zhu3 ling3 wo3 jing1 旷野kuang4ye3 lu4
0
zhu3 neng2 带领dai4ling3 wo3 经过jing1guo4 旷野kuang4ye3 lu4 ,
wo3 只要zhi3yao4 跟随gen1sui2 zhu3 脚步jiao3bu4 .
zhu3 脚步jiao3bu4 . 今日jin1ri4 路程lu4cheng2 zhu3 ci4 力量li4liang5 ,
明日ming2ri4 需要xu1yao4 zhu3 bei4 zhou1 xiang2 .
zhu3 neng2 带领dai4ling3 wo3 经过jing1guo4 旷野kuang4ye3 lu4 ,
wo3 只要zhi3yao4 跟随gen1sui2 zhu3 脚步jiao3bu4 .