zhen1 shen2 ci2bei1 kuan1 ru2 hai3yang2
1
zhen1 shen2 ci2bei1 kuan1 ru2 hai3yang2 ,
shi4ren2 dou1 meng2 zhu3 en1hui4 ,
gong1yi4 zhong1jian1 chong1man3 ci2ai4 ,
bi3 de5:2:dei3 zi4you2 geng4:1 bao3gui4 .
2
jiu4zhu3 huan1ying2 hui3gai3 zui4ren2 ,
liang2shan4 ren2 yi4 xu1 zhu3 en1 ,
bao3 xue4 man3 you3 yi1zhi4 da4 neng2 ,
jiu4zhu3 man3huai2 da4 lian2min3 .
3
zhen1 shen2 ren2ai4 ji2qi2 kuan1guang3 ,
guo4yu2 ren2 suo3 neng2 ce4liang4 ,
yong3heng2 tian1 xin1 ci2bei1 ti3liang5 ,
qi2 zai1 miao4 ai4 zhen1 wu2 shuang1 .
4
tang3 wo3 ai4xin1 geng4jia1 dan1 chun2 ,
wen2 zhu3 yan2 bi4 shen1 xiang1xin4 ,
sheng1huo2 chang2 zai4 zhu3 ci2ai4 zhong1:4 ,
xiang3shou4 zhu3 tian2mei3 en1chong4 .