♫] 凭 主 旨意 行 ping2 zhu3 zhi3yi4 xing2 Have Thine own way, Lord
hof/208[nwc] [♫♫] 求 主 助 我 祷告 qiu2 zhu3 zhu4 wo3 dao3gao4 ##Help us to pray, O Lord
hof/209[♫♫] 园 中 同行 yuan2 zhong1 tong2xing2 I come to the garden alone
hof/209[♫♫] 园 中 同行 yuan2 zhong1 tong2xing2 IN THE GARDEN
hof/210[♫♫] 宝 血 宏 恩 bao3 xue4 hong2 en1 I hear Thy welcome voice
hof/211[♫♫] 流血 之 泉 liu2xue4 zhi1 quan2 There is a fountain filled with blood
hof/212[nwc] [♫♫] 宝贵 血 泉 bao3gui4 xue4 quan2 I WILL PRAISE HIM
hof/212[nwc] [♫♫] 宝贵 血 泉 bao3gui4 xue4 quan2 When I saw the cleansing fountain
hof/213[♫♫] 曾 否 就 主 ceng2 fou3:pi3 jiu4 zhu3 ARE YOU WASHED IN THE BLOOD?
hof/213[♫♫] 曾 否 就 主 ceng2 fou3:pi3 jiu4 zhu3 Have you been to Jesus for the cleansing power?
hof/214[♫♫] 依傍 十 架 yi4bang4 shi2jia4 I am coming to the cross
hof/215奇妙 能力 qi2miao4 neng2li4 WONDERFUL KEEPING POWER
hof/216[♫♫] 近 主 十 架 jin4 zhu3 shi2jia4 NEAR THE CROSS
hof/217[♫♫] 主 寻 亡 羊 zhu3 xun2 wang2 yang2 THE NINETY AND NINE
hof/218[nwc] [♫♫] 归 回 父 家 gui1hui2 fu4 jia1 THE PRODIGAL SON
hof/219[♫♫] 慈 声 呼 召 ci2 sheng1 hu1 zhao4 Softly and tenderly Jesus is calling
hof/220[nwc] [♫♫] 感谢 主 恩 gan3xie4 zhu3 en1 ##O Lord, I've heard of Thee by hear-say
hof/221[♫♫] 主 敲 心 门 zhu3 qiao1 xin1 men2 O Jesus Thou art standing
hof/222[nwc] [♫♫] 妙 爱 找 我 miao4 ai4 zhao3 wo3 In Tenderness He Sought Me
hof/222[nwc] [♫♫] 妙 爱 找 我 miao4 ai4 zhao3 wo3 O, THE LOVE THAT SOUGHT ME
hof/223[♫♫] 主 肯 进来 zhu3 ken3 jin4lai2 Behold Me standing at the door
hof/224[nwc] [♫♫] 归 主 蒙 恩 gui1 zhu3 meng2 en1 ##Kneeling with a humble heart
hof/225[♫♫] 我 来 就 主 wo3 lai2 jiu4 zhu3 Just as I am, without one plea
hof/226[♫♫] 必须 重 生 bi4xu1 chong2sheng1 YE MUST BE BORN AGAIN
hof/227[♫♫] 求 莫 弃 我 qiu2 mo4 qi4 wo3 Pass me not, O gentle Saviour
hof/228[nwc] [♫♫] 求 主 洁净 我 心 qiu2 zhu3 jie2jing4 wo3 xin1 ##My Lord, O cleanse my heart
hof/229[♫♫] 白 超 乎 雪 bai2 chao1hu1 xue3 Lord Jesus, I long to be perfectly whole
hof/229[♫♫] 白 超 乎 雪 bai2 chao1hu1 xue3 WHITER THAN SNOW
hof/230荣耀 释放 rong2yao4 shi4fang4 GLORIOUS FREEDOM
hof/231[♫♫] 求 来 我 心 qiu2 lai2 wo3 xin1 Thou didst leave Thy throne
hof/232主 也 爱 我 zhu3 ye3 ai4 wo3 HE LOVES ME, TOO
hof/233[♫♫] 降临 之 主 jiang4lin2 zhi1 zhu3 O Lord of heaven and earth and sea
hof/234[♫♫] 主 爱 越 久 越 深 zhu3 ai4 yue4 jiu3 yue4 shen1 SWEETER AS THE YEARS GO BY
hof/235[pdf] [nwc] [♫♫] 主 恩 更 多 zhu3 en1 geng4:1 duo1 HIS GRACE ABOUNDETH MORE
hof/236[♫♫] 时刻 蒙 恩 shi2ke4 meng2 en1 MOMENT BY MOMENT I'M KEPT IN HIS LOVE
hof/237[♫♫] 数 算 主 恩 shu3 suan4 zhu3 en1 COUNT YOUR BLESSINGS
hof/237[♫♫] 数 算 主 恩 shu3 suan4 zhu3 en1 When upon life’s billows you are tempest tossed
hof/238[♫♫] 神 圣 纯 爱 shen2 sheng4 chun2 ai4 Love divine all loves excelling
hof/239[♫♫] 耶稣 爱 我 ye1su1 ai4 wo3 Jesus loves me, this I know
hof/240[nwc] [♫♫] 主 更 宝贵 zhu3 geng bao3gui4 JESUS IS DEARER THAN ALL
hof/240[nwc] [♫♫] 主 更 宝贵 zhu3 geng bao3gui4 Jesus is My Loving Saviour
hof/241[♫♫] 敬 听 恩 言 jing4 ting1 en1 yan2 Hark, my soul! it is the Lord
hof/242[♫♫] 喜 主 爱 我 xi3 zhu3 ai4 wo3 I AM SO GLAD THAT JESUS LOVES ME
hof/242[♫♫] 喜 主 爱 我 xi3 zhu3 ai4 wo3 I am so glad that our Father in Heav-n
hof/243惟独 耶稣 wei2du2 ye1su1 Jesus only is our message
hof/244[pdf] [nwc] [♫♫] 我 要 耶稣 wo3 yao4 ye1su1 I NEED JESUS
hof/245[♫♫] 今 要 主 自己 jin1 yao4 zhu3 zi4ji3 HIMSELF
hof/245[♫♫] 今 要 主 自己 jin1 yao4 zhu3 zi4ji3 Once it was the blessing, Now it is the Lord
hof/246[♫♫] 慕 主 mu4 zhu3 Jesus, the very thought of Thee
hof/247[nwc] [♫♫] 满 园 芬芳 man3 yuan2 fen1fang1 #Awake and come, O north wind
hof/248[nwc] [♫♫] 与 主 同 去 yu3 zhu3 tong2 qu4 ##Winter is past, the rain is gone
hof/249[pdf] [nwc] [♫♫] 专 爱 耶稣 zhuan1 ai4 ye1su1 O the bitter shame and sorrow
hof/249[pdf] [nwc] [♫♫] 专 爱 耶稣 zhuan1 ai4 ye1su1 NONE OF SELF AND ALL OF THEE
hof/250[♫♫] 我 属 耶稣 wo3 shu3 ye1su1 DRAW ME NEARER
hof/251[nwc] [♫♫] 每 想 到 你 mei3 xiang3dao4 ni3 #Thinking of Thee, O Lord Jesus
hof/252[nwc] [♫♫] 主 爱 说 不 尽 zhu3 ai4 shuo1 bu4 jin4 O HIS LOVE IS MORE THAN TONGUE CAN TELL
hof/253[♫♫] 爱 比 弃 我 ai4 bi3 qi4 wo3 O Love that wilt no let me go
hof/254[♫♫] 如今 更 爱 主 ru2jin1 geng ai4 zhu3 My Jesus, I love Thee
hof/255[♫♫] 爱 主 更 深 ai4 zhu3 geng shen1 More love to Thee, O Christ
hof/256[nwc] [♫♫] 爱 的 诗ai4 de5 shi1 ##A PSALM OF LOVE
hof/257[nwc] [♫♫] 神 爱 长 shen2 ai4 chang2 ##God's love flows
hof/258[♫♫] 耶稣 领 我 ye1su1 ling3 wo3 He leadeth me
hof/259[♫♫] 一路 引导 yi1lu4 yin3dao3 All the way my Saviour leads me
hof/260[♫♫] 善 牧 恩慈 shan4 mu4 en1ci2 The King of love my Shepherd is
hof/261[♫♫] 如 有 所 闻 ru2 you3 suo3 wen2 Hark! hark, my soul! angelic songs are swelling
hof/262[♫♫] 慈 光 ci2 guang1 Lead, kindly Light, amidst th-encircling gloom
hof/263主意 尽 美 zhu3yi4 jin4 mei3 SOME TIME WE'LL UNDERSTAND
hof/264[nwc] [♫♫] 跟随 我 gen1sui2 wo3 FOLLOW ME
hof/265愿 跟随 主 yuan4 gen1sui2 zhu3 I WOULD FOLLOW ON
hof/266[nwc] [♫♫] 主 在 心中 zhu3 zai4 xin1zhong1 ##The Lord is in my heart
hof/267[♫♫] 闻 主 召 我 wen2 zhu3 zhao4 wo3 WHERE HE LEADS ME I WILL FOLLOW
hof/267[♫♫] 闻 主 召 我 wen2 zhu3 zhao4 wo3 I can hear my Savior calling,
hof/268主 常 看顾 zhu3 chang2 kan4gu4 PRECIOUS PROMISE
hof/269[♫♫] 求 主 操 舵 qiu2 zhu3 cao1 duo4 Jesus, Saviour, pilot me
hof/270[♫♫] 天父 看顾 tian1fu4 kan4gu4 Be not dismayed what-er betide
hof/270[♫♫] 天父 看顾 tian1fu4 kan4gu4 GOD WILL TAKE CARE OF YOU
hof/271[♫♫] 赐 福 救主 ci2fu2 jiu4zhu3 Saviour like a Shepherd lead us
hof/272[pdf] [nwc] [♫♫] 虹霓 雨 点 hong2ni2 yu3 dian3 HE SENDS THE RAINBOW AND THE RAIN
hof/273[♫♫] 神 的 应许 shen2 de5 ying1xu3 God hath not promised
hof/274[nwc] [♫♫] 耶稣 同 在 ye1su1 tong2 zai4 WHERE JESUS IS, 'TIS HEAVEN
hof/275[♫♫] 求 主 带领 qiu2 zhu3 dai4ling3 Yield not to temptation
hof/276[♫♫] 信 靠 依 顺 xin4 kao4 yi1 shun4 TRUST AND OBEY
hof/276[♫♫] 信 靠 依 顺 xin4 kao4 yi1 shun4 When we walk with the Lord in the light of His Word
hof/277[♫♫] 我 知 所 信 wo3 zhi1 suo3 xin4 I know not why God-s wondrous grace
hof/277[♫♫] 我 知 所 信 wo3 zhi1 suo3 xin4 I KNOW WHOM I HAVE BELIEVED
hof/278[♫♫] 仰望 羔羊 yang3wang4 gao1yang2 My faith looks up to Thee
hof/279[nwc] [♫♫] 主 不 改变 zhu3 bu4 gai3bian4 YESTERDAY, TODAY, FOREVER
hof/280[♫♫] 有 福 确据 you3 fu2 que4ju4 Blessed assurance
hof/281[nwc] [♫♫] 主 活 在 我 心 zhu3 huo2 zai4 wo3 xin1 I Serve a Risen Savior HE LIVES
hof/282[♫♫] 靠 主 膀臂 kao4 zhu3 bang3bi4 Leaning on the everlasting arms
hof/283[♫♫] 耶稣 我 来 ye1su1 wo3 lai2 Out of my bondage, sorrow and night
hof/284[♫♫] 时刻 需 主 shi2ke4 xu1 zhu3 I need Thee every hour
hof/285[♫♫] 一心 靠 赖 yi1xin1 kao4 lai4 All my doubts I give to Jesus
hof/286靠 主 有 福 kao4 zhu3 you3 fu2 TRUSTING IN THE LORD
hof/287[♫♫] 主 必 保守 zhu3 bi4 bao3shou3 HE WILL HOLD ME FAST
hof/288[♫♫] 时刻 靠 主 shi2ke4 kao4 zhu3 Simply trusting every day
hof/289信 中 近 主 xin4 zhong1:4 jin4 zhu3 We walk by faith, and not by sight
hof/290[nwc] [♫♫] 平稳 安静 ping2wen3 an1jing4 ##BE EVEN AND QUIET
hof/291[♫♫] 安 居 主 怀 an1ju1 zhu3 huai2 Safe in the arms of Jesus
hof/292[♫♫] 我 灵 镇静 wo3 ling2 zhen4jing4 Be still my soul
hof/293[♫♫] 耶稣 住 我 心 ye1su1 zhu4 wo3 xin1 SINCE JESUS CAME INTO MY HEART
hof/293[♫♫] 耶稣 住 我 心 ye1su1 zhu4 wo3 xin1 What a wonderful change in my life has been wrought
hof/294[♫♫] 平安 在 我 心 ping2an1 zai4 wo3 xin1 CONSTANTLY ABIDING
hof/295[♫♫] 享受 平安 xiang3shou4 ping2an1 I heard the voice of Jesus say
hof/296[♫♫] 紧 靠 上 主 jin3 kao4 shang4 zhu3 O for a closer walk with God
hof/297[♫♫] 心中 阳光 xin1zhong1 yang2guang1 There is sunshine in my soul today
hof/298[nwc] [♫♫] 来 得 安息 lai2 de2 an1xi1 ##He who comes to me, Ne'er I'll cast out
hof/299[♫♫] 灵 友 ling2 you3 Jesus Lover of my soul
hof/300[♫♫] 主 是 我 万 有 zhu3 shi4 wo3 wan4you3 Jesus is all the world to me
hof/301[♫♫] 谷 中 百合花 gu3 zhong1 bai3he2hua1 THE LILY OF THE VALLEY
hof/302[♫♫] 恩 友 en1 you3 What a Friend we have in Jesus
hof/303[nwc] [♫♫] 平安 赞美 ping2an1 zan4mei3 Jesus the calm that fills my breast
hof/304[nwc] [♫♫] 生命 路 上 sheng1ming4 lu4 shang4 JESUS HAS LIFTED THE LOAD Singing I Go
hof/305[♫♫] 是否 劳 倦 shi4fou3 lao2 juan4 Art thou weary, art thou languid
hof/306[nwc] [♫♫] 美 妙 声音 mei3miao4 sheng1yin1 HE KEEPS ME SINGING
hof/307[nwc] [♫♫] 欢乐 颂扬 huan1le4 song4yang2 ##Rejoice and sing unto my Lord
hof/308[♫♫] 主 是 我 磐石 zhu3 shi4 wo3 pan2shi2 The Lord's our Rock, in Him we hide
hof/309生活 美好 sheng1huo2 mei3hao3 ##HAPPY IS OUR LIFE
hof/310[♫♫] 前 行 号 令 qian2 xing2 hao4ling4 Forward! be our watchword
hof/311[nwc] [♫♫] 效法 耶稣 xiao4fa3 ye1su1 I want to be like Jesus
hof/312[♫♫] 学 象 耶稣 xue2 xiang4 ye1su1 Lord, I want to be a Christian
hof/313[♫♫] 我 愿 象 主 wo3 yuan4 xiang4 zhu3 O to be like Thee
hof/314[♫♫] 成 圣 工夫 cheng2 sheng4 gong1fu5 Take time to be holy
hof/315[nwc] [♫♫] 助 我 进 深 zhu4 wo3 jin4 shen1 DEEPER, DEEPER IN THE LOVE OF JESUS
hof/316[♫♫] 颂 主 之 心 song4 zhu3 zhi1 xin1 O for a heart to praise my God
hof/317谦卑 随 主 qian1bei1 sui2 zhu3 HUMBLE THYSELF TO WALK WITH GOD
hof/318一齐 增长 yi1qi2 zeng1zhang3 ##JESUS GREW BOTH TALL AND WISE
hof/319[♫♫] 荣美 福 地 rong2mei3 fu2 de5:di4 DWELLING IN BEULAH LAND
hof/320往 前 走 wang3qian2 zou3 ONWARD GO
hof/321[♫♫] 天 程 竞 走 tian1 cheng2 jing4 zou3 Awake, my soul, stretch every nerve
hof/322[♫♫] 信徒 精兵 xin4tu2 jing1bing1 Onward, Christian soldiers
hof/323[♫♫] 善 恶 两 军 shan4 e4 liang3 jun1 HOLD THE FORT
hof/324[♫♫] 求 赐 智慧 qiu2 ci4 zhi4hui4 God of grace and God of glory
hof/325[♫♫] 奋起 fen4qi3 Stand up, stand up for Jesus
hof/326[♫♫] 万 民 奋 兴 wan4min2 fen4 xing1:4 The morning light is breaking
hof/327[♫♫] 坚固 保障 jian1gu4 bao3zhang4 A mighty fortress is our God
hof/328天父 加 恩 tian1fu4 jia1 en1 MORE TO FOLLOW
hof/329尊 主 为 大 zun1 zhu3 wei4 da4 #My soul magnifies the Lord
hof/330历代 妇女 多 圣 贤 li4dai4 fu4nuu3 duo1 sheng4 xian2 ##Women of ages virtuous be
hof/331效法 诸 圣 xiao4fa3 zhu1 sheng4 ##LEARNING FROM THE SAINTS
hof/332求 主 开 启 qiu2 zhu3 kai1qi3 ##Open my eyes, O my Lord
hof/333[♫♫] 耶稣 呼 召 ye1su1 hu1 zhao4 Jesus calls us o'er the tumult
hof/334[♫♫] 清心 谦恭 qing1xin1 qian1gong1 Blest are the pure in heart
hof/335永 属 上 主 yong3 shu3 shang4 zhu3 Thine for ever! God of love
hof/336[♫♫] 为 你 离 天 wei4 ni3 li2 tian1 I gave My life for thee
hof/337[♫♫] 无 我 惟 主 wu2 wo3 wei2 zhu3 Not I, but Christ
hof/338[♫♫] 各 有 十 架 ge4 you3 shi2jia4 Must Jesus bear the cross alone
hof/339[♫♫] 立 愿 li4 yuan4 Just as I am, Thine own to be
hof/340已 负 十 架 yi3 fu4 shi2jia4 Jesus, I my cross have taken
hof/341奉献 全 生 feng4xian4 quan2 sheng1 Take my life and let it be
hof/342献 己 于 主 xian4 ji3 yu2 zhu3 Take my life and let it be
hof/343[♫♫] 一切 献上 yi1qie4 xian4shang5 I SURRENDER ALL
hof/343[♫♫] 一切 献上 yi1qie4 xian4shang5 All to Jesus, I surrender
hof/344[♫♫] 向 主 献 呈 xiang4 zhu3 xian4 cheng2 We give Thee but Thine own
hof/345[♫♫] 都 归 耶稣 dou1 gui1 ye1su1 ALL FOR JESUS
hof/346[♫♫] 奉献 身心 feng4xian4 shen1xin1 LIVING FOR JESUS
hof/347[♫♫] 爱 传 福音 ai4 chuan2 fu2yin1 I love to tell the story
hof/348[♫♫] 任 主 差遣 ren4 zhu3 chai1qian3 I'LL GO WHERE YOU WANT ME TO GO
hof/349[♫♫] 遵命 有 福 zun1ming4 you3 fu2 BLESSED ARE THEY THAT DO HIS COMMANDMENTS
hof/350荣 神 益 人 rong2 shen2 yi4 ren2 Z
hof/351[♫♫] 与 主 偕 行 yu3 zhu3 xie2 xing2 O Master, let me walk with Thee
hof/352[♫♫] 遵 旨 做工 zun1 zhi3 zuo4gong1 Forth in Thy Name, O Lord, I go
hof/353乐 献 我 躬 le4:4:4:yue4 xian4 wo3 gong1 Z
hof/354尽心 尽 意 爱 众人 jin4xin1 jin4 yi4 ai4 zhong4ren2 Z
hof/355[♫♫] 恩 光 en1 guang1 Jesus bids us shine
hof/356[♫♫] 本分 ben3fen4 A charge to keep I have
hof/357爱人 ai4ren5 O brother man, fold to thy heart thy brother
hof/358邻舍 就 在 身 旁 lin2she4 jiu4 zai4 shen1 pang2 Z
hof/359[♫♫] 生活 如 光 sheng1huo2 ru2 guang1 God make my life a little light
hof/360小 小 水 滴 xiao3 xiao3 shui3 di1 Little drops of water
hof/361[♫♫] 我 要 真 诚 wo3 yao4 zhen1 cheng2 I would be true
hof/362[♫♫] 收成 归 天 家 shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 BRINGING IN THE SHEAVES
hof/363为 主 作 工 wei4 zhu3 zuo4 gong1 IN THE SERVICE OF THE KING
hof/364[nwc] [♫♫] 诚实 话 cheng2shi2 hua4 ALWAYS SPEAK THE TRUTH
hof/365活 出 基督 huo2 chu1 ji1du1 LIVING OUT CHRIST
hof/366[♫♫] 光照 小 地方 guang1zhao4 xiao3 di4fang5 BRIGHTEN THE CORNER WHERE YOU ARE
hof/367[♫♫] 赶 快 工作 gan3 kuai4 gong1zuo4 Work, for the night is coming
hof/368求 主 助 力 为 善 qiu2 zhu3 zhu4 li4 wei4 shan4 Z
hof/369欢乐 服务 huan1le4 fu2wu4 Z
hof/370新 天地 xin1 tian1di4 Z
hof/371[♫♫] 有 一 福 地 you3 yi1 fu2 de5:di4 There is a happy land
hof/372光明 处 所 guang1ming2 chu3 suo3 Light's abode, celestial Salem
hof/373仰望 天 家 yang3wang4 tian1 jia1 O think of the home over there
hof/374[♫♫] 与 主 接 近 yu3 zhu3 jie1jin4 Nearer,my God to Thee
hof/375赞 慕 福 地 zan4 mu4 fu2 di4 SWEET BYE AND BYE
hof/376[♫♫] 劳碌 已 尽 lao2lu4 yi3 jin4 GLORY FOR ME
hof/376[♫♫] 劳碌 已 尽 lao2lu4 yi3 jin4 When all my labors and trials are over
hof/377[♫♫] 乐 进 天国 le4:4:4:yue4 jin4 tian1guo2 WHEN WE ALL GET TO HEAVEN
hof/378[♫♫] 近乎 上帝 之 心 jin4hu5 shang4di4 zhi1 xin1 NEAR TO THE HEART OF GOD
hof/379[nwc] [♫♫] 诗篇 二 十三 篇shi1pian1 er4shi2 san1 pian1 Psalm 23
hof/380[nwc] [♫♫] 诗篇 一 〇 〇 篇shi1pian1 yi1 ling2 ling2 pian1 Psalm 100
hof/381[nwc] [♫♫] 诗篇 一 〇 三 篇shi1pian1 yi1 ling2 san1 pian1 Psalm 103:1-13
hof/382[nwc] [♫♫] 诗篇 一 二 一 篇shi1pian1 yi1 er4 yi1 pian1 Psalm 121
hof/383[nwc] [♫♫] 诗篇 一 三 三 篇shi1pian1 yi1 san1 san1 pian1 Psalm 133
hof/384[nwc] [♫♫] 诗篇 一 五 〇 篇shi1pian1 yi1 wu3 ling2 pian1 Psalm 150
hof/385大 秦 景 教 三 威 蒙 度 赞da4 qin2 jing3 jiao1:4:4 san1 wei1 meng2 du4 zan4 Z
hof/386仰 止 yang3 zhi3 Z
hof/387[nwc] [♫♫] 都 来 颂 (诗95:1-7,96:9,13)dou1 lai2 song4 ( shi1 95:1-7,96:9,13)VENITE, EXULTEMUS DOMINO
hof/388尊 主 颂 ( 路 1:46-55)zun1 zhu3 song4 ( lu4 1:46-55)MAGNIFICAT
hof/389求 主 怜悯 文qiu2 zhu3 lian2min3 wen2 KYRIE ELEISON
hof/390心中 仰望 文xin1zhong1 yang3wang4 wen2 SUSSUM CORDA
hof/391三 圣 文san1 sheng4 wen2 SANCTUS
hof/392荣耀 颂rong2yao4 song4 GLORIA PATRI
hof/393献 礼 文xian4 li3 wen2 OFFERTORY SENTENCES
hof/394主 祷 文zhu3 dao3 wen2 THE LORD-S PRAYER
hof/395[nwc] [♫♫] 使徒 信 经shi3tu2 xin4 jing1 THE APOSTLE-S CREED
hof/396主 在 圣殿 中 ( 哈 2:20)zhu3 zai4 sheng4dian4 zhong1 ( ha 2:20)The Lord is in His holy temple
hof/397求 听 我 祈祷qiu2 ting1 wo3 qi2dao3 Hear our prayer, O Lord
hof/398[♫♫] 荣耀 归 神rong2yao4 gui1 shen2 Glory to God in the highest
hof/399[♫♫] 三 一 颂san1 yi1 song4 DOXOLOGY
hof/400阿们 颂a4men2 song4 AMENS
--

圣歌

sheng ge

0

hsg/002 求 大 君王 来临 qiu2 da4 jun1wang2 lai2lin2 z
hsg/004 荣耀 三 一 神 rong2yao4 san1 yi1 shen2 z
hsg/005 圣哉 , 圣哉 , 圣哉 sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 z
hsg/006 三 一 真 神 san1 yi1 zhen1 shen2 z
hsg/007 赞美 三 一 神 zan4mei3 san1 yi1 shen2 z
hsg/008 荣耀 归于 真 神 rong2yao4 gui1yu2 zhen1 shen2 z
hsg/009 拥 戴 我 主 为 王 yong1 dai4 wo3 zhu3 wei2/4 wang2/4 z
hsg/010 神 仆 当 颂 主 shen2 pu1/2 dang1/4 song4 zhu3 z
hsg/011 齐 来 感恩 ji4/qi2/4 lai2 gan3en1 z
hsg/012 你 真 伟大 ni3 zhen1 wei3da4 z
hsg/013 称颂 上 主 cheng1song4 shang3/4 zhu3 z
hsg/014 至高 真 神 zhi4gao1 zhen1 shen2 z
hsg/015 表彰 我 主 大 能 biao3zhang1 wo3 zhu3 da4/dai4 neng2 z
hsg/016 主治 万方 zhu3zhi4 wan4fang1 z
hsg/017 当 世界 还 未曾 创造 dang1/4 shi4jie4 hai2/huan2 wei4ceng2 chuang4zao4 z
hsg/018 你的 信实 广大 ni3de5 xin4shi2 guang3da4 z
hsg/020 赞美 真 神 zan4mei3 zhen1 shen2 z
hsg/021 赞美 我 天父 zan4mei3 wo3 tian1fu4 z
hsg/024 殿 中 敬拜 dian4 zhong1/4 jing4bai4 z
hsg/025 赞美 我 神 zan4mei3 wo3 shen2 z
hsg/026 赞美 全能 神 zan4mei3 quan2neng2 shen2 z
hsg/028 全能 大 主宰 quan2neng2 da4/dai4 zhu3zai3 z
hsg/029 神 爱 无 量 shen2 ai4 wu2 liang2/4 z
hsg/030 歌颂 父 神 伟大 权能 ge1song4 fu3/4 shen2 wei3da4 quan2neng2 z
hsg/031 上 主 作为 何等 奥秘 shang3/4 zhu3 zuo4wei2 he2deng3 ao4mi4 z
hsg/032 荣耀 全 归 至高 真 神 rong2yao4 quan2 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2 z
hsg/033 来 敬拜 荣耀 王 lai2 jing4bai4 rong2yao4 wang2/4 z
hsg/034 赞 颂 我 王 zan4 song4 wo3 wang2/4 z
hsg/035 永生 神 就是 灵 yong3sheng1 shen2 jiu4shi4 ling2 z
hsg/036 全能 之 神 quan2neng2 zhi1 shen2 z
hsg/037 先 圣 之 神 xian1 sheng4 zhi1 shen2 z
hsg/039 愿 你 名 为 圣 yuan4 ni3 ming2 wei2/4 sheng4 z
hsg/040 真 神 妙 爱 zhen1 shen2 miao4 ai4 z
hsg/041 真 神 之 爱 zhen1 shen2 zhi1 ai4 z
hsg/042 赞美 我 主 君王 zan4mei3 wo3 zhu3 jun1wang2 z
hsg/043 永 颂 上 主 yong3 song4 shang3/4 zhu3 z
hsg/045 真 神 慈悲 宽 如 海洋 zhen1 shen2 ci2bei1 kuan1 ru2 hai3yang2 z
hsg/046 神 的 保护 shen2 de5/di2/4 bao3hu4 z
hsg/047 主 是 我 大 能 拯救 zhu3 shi4 wo3 da4/dai4 neng2 zheng3jiu4 z
hsg/048 神 的 路 最 美 善 shen2 de5/di2/4 lu4 zui4 mei3 shan4 z
hsg/051 仁爱 君王 是 我 善 牧 ren2ai4 jun1wang2 shi4 wo3 shan4 mu4 z
hsg/053 天父 儿女 何等 安 全 tian1fu4 er2nuu3 he2deng3 an1 quan2 z
hsg/054 贺 他 为 王 he4 ta1 wei2/4 wang2/4 z
hsg/055 颂赞 耶稣 圣 名 song4zan4 ye1su1 sheng4 ming2 z
hsg/056 主 是 道路 真理 生命 zhu3 shi4 dao4lu4 zhen1li3 sheng1ming4 z
hsg/057 惟有 基督 wei2you3 ji1du1 z
hsg/058 主 名 至宝 zhu3 ming2 zhi4bao3 z
hsg/059 荣耀 是 主 圣 名 rong2yao4 shi4 zhu3 sheng4 ming2 z
hsg/060 基督 圣 容 ji1du1 sheng4 rong2 z
hsg/061 基督 我 主 , 我 心 盼望 ji1du1 wo3 zhu3 , wo3 xin1 pan4wang4 z
hsg/062 赞美 救主 牺牲 大 爱 zan4mei3 jiu4zhu3 xi1sheng1 da4/dai4 ai4 z
hsg/063 颂赞 主 圣 名 song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 z
hsg/064 何等 奇妙 的 救主 he2deng3 qi2miao4 de5/di2/4 jiu4zhu3 z
hsg/065 美 哉 主 耶稣 mei3 zai1 zhu3 ye1su1 z
hsg/066 乐 哉 , 救主 为 王 le4/yue4 zai1 , jiu4zhu3 wei2/4 wang2/4 z
hsg/067 歌颂 主 爱 ge1song4 zhu3 ai4 z
hsg/068 歌颂 基督 救 世 ge1song4 ji1du1 jiu4 shi4 z
hsg/069 耶稣 真 神 爱 子 ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3 z
hsg/070 救主 耶稣 , 仁 者 之 乐 jiu4zhu3 ye1su1 , ren2 zhe3 zhi1 le4/yue4 z
hsg/071 救主 的 爱 jiu4zhu3 de5/di2/4 ai4 z
hsg/072 救恩 善 牧 jiu4en1 shan4 mu4 z
hsg/073 主 爱 深 长 zhu3 ai4 shen1 chang2/zhang3 z
hsg/074 主 至 尊 至 荣 zhu3 zhi4 zun1 zhi4 rong2 z
hsg/075 称颂 奇妙 王 cheng1song4 qi2miao4 wang2/4 z
hsg/077 思慕 耶稣 si1mu4 ye1su1 z
hsg/078 赞美 主 奇妙 救赎 zan4mei3 zhu3 qi2miao4 jiu4shu2 z
hsg/079 颂赞 受 辱 耶稣 song4zan4 shou4 ru3 ye1su1 z
hsg/080 赞美 救主 zan4mei3 jiu4zhu3 z
hsg/081 他 是 主 ta1 shi4 zhu3 z
hsg/082 述说 主 恩 shu4shuo1 zhu3 en1 z
hsg/083 主 名 至宝 zhu3 ming2 zhi4bao3 z
hsg/084 荣耀 归 主 名 rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 z
hsg/085 赞美 耶稣 zan4mei3 ye1su1 z
hsg/091 夜半 歌 声 ye4ban4 ge1 sheng1 z
hsg/092 奇妙 圣 婴 qi2miao4 sheng4 ying1 z
hsg/095 天使 报 佳音 tian1shi3 bao4 jia1yin1 z
hsg/097 庆 贺 主 受 膏 为 王 qing4 he4 zhu3 shou4 gao1/4 wei2/4 wang2/4 z
hsg/097 大 喜 佳音 报 牧人 da4/dai4 xi3 jia1yin1 bao4 mu4ren2 z
hsg/098 天使 报信 tian1shi3 bao4xin4 z
hsg/099 天使 歌唱 tian1shi3 ge1chang4 z
hsg/101 救主 降生 jiu4zhu3 jiang4sheng1 z
hsg/102 朝拜 新 生 王 chao2bai4 xin1 sheng1 wang2/4 z
hsg/103 在 大卫 城 中 zai4 da4wei4 cheng2 zhong1/4 z
hsg/104 我们 渴望 的 耶稣 wo3men5 ke3wang4 de5/di2/4 ye1su1 z
hsg/105 快乐 良 辰 kuai4le4 liang2 chen2 z
hsg/106 以马内利 , 恳求 降临 yi3ma3nei4li4 , ken3qiu2 jiang4lin2 z
hsg/107 求 主 来 住 我 心 qiu2 zhu3 lai2 zhu4 wo3 xin1 z
hsg/108 满怀 喜乐 man3huai2 xi3le4 z
hsg/109 虔诚 敬拜 qian2cheng2 jing4bai4 z
hsg/110 歌唱 主 生 平 ge1chang4 zhu3 sheng1 ping2 z
hsg/111 救主 受 难 jiu4zhu3 shou4 nan2/4 z
hsg/112 伟大 工匠 wei3da4 gong1jiang4 z
hsg/113 骑 驴 进 城 qi2 lu:5 jin4 cheng2 z
hsg/114 主 来 寻 我 zhu3 lai2 xun2 wo3 z
hsg/115 耶稣 奇妙 的 主 ye1su1 qi2miao4 de5/di2/4 zhu3 z
hsg/116 橄榄 山 头 gan3lan3 shan1 tou2 z
hsg/117 耶稣 受 难 ye1su1 shou4 nan2/4 z
hsg/118 救主 受 难 jiu4zhu3 shou4 nan2/4 z
hsg/119 主 在 十架 zhu3 zai4 shi2jia4 z
hsg/120 古 旧 十架 gu3 jiu4 shi2jia4 z
hsg/121 主 十架 下 zhu3 shi2jia4 xia4 z
hsg/122 奇妙 十架 qi2miao4 shi2jia4 z
hsg/123 主 死 为何 zhu3 si3 wei4he2 z
hsg/124 为 我 受伤 wei2/4 wo3 shou4shang1 z
hsg/125 领 我 到 髑髅 地 ling3 wo3 dao4 du2lou2 de5/di4 z
hsg/126 我 曾 舍命 为 你 wo3 ceng2/zeng1 she3ming4 wei2/4 ni3 z
hsg/127 庆 主 复活 qing4 zhu3 fu4huo2 z
hsg/128 效 主 舍己 xiao4 zhu3 she3ji3 z
hsg/130 哈利路亚 , 奇妙 救主 ha1li4lu4ya3 , qi2miao4 jiu4zhu3 z
hsg/131 庆 贺 主 复活 qing4 he4 zhu3 fu4huo2 z
hsg/132 默念 十架 mo4nian4 shi2jia4 z
hsg/133 复活 得胜 主 fu4huo2 de2sheng4 zhu3 z
hsg/134 荣耀 宝 架 rong2yao4 bao3 jia4 z
hsg/135 复活 良 辰 fu4huo2 liang2 chen2 z
hsg/136 欢 唱 主 复活 huan1 chang4 zhu3 fu4huo2 z
hsg/137 基督 耶稣 今 复 生 ji1du1 ye1su1 jin1 fu4 sheng1 z
hsg/138 倚靠 永 活 主 yi3kao4 yong3 huo2 zhu3 z
hsg/140 敬 贺 万 王 之 王 jing4 he4 wan4 wang2/4 zhi1 wang2/4 z
hsg/142 主 戴 荣光 zhu3 dai4 rong2guang1 z
hsg/144 主 必 快 来 zhu3 bi4 kuai4 lai2 z
hsg/145 颂 主 作 王 song4 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4 z
hsg/146 基督 再 临 ji1du1 zai4 lin2 z
hsg/147 迎接 主 作 王 ying2jie1 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4 z
hsg/148 金 色 的 黎明 jin1 se4/shai3 de5/di2/4 li2ming2 z
hsg/149 耶稣 在 荣耀 中 再 来 ye1su1 zai4 rong2yao4 zhong1/4 zai4 lai2 z
hsg/150 荣耀 的 一 天 rong2yao4 de5/di2/4 yi1 tian1 z
hsg/151 颂扬 圣灵 song4yang2 sheng4ling2 z
hsg/152 圣灵 降临 sheng4ling2 jiang4lin2 z
hsg/153 求 圣灵 惠 临 qiu2 sheng4ling2 hui4 lin2 z
hsg/154 求 圣灵 教导 qiu2 sheng4ling2 jiao4dao3 z
hsg/155 圣灵 奇 工 sheng4ling2 ji1/qi2 gong1 z
hsg/156 求 圣灵 降临 qiu2 sheng4ling2 jiang4lin2 z
hsg/157 圣灵 恩 光 sheng4ling2 en1 guang1 z
hsg/159 静 候 圣灵 jing4 hou4 sheng4ling2 z
hsg/160 主 爱 在 心 燃 起 zhu3 ai4 zai4 xin1 ran2 qi3 z
hsg/161 求 圣灵 充满 qiu2 sheng4ling2 chong1man3 z
hsg/162 欣 领 主 言 xin1 ling3 zhu3 yan2 z
hsg/163 主 言 宝贵 zhu3 yan2 bao3gui4 z
hsg/164 掰 生命 饼 bai1/bo4 sheng1ming4 bing3 z
hsg/165 道 成 肉身 dao4 cheng2 rou4shen1 z
hsg/166 宝贵 圣经 bao3gui4 sheng4jing1 z
hsg/167 佳 美 主 言 jia1 mei3 zhu3 yan2 z
hsg/168 生命 之 道 sheng1ming4 zhi1 dao4 z
hsg/169 奇妙 圣经 qi2miao4 sheng4jing1 z
hsg/170 主 拯救 我 zhu3 zheng3jiu4 wo3 z
hsg/171 罪 虽 显 如 朱红 zui4 sui1 xian3 ru2 zhu1hong2 z
hsg/172 羔羊 独 尊 gao1yang2 du2 zun1 z
hsg/173 耶稣 奇妙 的 救恩 ye1su1 qi2miao4 de5/di2/4 jiu4en1 z
hsg/174 宝 血 活 泉 bao3 xie3/xue4 huo2 quan2 z
hsg/175 微 声 盼望 wei1 sheng1 pan4wang4 z
hsg/176 我 所 信 有 根基 wo3 suo3 xin4 you3/4 gen1ji1 z
hsg/177 主 恩 无 量 zhu3 en1 wu2 liang2/4 z
hsg/178 奇异 的 爱 qi2yi4 de5/di2/4 ai4 z
hsg/179 世界 的 真 光 shi4jie4 de5/di2/4 zhen1 guang1 z
hsg/180 吹 起 号 筒 chui1 qi3 hao2/4 tong3 z
hsg/181 荣耀 释放 rong2yao4 shi4fang4 z
hsg/182 荣耀 释放 rong2yao4 shi4fang4 z
hsg/183 至 大 医生 zhi4 da4/dai4 yi1sheng1 z
hsg/184 妙 爱 找 我 miao4 ai4 zhao3 wo3 z
hsg/185 哈利路亚 归 十架 ha1li4lu4ya3 gui1 shi2jia4 z
hsg/186 奇异 恩典 qi2yi4 en1dian3 z
hsg/187 白 超 乎 雪 bai2 chao1 hu1 xue3 z
hsg/188 你 必须 重 生 ni3 bi4xu1 chong2/zhong4 sheng1 z
hsg/189 万古 磐石 为 我 开 wan1gu3 pan2shi2 wei2/4 wo3 kai1 z
hsg/191 劳苦 者 得 平安 lao2ku3 zhe3 de2/5/dei3 ping2an1 z
hsg/192 耶稣 呼 召 ye1su1 hu1 shao4/zhao4 z
hsg/193 耶稣 今日 召 你 ye1su1 jin1ri4 shao4/zhao4 ni3 z
hsg/194 主 , 领 我 zhu3 , ling3 wo3 z
hsg/195 是否 困倦 shi4fou3 kun4juan4 z
hsg/196 我 今 要 归 家 wo3 jin1 yao1/4 gui1 jia1/5/jie5 z
hsg/197 快 来 就 王 kuai4 lai2 jiu4 wang2/4 z
hsg/198 来 就 上 主 羔羊 lai2 jiu4 shang3/4 zhu3 gao1yang2 z
hsg/199 仰望 真 神 羔羊 yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 z
hsg/200 主 , 我 来 就 你 zhu3 , wo3 lai2 jiu4 ni3 z
hsg/201 倚靠 宝 血 yi3kao4 bao3 xie3/xue4 z
hsg/202 凡 原 意 者 可 来 fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3/4 lai2 z
hsg/203 归 家 gui1 jia1/5/jie5 z
hsg/204 白 超 乎 雪 bai2 chao1 hu1 xue3 z
hsg/205 请 主 进入 我 心 qing3 zhu3 jin4ru4 wo3 xin1 z
hsg/206 求 主 施 恩 qiu2 zhu3 shi1 en1 z
hsg/207 耶稣 , 我 来 ye1su1 , wo3 lai2 z
hsg/208 只要 信 他 zhi3yao4 xin4 ta1 z
hsg/209 主 耶稣 救 罪人 zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 z
hsg/210 宝 血 权能 bao3 xie3/xue4 quan2neng2 z
hsg/211 我 爱 我 主 国度 wo3 ai4 wo3 zhu3 guo2du4 z
hsg/212 美 哉 锡安 mei3 zai1 xi1an1 z
hsg/213 圣洁 教会 sheng4jie2 jiao4hui4 z
hsg/214 基督 是 房 角 石 ji1du1 shi4 fang2 jia3/jiao3/jue2 dan4/shi2 z
hsg/215 教会 独 一 的 根基 jiao4hui4 du2 yi1 de5/di2/4 gen1ji1 z
hsg/216 愿 建 天国 在 人间 yuan4 jian4 tian1guo2 zai4 ren2jian1 z
hsg/217 稳固 根基 wen3gu4 gen1ji1 z
hsg/218 以 爱 相连 yi3 ai4 xiang1lian2 z
hsg/219 仿 效 圣徒 fang3 xiao4 sheng4tu2 z
hsg/220 神 是 爱 shen2 shi4 ai4 z
hsg/221 先 贤 之 信 xian1 xian2 zhi1 xin4 z
hsg/222 施恩座 前 敬拜 shi1en1zuo4 qian2 jing4bai4 z
hsg/223 欣 逢 圣 日 xin1 feng2 sheng4 ri4 z
hsg/224 主 日 zhu3 ri4 z
hsg/226 虔 守 圣 日 qian2 shou3 sheng4 ri4 z
hsg/227 快乐 日 kuai4le4 ri4 z
hsg/228 赞美 基督 圣 名 zan4mei3 ji1du1 sheng4 ming2 z
hsg/229 受洗 归 主 shou4xi3 gui1 zhu3 z
hsg/230 水 礼 歌 shui3 li3 ge1 z
hsg/231 念 主 爱 nian4 zhu3 ai4 z
hsg/232 奉献 婴孩 feng4xian4 ying1hai2 z
hsg/233 乐 领 圣 餐 le4/yue4 ling3 sheng4 can1 z
hsg/234 虔 守 主 餐 qian2 shou3 zhu3 can1 z
hsg/235 圣 餐 感恩 sheng4 can1 gan3en1 z
hsg/236 受 难 前 夕 shou4 nan2/4 qian2 xi1 z
hsg/237 遵 主 恩 言 zun1 zhu3 en1 yan2 z
hsg/238 等 主 来 deng3 zhu3 lai2 z
hsg/239 我们 既 已 领受 圣 餐 wo3men5 ji4 yi3 ling3shou4 sheng4 can1 z
hsg/240 愿 勤劳 作 主 工 yuan4 qin2lao2 zuo1/2/4 zhu3 gong1 z
hsg/241 照样 差 你 zhao4yang4 cha1/4/chai1/ci1 ni3 z
hsg/242 我 照样 差 你 wo3 zhao4yang4 cha1/4/chai1/ci1 ni3 z
hsg/243 主 , 差遣 我 zhu3 , chai1qian3 wo3 z
hsg/244 乐 遵 主 命 le4/yue4 zun1 zhu3 ming4 z
hsg/245 效法 耶稣 xiao4fa3 ye1su1 z
hsg/246 求 主 膏 立 qiu2 zhu3 gao1/4 li4 z
hsg/247 籍 我 赐 恩 福 ji2 wo3 ci4 en1 fu2 z
hsg/248 献 殿 歌 xian4 dian4 ge1 z
hsg/249 赐 下 奋 兴 ci4 xia4 fen4 xing1/4 z
hsg/250 求 主 复兴 qiu2 zhu3 fu4xing1 z
hsg/251 复兴 主 工 fu4xing1 zhu3 gong1 z
hsg/252 恩 雨 大 降 en1 yu3/4 da4/dai4 jiang4/xiang2 z
hsg/253 岂 可 空 手 回 天 家 qi3 ke3/4 kong1/4 shou3 hui2 tian1 jia1/5/jie5 z
hsg/254 求 主 差 派 收割 者 qiu2 zhu3 cha1/4/chai1/ci1 pa1/pai4 shuo1ge1 zhe3 z
hsg/255 赶 快 救 灭亡 人 gan3 kuai4 jiu4 mie4wang2 ren2 z
hsg/256 求 主 保守 圣 仆 qiu2 zhu3 bao3shou3 sheng4 pu1/2 z
hsg/257 万象 见证 主 奇 工 wan4xiang4 jian4zheng4 zhu3 ji1/qi2 gong1 z
hsg/258 福音 要 遍 传 fu2yin1 yao1/4 bian4 chuan2/zhuan4 z
hsg/259 往 普 天下 去 传 福音 wang3/4 pu3 tian1xia4 qu4 chuan2/zhuan4 fu2yin1 z
hsg/260 为 宣 教 士 祈祷 wei2/4 xuan1 jiao1/4 shi4 qi2dao3 z
hsg/261 向 万 邦 传 福音 xiang4 wan4 bang1 chuan2/zhuan4 fu2yin1 z
hsg/262 对 我 述说 耶稣 故事 dui4 wo3 shu4shuo1 ye1su1 gu4shi5 z
hsg/263 喜 传 福音 xi3 chuan2/zhuan4 fu2yin1 z
hsg/264 我 要 去 传 福音 wo3 yao1/4 qu4 chuan2/zhuan4 fu2yin1 z
hsg/265 请 讲 述 古 老 福音 qing3 jiang3 shu4 gu3 lao3 fu2yin1 z
hsg/266 要 速 发光 yao1/4 su4 fa1guang1 z
hsg/267 速 发光 su4 fa1guang1 z
hsg/268 收 禾 捆 回 家 shou1 he2 kun3 hui2 jia1/5/jie5 z
hsg/269 赶 快 传道 gan3 kuai4 chuan2dao4 z
hsg/270 佳 美 脚 踪 jia1 mei3 jiao3/jue2 zong1 z
hsg/271 忠 主 托付 zhong1 zhu3 tuo1fu4 z
hsg/272 靠 主 有 福 kao4 zhu3 you3/4 fu2 z
hsg/273 我 灵 镇静 wo3 ling2 zhen4jing4 z
hsg/274 稳当 根基 wen3dang5 gen1ji1 z
hsg/275 耶稣 我 灵 好 朋友 ye1su1 wo3 ling2 hao3/4 peng2you5 z
hsg/276 主 必 保守 我 zhu3 bi4 bao3shou3 wo3 z
hsg/278 惟 信 靠 主 wei2 xin4 kao4 zhu3 z
hsg/279 耶稣 不 改变 ye1su1 bu2/4 gai3bian4 z
hsg/280 主 藏 我 灵 在 他 爱 中 zhu3 cang2/zang4 wo3 ling2 zai4 ta1 ai4 zhong1/4 z
hsg/281 信心 使 我 得胜 xin4xin1 shi3 wo3 de2sheng4 z
hsg/282 我 知 谁 掌管 明天 wo3 zhi1 shei2/shui2 zhang3guan3 ming2tian1 z
hsg/283 我 知 谁 掌管 前途 wo3 zhi1 shei2/shui2 zhang3guan3 qian2tu2 z
hsg/284 等候 倚靠 deng3hou4 yi3kao4 z
hsg/285 基督 满足 我 心 ji1du1 man3zu1 wo3 xin1 z
hsg/286 信 靠 耶稣 真 是 甜美 xin4 kao4 ye1su1 zhen1 shi4 tian2mei3 z
hsg/287 信 靠 顺服 xin4 kao4 shun4fu2 z
hsg/288 信 主 得 生 xin4 zhu3 de2/5/dei3 sheng1 z
hsg/289 主 是 磐石 zhu3 shi4 pan2shi2 z
hsg/290 一生 在 神 手 中 yi4sheng1 zai4 shen2 shou3 zhong1/4 z
hsg/291 我 需要 主 wo3 xu1yao4 zhu3 z
hsg/292 惟 主 永远 长存 wei2 zhu3 yong3yuan3 chang2cun2 z
hsg/293 当 转眼 仰望 耶稣 dang1/4 zhuan3yan3 yang3wang4 ye1su1 z
hsg/294 愿 我 信心 永 不 退后 yuan4 wo3 xin4xin1 yong3 bu2/4 tui2hou4 z
hsg/295 主 看顾 吗 zhu3 kan4gu4 ma2/3/5 z
hsg/296 信心 仰望 xin4xin1 yang3wang4 z
hsg/297 我 主 作 王 wo3 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4 z
hsg/298 靠近 主 kao4jin4 zhu3 z
hsg/299 面 临 试炼 时候 mian4 lin2 shi4lian4 shi2hou5 z
hsg/300 我 永 不 忘记 你 wo3 yong3 bu2/4 wang4ji4 ni3 z
hsg/301 主 耶稣 , 我 爱 你 zhu3 ye1su1 , wo3 ai4 ni3 z
hsg/303 为何 我 要 歌颂 耶稣 wei4he2 wo3 yao1/4 ge1song4 ye1su1 z
hsg/304 我 真 快乐 wo3 zhen1 kuai4le4 z
hsg/305 不 住 的 歌唱 bu2/4 zhu4 de5/di2/4 ge1chang4 z
hsg/306 哈利路亚 , 我 真 快乐 ha1li4lu4ya3 , wo3 zhen1 kuai4le4 z
hsg/307 哈利路亚 , 赞美 上 主 ha1li4lu4ya3 , zan4mei3 shang3/4 zhu3 z
hsg/308 乐 颂 神 恩 le4/yue4 song4 shen2 en1 z
hsg/309 记念 耶稣 宝贵 名 ji4nian4 ye1su1 bao3gui4 ming2 z
hsg/310 主 领 我 经 旷野 路 zhu3 ling3 wo3 jing1/4 kuang4ye3 lu4 z
hsg/311 恳求 主 像 牧人 领导 ken3qiu2 zhu3 xiang4 mu4ren2 ling3dao3 z
hsg/312 主 耶和华 是 我 牧 者 zhu3 ye1he2hua2 shi4 wo3 mu4 zhe3 z
hsg/313 主 凡事 引导 zhu3 fan2shi4 yin3dao3 z
hsg/314 主 为 我 预备 道路 zhu3 wei2/4 wo3 yu4bei4 dao4lu4 z
hsg/315 指示 你 路 zhi3shi4 ni3 lu4 z
hsg/316 同 奔 天 路 tong2/4 ben1/4 tian1 lu4 z
hsg/317 耶稣 领 我 ye1su1 ling3 wo3 z
hsg/318 主 常 引导 zhu3 chang2 yin3dao3 z
hsg/319 求 主 掌舵 qiu2 zhu3 zhang3duo4 z
hsg/320 慈 光 引领 ci2 guang1 yin3ling3 z
hsg/321 惟 靠 神 保守 法 wei2 kao4 shen2 bao3shou3 fa3 z
hsg/322 恳求 主 垂 念 我 ken3qiu2 zhu3 chui2 nian4 wo3 z
hsg/323 求 神 领 我 qiu2 shen2 ling3 wo3 z
hsg/324 回 应 主 慈 声 hui2 ying1/4 zhu3 ci2 sheng1 z
hsg/325 称扬 美 善 主 cheng1yang2 mei3 shan4 zhu3 z
hsg/326 靠近 父 神 的 心 kao4jin4 fu3/4 shen2 de5/di2/4 xin1 z
hsg/327 主 与 我 同行 zhu3 yu3/4 wo3 tong2hang2:tong2xing2 z
hsg/328 给 愁 烦 人 gei3/ji3 chou2 fan2 ren2 z
hsg/329 伟大 的 爱 wei3da4 de5/di2/4 ai4 z
hsg/330 主 的 完全 平安 zhu3 de5/di2/4 wan2quan2 ping2an1 z
hsg/331 有 平安 在 我 心 you3/4 ping2an1 zai4 wo3 xin1 z
hsg/332 真 神 永远 膀臂 zhen1 shen2 yong3yuan3 bang3bi4 z
hsg/333 十架 不 会 重 过 主 恩典 shi2jia4 bu2/4 hui4 chong2/zhong4 guo1/4 zhu3 en1dian3 z
hsg/334 怎 能 平安 zen3 neng2 ping2an1 z
hsg/335 耶稣 同 在 就是 天堂 ye1su1 tong2/4 zai4 jiu4shi4 tian1tang2 z
hsg/336 主 的 轭 容易 zhu3 de5/di2/4 e4 rong2yi5 z
hsg/337 他 既 看顾 麻雀 ta1 ji4 kan4gu4 ma2que4 z
hsg/338 你 孤单 么 ni3 gu1dan3 ma5/me5 z
hsg/339 时刻 蒙 恩 shi2ke4 meng1/2/3 en1 z
hsg/340 惟 主 使 我 满足 wei2 zhu3 shi3 wo3 man3zu1 z
hsg/341 坚定 相信 jian1ding4 xiang1xin4 z
hsg/342 我 心灵 得 安宁 wo3 xin1ling2 de2/5/dei3 an1ning2 z
hsg/343 安稳 在 耶稣 手 中 an1wen3 zai4 ye1su1 shou3 zhong1/4 z
hsg/344 主 翅膀 下 zhu3 chi4bang3 xia4 z
hsg/345 奉 主 名 前 行 feng4 zhu3 ming2 qian2 hang2/xing2 z
hsg/346 要 忠心 yao1/4 zhong1xin1 z
hsg/347 背 十架 跟随 主 bei1/4 shi2jia4 gen1sui2 zhu3 z
hsg/348 主 , 我 愿 忠心 于 你 zhu3 , wo3 yuan4 zhong1xin1 yu2 ni3 z
hsg/349 跟随 耶稣 gen1sui2 ye1su1 z
hsg/350 凭 你 意 行 ping2 ni3 yi4 hang2/xing2 z
hsg/351 我的 灯 需要 油 wo3de5 deng1 xu1yao4 you2 z
hsg/352 我 要 忠诚 wo3 yao1/4 zhong1cheng2 z
hsg/354 投 效 主 阵 营 tou2 xiao4 zhu3 zhen4 ying2 z
hsg/355 信徒 要 警醒 xin4tu2 yao1/4 jing3xing3 z
hsg/356 主 民 应当 奋起 zhu3 min2 ying1dang1 fen4qi3 z
hsg/357 我 愿 做 主 俘虏 wo3 yuan4 zuo4 zhu3 fu2lu3 z
hsg/358 我 灵 兴起 wo3 ling2 xing1qi3 z
hsg/359 爱 主 更 深 ai4 zhu3 geng1/4 shen1 z
hsg/360 愿 遵 主 旨意 yuan4 zun1 zhu3 zhi3yi4 z
hsg/361 我 宁 愿 有 耶稣 wo3 ning2/4 yuan4 you3/4 ye1su1 z
hsg/362 愿 有 新 心 yuan4 you3/4 xin1 xin1 z
hsg/363 迦勒 看见 主 jia1le4 kan4jian5 zhu3 z
hsg/364 我 灵 奋起 wo3 ling2 fen4qi3 z
hsg/365 我 一生 目标 wo3 yi4sheng1 mu4biao1 z
hsg/366 更 亲近 恩 主 geng1/4 qin1jin4 en1 zhu3 z
hsg/367 靠近 十架 kao4jin4 shi2jia4 z
hsg/368 向 高 处 行 xiang4 gao1 chu3/4 hang2/xing2 z
hsg/369 流 通 管 子 liu2 tong1/4 guan3 zi3 z
hsg/371 开 到 水 深 之 处 kai1 dao4 shui3 shen1 zhi1 chu3/4 z
hsg/372 非 我 惟 主 fei1 wo3 wei2 zhu3 z
hsg/373 求 使 我 更 圣 善 qiu2 shi3 wo3 geng1/4 sheng4 shan4 z
hsg/374 更 像 我 恩 主 geng1/4 xiang4 wo3 en1 zhu3 z
hsg/375 精兵 兴起 jing1bing1 xing1qi3 z
hsg/376 十架 精兵 快 起来 shi2jia4 jing1bing1 kuai4 qi3lai5 z
hsg/377 兴起 为 耶稣 xing1qi3 wei2/4 ye1su1 z
hsg/378 十架 精兵 shi2jia4 jing1bing1 z
hsg/379 永恒 之 君 , 求 前导 yong3heng2 zhi1 jun1 , qiu2 qian2dao3 z
hsg/380 坚守 阵 地 jian1shou3 zhen4 de5/di4 z
hsg/381 基督 精兵 前进 ji1du1 jing1bing1 qian2jin4 z
hsg/382 万世 战 争 wan4shi4 zhan4 zheng1 z
hsg/383 时代 的 挑 战 shi2dai4 de5/di2/4 tiao1/3 zhan4 z
hsg/384 求 主 扶持 qiu2 zhu3 fu2chi2 z
hsg/385 效 圣徒 尽忠 xiao4 sheng4tu2 jin4zhong1 z
hsg/386 高举 主 旗 gao1ju3 zhu3 qi2 z
hsg/387 主 是 我 万 有 zhu3 shi4 wo3 wan4 you3/4 z
hsg/388 愿 更 亲密 与 主 同行 yuan4 geng1/4 qin1mi4 yu3/4 zhu3 tong2xing2 z
hsg/389 我 灵 向 主 呼 求 wo3 ling2 xiang4 zhu3 hu1 qiu2 z
hsg/390 来 复兴 我 lai2 fu4xing1 wo3 z
hsg/391 主 , 我 愿 像 你 zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3 z
hsg/392 成 圣 须 用 工夫 cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5 z
hsg/393 今 要 主 自己 jin1 yao1/4 zhu3 zi4ji3 z
hsg/394 求 主 鉴 察 qiu2 zhu3 jian4 cha2 z
hsg/395 主 前 省察 zhu3 qian2 xing3cha2 z
hsg/396 烙 主 圣 容 在 我 心 lao4/luo4 zhu3 sheng4 rong2 zai4 wo3 xin1 z
hsg/397 时刻 近 主 shi2ke4 jin4 zhu3 z
hsg/398 与 主 更 亲近 yu3/4 zhu3 geng1/4 qin1jin4 z
hsg/399 我 时刻 需要 你 wo3 shi2ke4 xu1yao4 ni3 z
hsg/400 跟 从 主 gen1 cong1/2 zhu3 z
hsg/401 与 主 相亲 yu3/4 zhu3 xiang1qin1 z
hsg/402 求 主 每 天 教导 我 qiu2 zhu3 mei3 tian1 jiao4dao3 wo3 z
hsg/403 我 今 属 主 wo3 jin1 shu3/zhu3 zhu3 z
hsg/404 愿 主 荣美 彰 显 yuan4 zhu3 rong2mei3 zhang1 xian3 z
hsg/405 靠 主 得 安息 kao4 zhu3 de2/5/dei3 an1xi1 z
hsg/406 怎 能 叫 我 不 爱 主 zen3 neng2 jiao4 wo3 bu2/4 ai4 zhu3 z
hsg/407 主 常常 顾念 我 zhu3 chang2chang2 gu4nian4 wo3 z
hsg/408 主 活 在 我 心 zhu3 huo2 zai4 wo3 xin1 z
hsg/409 神 竟 愿 爱 我 shen2 jing4 yuan4 ai4 wo3 z
hsg/410 奇妙 的 拯救 qi2miao4 de5/di2/4 zheng3jiu4 z
hsg/411 我 原 是 迷路 羊 wo3 yuan2 shi4 mi2lu4 yang2 z
hsg/412 罪 皆 脱落 zui4 jie1 tuo1luo4 z
hsg/413 主 活 着 zhu3 huo2 zhao1/2/zhe5/zhuo2 z
hsg/414 有 福 的 确据 you3/4 fu2 de5/di2/4 que4ju4 z
hsg/415 耶稣 我 良友 ye1su1 wo3 liang2you3 z
hsg/416 耶稣 基督 是 我 一切 ye1su1 ji1du1 shi4 wo3 yi1qie4 z
hsg/417 我 今 永远 属 他 wo3 jin1 yong3yuan3 shu3/zhu3 ta1 z
hsg/418 你的 光 当 照耀 ni3de5 guang1 dang1/4 zhao4yao4 z
hsg/419 自 耶稣 来 住 在 我 心 zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 z
hsg/420 奇妙 的 耶稣 qi2miao4 de5/di2/4 ye1su1 z
hsg/421 奇妙 的 主 qi2miao4 de5/di2/4 zhu3 z
hsg/422 荣光 照 我 心 rong2guang1 zhao4 wo3 xin1 z
hsg/423 丰盛 慈爱 已 进来 feng1sheng4 ci2ai4 yi3 jin4lai2 z
hsg/424 靠 主 膀臂 kao4 zhu3 bang3bi4 z
hsg/425 警醒 祷告 jing3xing3 dao3gao4 z
hsg/426 主 祷 文 zhu3 dao3 wen2 z
hsg/427 祷告 良 辰 dao3gao4 liang2 chen2 z
hsg/428 祷告 心 声 dao3gao4 xin1 sheng1 z
hsg/429 诚心 备 祷 cheng2xin1 bei4 dao3 z
hsg/430 为 你 祈求 wei2/4 ni3 qi2qiu2 z
hsg/431 不 住 祈祷 bu2/4 zhu4 qi2dao3 z
hsg/432 宝贵 祷告 良 辰 bao3gui4 dao3gao4 liang2 chen2 z
hsg/433 耶稣 恩 友 ye1su1 en1 you3 z
hsg/435 你 已 否 祷告 ni3 yi3 fou3/pi3 dao3gao4 z
hsg/436 听 主 微 声 ting1 zhu3 wei1 sheng1 z
hsg/437 主 是 我 人生 中 心 zhu3 shi4 wo3 ren2sheng1 zhong1/4 xin1 z
hsg/438 求 主 怜悯 qiu2 zhu3 lian2min3 z
hsg/439 亲爱 主 , 牵 我 手 qin1ai4 zhu3 , qian1 wo3 shou3 z
hsg/440 求 主 赦免 qiu2 zhu3 she4mian3 z
hsg/441 洁净 我 jie2jing4 wo3 z
hsg/442 回顾 神 恩 hui2gu4 shen2 en1 z
hsg/443 感恩 歌 gan3en1 ge1 z
hsg/444 颂扬 造物 主 song4yang2 zao4wu4 zhu3 z
hsg/445 数 算 主 恩 shu3/4/shuo4 suan4 zhu3 en1 z
hsg/446 感谢 神 gan3xie4 shen2 z
hsg/447 欢欣 感谢 huan1xin1 gan3xie4 z
hsg/448 收成 shou1cheng5 z
hsg/449 收成 感恩 shou1cheng5 gan3en1 z
hsg/450 求 主 保守 我 众 信徒 qiu2 zhu3 bao3shou3 wo3 zhong4 xin4tu2 z
hsg/451 歌唱 赞美 庄稼 主 ge1chang4 zan4mei3 zhuang1jia5 zhu3 z
hsg/452 更 深 认识 耶稣 geng1/4 shen1 ren4shi5 ye1su1 z
hsg/453 医治 恩 隆 yi1zhi4 en1 long1/2 z
hsg/454 晚 祷 求 恩 wan3 dao3 qiu2 en1 z
hsg/455 你 要 痊愈 么 ni3 yao1/4 quan2yu4 ma5/me5 z
hsg/456 求 主 光照 路程 qiu2 zhu3 guang1zhao4 lu4cheng2 z
hsg/457 献 己 于 主 xian4 ji3 yu2 zhu3 z
hsg/459 完全 的 奉献 wan2quan2 de5/di2/4 feng4xian4 z
hsg/460 都 归 耶稣 dou1/du1 gui1 ye1su1 z
hsg/461 奉献 所有 feng4xian4 suo3you3 z
hsg/462 将 最 好 的 献 主 jiang1/4 zui4 hao3/4 de5/di2/4 xian4 zhu3 z
hsg/463 我 拿 甚么 献 给 你 wo3 na2 shen2me5 xian4 gei3/ji3 ni3 z
hsg/464 献 主 所 赐 xian4 zhu3 suo3 ci4 z
hsg/465 一切 献 在 坛 上 yi1qie4 xian4 zai4 tan2 shang3/4 z
hsg/466 全 人事 主 quan2 ren2shi4 zhu3 z
hsg/467 救主 牺牲 的 爱 jiu4zhu3 xi1sheng1 de5/di2/4 ai4 z
hsg/468 当 尽 本分 dang1/4 jin3/4 ben3fen4 z
hsg/469 为 耶稣 而 活 wei2/4 ye1su1 er2 huo2 z
hsg/470 活 着 为 耶稣 huo2 zhao1/2/zhe5/zhuo2 wei2/4 ye1su1 z
hsg/471 许愿 歌 xu3yuan4 ge1 z
hsg/472 勤 奋 作 工 qin2 fen4 zuo1/2/4 gong1 z
hsg/473 殷勤 作 工 yin1qin2 zuo1/2/4 gong1 z
hsg/474 黑夜 将 临 快 作 工 hei1ye4 jiang1/4 lin2 kuai4 zuo1/2/4 gong1 z
hsg/475 找 迷 羊 zhao3 mi2 yang2 z
hsg/476 预备 yu4bei4 z
hsg/477 求 主 赐 当 说 的 话 qiu2 zhu3 ci4 dang1/4 shui4/shuo1/yue4 de5/di2/4 hua4 z
hsg/478 事 主 蒙 福 shi4 zhu3 meng1/2/3 fu2 z
hsg/479 荣美 圣 城 rong2mei3 sheng4 cheng2 z
hsg/480 以马内利 乐 境 yi3ma3nei4li4 le4/yue4 jing4 z
hsg/481 福 乐 天 乡 fu2 le4/yue4 tian1 xiang1 z
hsg/482 永远 的 荣耀 yong3yuan3 de5/di2/4 rong2yao4 z
hsg/483 天上 的 阳光 tian1shang4 de5/di2/4 yang2guang1 z
hsg/484 有 我 名 在 内 么 you3/4 wo3 ming2 zai4 nei4 ma5/me5 z
hsg/485 这 世界 非 我 家 zhe4 shi4jie4 fei1 wo3 jia1/5/jie5 z
hsg/486 与 主 面对面 yu3/4 zhu3 mian4dui4mian4 z
hsg/487 赞美 基督 耶稣 zan4mei3 ji1du1 ye1su1 z
hsg/488 晨 祷 歌 chen2 dao3 ge1 z
hsg/489 与 主 同 在 yu3/4 zhu3 tong2/4 zai4 z
hsg/490 早 祷 zao3 dao3 z
hsg/491 万 民 奋 兴 wan4 min2 fen4 xing1/4 z
hsg/492 求 主 今天 引导 管理 qiu2 zhu3 jin1tian1 yin3dao3 guan3li3 z
hsg/493 清晨 歌 qing1chen2 ge1 z
hsg/494 夜 务 已 散 ye4 wu4 yi3 san3/4 z
hsg/495 愿 主 恩 光 充满 我 yuan4 zhu3 en1 guang1 chong1man3 wo3 z
hsg/496 晨 昏 颂 祷 chen2 hun1 song4 dao3 z
hsg/497 晚 祷 wan3 dao3 z
hsg/498 我 灵 之 光 wo3 ling2 zhi1 guang1 z
hsg/499 求 主 同 住 qiu2 zhu3 tong2/4 zhu4 z
hsg/500 黄昏 敬拜 huang2hun1 jing4bai4 z
hsg/502 佳 美 时 日 流转 不 停 jia1 mei3 shi2 ri4 liu2zhuan3 bu2/4 ting2 z
hsg/503 新年 颂 主 xin1nian2 song4 zhu3 z
hsg/504 新年 许愿 xin1nian2 xu3yuan4 z
hsg/505 婚礼 hun1li3 z
hsg/506 完全 的 爱 wan2quan2 de5/di2/4 ai4 z
hsg/507 乐 哉 家庭 le4/yue4 zai1 jia1ting2 z
hsg/508 神 的 家 shen2 de5/di2/4 jia1/5/jie5 z
hsg/509 孝 亲 歌 xiao4 qin1/qing4 ge1 z
hsg/510 属 主 家庭 shu3/zhu3 zhu3 jia1ting2 z
hsg/511 青年 的 好 牧人 qing1nian2 de5/di2/4 hao3/4 mu4ren2 z
hsg/512 这 是 天父 世界 zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 z
hsg/513 耶稣 爱 我 ye1su1 ai4 wo3 z
hsg/514 天父 世界 真 美丽 tian1fu4 shi4jie4 zhen1 mei3li4 z
hsg/515 天父 的 声音 tian1fu4 de5/di2/4 sheng1yin1 z
hsg/516 孩童 献 真 诚 hai2tong2 xian4 zhen1 cheng2 z
hsg/517 主 耶稣 真 奇妙 zhu3 ye1su1 zhen1 qi2miao4 z
hsg/518 我 真 欢乐 wo3 zhen1 huan1le4 z
hsg/519 唱和 散 那 chang4he4 san3/4 na1/3/4/nei4 z
hsg/520 耶稣 珍宝 ye1su1 zhen1bao3 z
hsg/521 谢 饭 歌 xie4 fan4 ge1 z
hsg/522 主 在 圣殿 中 zhu3 zai4 sheng4dian4 zhong1/4 z
hsg/523 哈利路亚 ha1li4lu4ya3 z
hsg/524 主 , 你 配 得 zhu3 , ni3 pei4 de2/5/dei3 z
hsg/525 奉行 真 道 feng4xing2 zhen1 dao4 z
hsg/526 求 父 赐 福 歌 qiu2 fu3/4 ci4 fu2 ge1 z
hsg/527 散 会 圣 歌散 会 圣 歌 san3/4 hui4 sheng4 ge1san4 hui4 sheng4 ge1 z
hsg/528 再 相会 zai4 xiang1hui4 z
hsg/529 愿 主 赐 福 保护 你 yuan4 zhu3 ci4 fu2 bao3hu4 ni3 z
hsg/530 祝福 zhu4fu2 z
hsg/531 礼拜 完毕 li3bai4 wan2bi4 z
hsg/532 三 叠 阿们 san1 die2 a4men2 z
hsg/535 赞美 诗 zan4mei3 shi1 z
hsg/536 三 一 颂 san1 yi1 song4 z