da4 qin2 jing3 jiao1:4:4 san1 wei1 meng2 du4 zan4
1
无上wu2shang4 zhu1 tian1 shen1 jing4 tan4 ,
大地da4di4 zhong4:-:chong2 nian4 pu3 an1 he2222:huo2 ,
ren2 yuan2 zhen1 xing4 meng2 yi1 zhi3 ,
san1 cai2 ci2 fu4 a4 luo2 he1 .
2
一切yi1qie4 shan4 zhong4 至诚zhi4cheng2 li3 ;
一切yi1qie4 hui4 xing4 称赞cheng1zan4 ge1 ;
一切yi1qie4 han2 zhen1 jin4 gui1 yang3 ;
meng2 sheng4 ci2 guang1 jiu4 li2 mo2 .
3
nan2 xun2 wu2 ji2 zheng4 zhen1 chang2 ,
ci2 fu4 , ming2 zi3 , jing4 feng1 wang2 ,
yu2 zhu1 di4 zhong1:4 wei4 di4 shi1 ,
yu2 zhu1 shi4 zun1 wei4 fa3 huang2 .
4
chang2 ju1 miao4 ming2 wu2 pan4 jie4 ,
guang1 wei1 jin4 cha2 you3 jie4 jiang1 ,
zi4 shi3 wu2 ren2 chang2 de5:2:dei3 jian4 ,
fu4 以色yi3se4 jian4 不可bu4ke3 xiang1 .
5
惟独wei2du2 jue2 ning2 清净qing1jing4 de2 ,
惟独wei2du2 shen2 wei1 wu2 deng3 li4 ,
惟独wei2du2 bu4 zhuan3:4:4 俨然yan3ran2 cun2 ,
zhong4 shan4 根本gen1ben3 fu4 wu2 ji2 .
6
wo3 jin1 一切yi1qie4 nian4 ci2 en1 ,
tan4 bi3 miao4 le4:4:4:yue4 zhao4 ci3 guo3 ;
mi2 shi1 he1 pu3 zun1 da4 sheng4 zi3 ,
广guang3 du4 ku3 jie4 jiu4 wu2 亿yi4 .
7
chang2 活命huo2ming4 wang2 ci2 xi3 gao1 ,
da4 pu3 dan1 ku3 bu4 ci2 lao2 ,
yuan4 she4 qun2 sheng1 ji1 zhong4:-:chong2 zui4 ,
shan4 hu4 zhen1 xing4 de5:2:dei3 wu2 yao2 .
8
sheng4 zi3 duan1 zai4 fu4 you4 zuo4 ,
qi2 zuo4 fu4 chao1 无量wu2liang4 gao1 ,
大师da4shi1 yuan4 bi3 qi3 zhong4 qing3 ,
jiang4 fa2 使shi3 mian3 huo3 jiang1 piao1:3:4 .
9
大师da4shi1 shi4 wo3 deng3 ci2 fu4 ,
大师da4shi1 shi4 wo3 deng3 sheng4 zhu3 ,
大师da4shi1 shi4 wo3 deng3 fa3 wang2 ,
大师da4shi1 neng2 wei4 pu3 jiu4 du4 .
10
大师da4shi1 hui4 li4 zhu4 zhu1 ying2 ,
zhu1 mu4 瞻仰zhan1yang3 bu4 zan4 yi2 ,
fu4 yu2 枯焦ku1jiao1 jiang4 甘露gan1lu4 ,
所有suo3you3 meng2 run4 shan4 gen1 zi1 .
11
da4 sheng4 pu3 zun1 mi2 shi1 he1 ,
wo3 tan4 ci2 fu4 hai3 cang2 ci2 ,
da4 sheng4 qian1 ji2 jing4 feng1 xing4 ,
qing1 ning2 fa3 er3 bu4 si1 yi4 .
阿们a4men2