shi1pian1 121 pian1
1
wo3 yao4 xiang4 shan1 ju3mu4 ,
wo3de5 bang1zhu5 cong2 he2 er2 lai2 ?
wo3de5 bang1zhu5 , wo3de5 bang1zhu5 ,
cong2 zao4 tian1di4 de5 ye1he2hua2 er2 lai2 .
ta1 bi4 bu4 jiao4 ni3de5 jiao3 yao2dong4 ,
bao3hu4 ni3de5 bi4 bu4 da3dun3 ,
bi4 bu4 da3dun3 .
2
bao3hu4 yi3se4lie4 de5 ye3 bu4 da3dun3 ,
ye3 bu4 shui4jiao4 .
bao3hu4 ni3de5 shi4 ye1he2hua2 ,
ye1he2hua2 zai4 ni3 you4bian1 yin1bi4 ni3 .
bai2ri4 tai4yang2 bi4 bu4 shang1 ni3 ,
ye4jian1 yue4liang5 bi4 bu4 hai4 ni3 ,
bi4 bu4 hai4 ni3 .
3
ye1ha1 hua2 yao4 bao3hu4 ni3
mian3shou4 yi1qie4 de5 zai1hai4 .
ta1 yao4 bao3hu4 ni3de5 xing4ming4 ,
ta1 yao4 bao3hu4 ni3de5 xing4ming4 .
ni3 chu1 ni3 ru4 ye1ha1 hua2 yao4 bao3hu4 ni3 ,
cong2 jin1 shi2 zhi2dao4 yong3yuan3 ,
zhi2dao4 yong3yuan3 .
a4men2