zhu3 pei4 shou4 zan4mei3 ge1
1
wo3 zhu3 ye1su1 , wei2 ni3 shi4 pei4
yong3 yong3yuan3 yuan3 shou4 zan4mei3 ;
yin1 ni3 ai4xin1 , en1dian3 , shan4liang2 ,
yuan3 chao1 wo3men5 suo3 neng2 xiang3 .
2
wo3men5 man3xin1 gan3ji1 bu4 jin4 ,
qian2lai2 cheng1song4 ni3 zun1 ming2 ;
yi1sheng1yi1shi4 man3 bei4 en1hui4 ,
dao4chu4 shu4shuo1 ni3 bao3gui4 .
3
wo3men5 suo3 bai4 jiu4zhu3 ye1su1 ,
man3 you3 en1dian3 he2 kuan1shu4 ;
ni3de5 ai4xin1 he2222:huo2 ni3 neng2li4 ,
yong3 wu2xian4 liang2 yong3 wu2 ji3 .
4
ye1su1 , ni3 shi4 shou3xian1 mo4hou4 ,
ni3 yao4 ling3 wo3 dao4 yong3jiu3 ;
yin1 zhe5 yi3 wang4:3 , wo3 zan4mei3 ni3 ,
wei4 zhe5 jiang1lai2 , wo3 kao4 ni3 .
5
zan4 ta1 ! zan4 ta1 ! zan4 wo3 en1 ren2 ,
sheng4tu2 men5 na3 , dang1 gao1sheng1 !
zan4 ta1 ! zan4 ta1 ! zhi2dao4 tian1shang4 ,
zan4mei3 wan2quan2 , zan4 jiu3 zhang333:chang22 .
-
Author: Mrs. J. A. Trench
Maiden name Janetta W. Taylor, married John Alfred Trench.