xiao3 xiao3 shui3 di1 ge1
1
xiao3 xiao3 xu3duo1 shui3 di1 ,
ji1 ju4 cheng2 da4hai3 ;
xiao3 xiao3 xu3duo1 sha1li4 ,
ji1 ju4 cheng2 da4di4 .
2
xiao3 xiao3 yi1 fen1 yi1 miao3 ,
hao3xiang4 bu4 xi1qi2 ,
dao3:4:4 hui4 ji1 cheng2 nian2sui4 ,
ji1 cheng2 wu2jin4 qi1 .
3
wo3men5 xiao3 xiao3 guo4shi1 ,
hui4 shi3 wo3de5 ling2
li2kai1 de2xing2 lu4cheng2 ,
zhuan3xiang4:zhuan4xiang4 wu4:e4:e4 zhong1:4 xing2 .
4
xiao3 xiao3 ci2ai4 shi4qing5 ,
xiao3 shou3 bo1 liao3:le5 zhong4:3 ,
neng2gou4 kai1 chu1 xiang1hua1 ,
shi1 fu2 qian1wan4 zhong4 .
5
xiao3 xiao3 he2222:huo2 ai4 shi4qing5 ,
xiao3 xiao3 wen1rou2 hua4 ,
neng2 shi3 shi4jian1 gai3shan4 ,
bian4cheng2 tian1fu4 jia1 .
a4men2