sheng4 yan2 chang2 cun2 ge1
1
sheng4 yan2 yong3yuan3 chang2 cun2 ,
dao3 wo3 bu4bu4 qian2 xing2 ;
fan2 xin4 sheng4 yan2 ren2men5 ,
de5:2:dei3 xiang3 kuai4le4 guang1ming2 .
2
dang1 wo3 yu4jian4 shi4 you4 ,
sheng4 yan2 jian1gu4 wo3 xin1 ;
you1 si1 chang2 huo4 fu3 wei4 ,
ling2hun2 jie4 de5:2:dei3 yong3sheng1 .
3
ruo4 yu4 feng1 kuang2 yu3 nu4 ,
can3 wu4 chou2 yun2 mi4bu4 ;
sheng4 yan2 fa1guang1 pu3zhao4 ,
hu4 wo3 an1ran2 xinĘ└2lu4 .
4
sheng4 yan2 shi3 ren2 huan1le4 ,
sheng4 yan2 shi3 ren2 man3zu1 ;
sheng4 yan2 shi3 ren2 huan1le4 ,
sheng4 yan2 shi3 ren2 man3zu1 ;
5
sheng4 yan2 chong1man3 ci2 en1 ,
jiu4shu2 shi4shang5 wan4min2 ;
sheng4 yan2 yuan2 yuan2 sheng1ming4 ,
an1wei4 lin2si3 zhong4ren2 !
6
dan4yuan4 zhuan1xin1zhi4zhi4 ,
yan2 song4 zhu3 zhi1 sheng4 yan2 ;
shi3 neng2 qian2cheng2 ai4 zhu3 ,
yong3yuan3 jing4bai4 zhu3 qian2 !
a4men2