039 yong1dai4 ge1 Crown Him with Many Crowns
1
kuai4 lai2 yong1dai4 wei4 wang2 ,
sheng4 gao1 zai4 bao3zuo4 shang4 ,
ting1 a4 ! hao4:3 le4:4:4:yue4 chuan2bian4 zhu1 tian1 ,
he2sheng1 ya1 dao3:4:4 qun2 xiang3 ;
xing3 a4 ! wo3 xin1 tong2 chang4 ,
song4 ta1 jiu4en1 hao4dang4 ,
huan1hu1 wei4 ni3 shou4 si3 zhi1 zhu3 ,
qian1qiu1 wan4sui4 wu2jiang1 .
2
kuai4 lai2 yong1dai4 wei4 wang2 ,
sheng4jie2 zhi4 zun1 shen2 zi3 ,
gen1 ta1de5 ren2 kuai4le4 yong1dai4 ,
yin1 ta1 yi4 shi4 ren2zi3 ;
chen2 shi4 wan4qian1 you1shang1 ,
yi1qie4 jing1 ta1 qin1 chang2 ,
yin1 ta1 jue2xin1 dan1fu4 zhu1 lei4:3:3 ,
qun2 sheng1 de5:2:dei3 xiang3 an1kang1 .
3
kuai4 lai2 yong1dai4 wei4 wang2 ,
du2 yi4sheng1 ming4 zhi1 wang2 ,
wan4 bang1 min2 zhong4 dou1 meng2 jiu4 du4 ,
yin1 ta1 xiao1mie4 si3wang2 ;
kuai4 lai2 ge1song4 huan1xin1 ,
xie4 ta1 te4shu1 hong2 en1 ,
yin1 ta1 yi1 si3 zhan4sheng4 wan4 si3 ,
yong3sheng1 pu3ji2 qun2 sheng1 .
4
kuai4 lai2 yong1dai4 wei4 wang2 ,
yong3 jian4 he2ping2 zhi1 wang2 ,
pu3tian1zhi1xia4 zhan4zheng1 zhi3xi1 ,
gan1ge1 hua1:4:4 wei4 song4yang2 ;
zhu3zhi4 wan4guo2 wan4fang1 ,
zhu3quan2 de5:di4 jiu3 tian1 zhang333:chang22 ,
bao3 xue4 suo3 zi1 ,
sheng1ming4 hua1 fang4 , wei4 cheng2 yi4cai3 tian1 xiang1 .
1
Crown him with many crowns,
the Lamb upon his throne.
Hark! how the heavenly anthem drowns
all music but its own.
Awake, my soul, and sing
of him who died for thee,
and hail him as thy matchless king
through all eternity.
2
Crown him the Lord of life,
who triumphed o'er the grave,
and rose victorious in the strife
for those he came to save;
his glories now we sing
who died and rose on high,
who died eternal life to bring,
and lives that death may die.
3
Crown him the Lord of love;
behold his hands and side,
rich wounds, yet visible above,
in beauty glorified;
no angels in the sky
can fully bear that sight,
but downward bends their burning eye
at mysteries so bright.
4
Crown him the Lord of years,
the potentate of time,
creator of the rolling spheres,
ineffably sublime.
All hail, Redeemer, hail!
for thou hast died for me;
thy praise shall never, never fail
throughout eternity.
-
Author : Matthew Bridges (1851)
Tune: DIADEMATA (Elvey)