zun1 zhu3 wei4 da4 ge1
1
" wo3 xin1 zun1 zhu3 wei4 da4 ,
wo3 ling2 yi3shang4 zhu3 wo3 jiu4zhu3 wei4 le4:4:4:yue4 ,
yin1 ta1 gu4nian4 ta1 shi3nuu3 bei1wei1 ,
yin1 ta1 gu4nian4 ta1 shi3nuu3 bei1wei1 ,
cong2 jin1 yi3hou4 ,
wan4dai4 yao4 chen4:cheng1:1 wo3 you3 fu2 ;
cong2 jin1 yi3hou4 ,
wan4dai4 yao4 chen4:cheng1:1 wo3 you3 fu2 ."
2
he2deng3 mei3miao4 song4ge1 !
meng2 fu2 tong2zhen1 nuu3 xin1 chong1man3 huan1le4 ,
yin1 ta1 yuan4 shun4fu2 shang4 zhu3 zhi3yi4 ,
yin1 ta1 yuan4 shun4fu2 shang4 zhu3 zhi3yi4 ,
yi3ma3nei4li4 !
shi4ren2 dou1 meng2 shen2 en1 ze2 ;
yi3ma3nei4li4 !
shi4ren2 dou1 meng2 shen2 en1 ze2 .
3
dang14nian2 jiu4zhu3 dan4 jiang4 ,
ke4dian4 li3 jing4 mei2you3 jie1na4 di4fang5 ,
ma3li4ya3 bu4 xian2 ma3 peng2 po4 jiu4 ,
ma3li4ya3 bu4 xian2 ma3 peng2 po4 jiu4 ,
cheng2jiu4 da4shi4 ,
fu3yu4 sheng4 ying1 duo1 ci2xiang2 ;
cheng2jiu4 da4shi4 ,
fu2 yu4 sheng4 ying1 duo1 ci2xiang2 !
4
mei3 zai1 ! sheng4jie2 bang3yang4 !
qian1bei1 you4 wen1he2 , ren2ai4 er2 shan4liang2 ,
gen1cong2 zhu3 shi2chang2 pei2ban4 shen1 pang2 ,
gen1cong2 zhu3 shi2chang2 pei2ban4 shen1 pang2 ,
qian2cheng2 ai4 zhu3 ,
yong3yuan3 shou4 zun1jing4 zan4yang2 ;
qian2cheng2 ai4 zhu3 ,
yong3yuan3 shou4 zun1jing4 zan4yang2 .
a4men2