zun1gui4 ming2 ge1
1
you1 ku3 di4xiong1 nei4xin1 ruan3ruo4 ,
gai1 chang2 ji4nian4 ye1su1 ming2 ;
kao4 zhe5 jiu4zhu3 you2ru2 pan2shi2 ,
you1luu4 jiu4 quan2 bian4 an1wen3 .
2
chang2 yong4 ye1su1 ming2zi5 si1nian4 ,
ke3 dang1 dun4pai2 bao3hu4 xin1 .
mo2gui3 wan4 ban1 yin3you4 wei1xian3 ,
dao3gao4 ye1su1 quan2 de2sheng4 .
3
ye1su1 ming2zi5 zhen1 shi4 qi2 zhen1 ,
shi3 wo3 ling2hun2 da4 gao1xing4 .
zhu3 shen1 ai4 shou3 lai2 jie1 zui4ren2 ,
ying1gai1 ge1chang4 zhu3 sheng4 ming2 .
4
ting1 de5:2:dei3 zhu3 ming2 quan2 yao4 gui4bai4 ,
zai4 zhu3 jiao3 xia4 fu3fu2 shen1 ;
tian1di4 zhu3zai3 yong3yuan3 zan4mei3 ,
jiu4zhu3 yong3yuan3 shou4 zun1 chen4:cheng1:1 .
0
zun1gui4 ming2 , he2deng3 mei3 !
de5:di4 suo3 wang4 yu3 tian1 suo3 ai4 .
zun1gui4 ming2 , he2deng3 mei3 !
de5:di4 suo3 wang4 tian1 suo3 ai4 .
a4men2