yong3heng2 zhi1 jun1 , qiu2 qian2dao3
1
yong3heng2 zhi1 jun1 , qiu2 qian2dao3 ,
chu1fa1 shi2 qi1 yi3 dao4 ,
cong2ci3 kao4 zhu3 chang2 de2sheng4 ,
wo3 jia1 jiu4shi4 jun1 ying2 ;
zhang333:chang22 qi1 shou4 xun4lian4 jiao4yang3 ,
zhu3 en1 shi3 wo3 jian2qiang2 ,
jin1zhao1 yong3heng2 de5 jun1wang2 ,
qing3 ting1 zhan4 ge1 gao1chang4 .
2
yong3heng2 zhi1 jun1 , qiu2 qian2dao3 ,
zhi2dao4 xue4 zhan4 wan2cheng2 ,
sheng4 shan4 xin1huai2 di1sheng1 song4 :
" a4men2 " gan1mei3 he2ping2 ,
fei1 ji2 dao1 jian4 de5 jiao1 feng1 ,
fei1 ji2 zhan4 gu3 sheng1 long2 ,
nai3 ji2 zun1xing2 zhu3 da4 ai4 ,
tian1guo2 cai2neng2 dao4lai2 .
3
yong3heng2 zhi1 jun1 , qiu2 qian2dao3 ,
wo3 zhong4 hao2wu2 you1 jing1 ,
he2chu5 zhu3 sheng4 rong2 xian3xian4 ,
huan1le4 jiu4 ru2 li2ming2 ,
hui1huang2 shi2jia4 gao1 gao1ju3 ,
guang1zhao4 wo3men5 luu3cheng2 ,
hua1guan1 deng3dai4 de2sheng4 zhe3 ,
ken3qiu2 zhen1 shen2 yin3ling3 .