le4:4:4:yue4 xian4 wo3 gong1 ge1
1
yu2 mu4 shang4di4 ,
you3 qi3 wo3 min2 ,
jing1 ling2 gan3 ge2 ,
shi4 shi3 zhong1cheng2 ,
le4:4:4:yue4 xian4 wo3 gong1 ,
qu3 yi4 cheng2 ren2 ,
dao1 ju4 bu4 bi4 ,
fen4 fa1:1:4 wang4 shen1 .
2
han2xin1ru2ku3 ,
ke4 yong3 ke4 qin2 ,
bi4 xi3 gong1 li4 ,
tian2 dan4 cun2xin1 ,
di4 ming4 bu4 te4:tei1tui1 ,
zhao1 shi4 wei2 xin1 ,
nian4 zi1 zai4 zi1 ,
qi1 zhong1 wu2 sheng1 .
a4men2