你的ni3de5 guang1 dang1 照耀zhao4yao4
1
wo3 天父tian1fu4 fa1:1:4 慈悲ci2bei1 en1 guang1 ,
xiang4 deng1 ta3 you2 tian1 普照pu3zhao4 ,
ta1 命令ming4ling4 我们wo3men5 dang1 发光fa1guang1 ,
qu4 照亮zhao4liang4 沿yan2 an4 an4 jiao1 .
2
quan2 世界shi4jie4 zai4 黑暗hei1an4 zui4 zhong1:4 ,
浮沉fu2chen2 zai4 kuang2 bo1 nu4 lang4 ,
千万qian1wan4 ren2 迫切po4qie4 zai4 等待deng3dai4 ,
ji2 wang4 neng2 jian4 an4 bian1 guang1 .
3
弟兄们di4xiong1men5 , ba3 can2 deng1 ti1 liang4 ,
feng1 yu3 zhong1:4 you3 ren2 mi2 hang2 ;
kuai4 引领yin3ling3 dao4 an1 quan2 hai3 gang3 ,
黑暗hei1an4 zhong1:4 可能ke3neng2 丧亡sang4wang2 .
0
你的ni3de5 guang1 dang1 照耀zhao4yao4 明亮ming2liang4 ,
heng2 越过yue4guo4 ku3 hai3 波浪bo1lang4 ,
世上shi4shang5 ren2 zui4 hai3 zhong1:4 浮沉fu2chen2 ,
等候deng3hou4 ni3 su4 jiu4 他们ta1men5 .