xi4 lian2 miao4 jie1:jie2 ge1
1
fu2 zai1 xi4 lian2 miao4 jie1:jie2 ,
zai4 zhu3 ai4 zhong1:4 tong2xin1 ;
jiao4hui4 sheng4tu2 xin1ling2 tuan2qi4 ,
zai4 de5:di4 ru2 zai4 tian1ting2 .
2
xin4 zhong4 zai4 fu4 zuo4 qian2 ,
tong2xin1 qian2cheng2 qi2dao3 ;
tong2yi1 jian1nan2 , an1le4 , guan1xin1 ,
tong2yi1 xi1wang4 , mu4biao1 .
3
da4jia1 fen1 dang1 you1huan4 ,
da4jia1 fen1 jian1 zhong4dan4 ;
da4jia1 gong4 jiu3 tong2 qing2 zhi1 lei4 ,
da4jia1 xiu1qi1 xiang1guan1 .
4
xin4 zhong4 sheng1li2si3bie2 ,
bu4 xiang4 shi4ren2 ai1tong4 ;
tian1shang4 ren2jian1 jie4 zhu3 tong2xin1 ,
li2bie2 zhong1 bi4 zhong4:-:chong2 feng2 .
5
tuo1li2 you1 , lao2 , ku3 , zui4 ,
wo3men5 gong4 xiang3 zi4you2 ;
wan2quan2 you3ai4 tong3zhi4 ren2 tian1 ,
jing1guo4 wan4gu3qian1qiu1 .
a4men2