xin1 quan2 ge1
1
zhu3 en1 shenguang3 ,
wu2liang4 wu2bian1 ,
zai4 zhu3 ai4 zhong1:4 ,
you4 guo4:4:5 yi1 nian2 ;
wo3 jin1 jin4 zhu3 ,
xin1 cun2 gan3xie4 ,
meng3 xing3:sheng3:sheng3 zhu3 ai4 ,
yong3 ming2xin1 jian4:4:1:1:1 .
2
chen2 niao3 ge1chang4 ,
xuan1yang2 zhu3 en1 ,
tian1shang4 san1 guang1 ,
zhu3 ming4 wei2 zun1 ;
wo3 ren2 wang4 en1 ,
yi4 yu2 liu2shui3 ,
jin1 chang4 xin1 shi1 ,
song4 zhu3 huan1xin1 .
3
ling2 guang1 ru2 huo3 ,
jie2jing4 wo3 xin1 ,
dao3 wo3 jin4xing2 ,
qian2tu2 guang1ming2 ;
wo3 ling2 xi3le4 ,
wo3 xin1 jian1ding4 ,
zhong1shen1 shi4 zhu3 ,
shi2ke4 zi4 xin1 .
4
yang3 zhan1 sheng4 yan2 ,
wo3 huai2 gong1 qian1 ,
ken3qiu2 zhu3 ling2 ,
ju1 wo3 xin1 jian4:4:1:1:1 ;
man3huai2 kuai4le4 ,
xiao1chu2 jian1xian3 ,
wo3 xin1 yong3 qi3 ,
huo2shui3 yuan2 quan2 .
a4men2