zhu3 qiao1 xin1 men2 ge1
1
ye1su1 a4 , yi1ran2 zhan4li4 ,
jin3 bi4 xin1 men2 zhi1wai4 ,
yi1ran2 xu1xin1 , reng2 ren3nai4 ,
xi1wang4 kua4 jin4 men2 lai2 .
wo3 zhong4 wang3 zuo4zhu3 men2tu3 ,
wang3 fu4 jiu4zhu3 ming2hao4 ,
ke3 xiu1 , ke3 xiu1 , ke3 xiu1 ji2 ,
jin4 ta1 jiu3 li4 xin1 jiao1 !
2
ye1su1 a4 , yi1ran2 qiao1men2 ,
shou3 zhong1:4 xue4 ji1 you2 xin1 ,
tou2 shang4 yi1jiu4 dai4 jing1 guan1 ,
ci2 rong2 reng2 man3 lei4 hen2 .
ren2 zhi4 nan2 liang2 de5 shen1 ai4 ,
ru2ci3 nai4xin1 jiu3 dai4 !
ke3 hen4 wu2bian1 de5 zui4nie4 ,
zhang333:chang22 zai4 men2 qian2 zu3ai4 !
3
ye1su1 a4 , yi1ran2 di1sheng1
yin1qin2 ku3 quan4 kai1men2 ,
" wo3 ceng2 wei4 ni3 she3 sheng1ming4 ,
ni3 jing4 ru2ci3 ren3xin1 ?"
ting1 ba4 you1 jian4 xiang1jiao1 bing4 ,
wo3 bian4 da4 kai1 xin1 men2 ,
qin1ai4 de5 zhu3 , qing3 jin4lai2 ,
yu3 wo3 yong3yuan3 xiang1qin1 !
a4men2