fu4 zhi3 cheng2quan2 ge1
1
zai4 na4 ji4jing4 qi1hei1 de5 wan3 jian4:4:1:1:1 ,
zhu3 ye1su1 ding1 shi2jia4 yi3qian2 ,
ta1 qu1xi1 zai4 ke4xi1ma3ni2 yuan2 ,
qi2dao3 :" yuan4 fu4 mei3 yi4 cheng2quan2 ."

2
ye1su1 pi2juan4 shang1tong4 de5 lei4 yan3 ,
bu4 kan4:1 huan2jing4 zhi3:1 wang4 zhe5 tian1 ,
shi2jia4 ku3 bei1 sui1ran2 ji2 nan2 yin3:4 ,
ran2er2 ta1 shuo1 :" fu4 yi4 cheng2quan2 ."
3
zhu3 a4 ! ni3 zhuan1 yi3 fu4 shi4 wei4 nian4 ,
sui1 zhi4 si3wang2 ye3 bu4 gai3bian4 ;
wo3 ye3 yuan4yi4 shi2 xing2 zhu3 sheng4 yan2 ,
shun4fu2 fu4 zhi3 ren3shou4 shi4lian4 .
4
bu4lun4 qian2cheng2 ku3tong4 huo4 gan1tian2 ,
zong3 yuan4yi4 ni3 ti4 wo3 jian3xuan3 ,
bu4 sui2 zi4ji3 yan4wu4 huo4 xi3huan5 ,
zong3 shuo1 :" yuan4 fu4 mei3 yi4 cheng2quan2 ."
fu4ge1
fu4 shen2 mei3 yi4 ,
wo3 yuan4 quan2 zun1xing2 , zai4 shen2 mian4qian2 deng3hou4 an1jing4 ;
fu4 shen2 mei3 yi4 ,
wo3 yuan4 quan2 zun1xing2 , zai4 shen2 mian4qian2 deng3hou4 an1jing4 .
a4men2