zhu3 ding4 zhi1 ri4 ge1
1
jin1tian1 shi4 zhu3 suo3 ding4 zhi1 ri4 ,
ci3 ri4 ying1dang1 shu3:zhu3 zhu3 ;
de5:di4 dang1 kuai4le4 , tian1 dang1 huan1xi3 ,
yi1tong2 cheng1yang2 wo3 zhu3 .
2
jin1tian1 jiu4zhu3 li2 si3 er2 sheng1 ,
zhan4sheng4 sa1dan4 quan2neng2 ;
jin1tian1 zhong4 sheng4 bao4gao4 jia1yin1 ,
wei4 " zhu3 de2sheng4 gong1 cheng2 ."
3
gao1sheng1 zan4mei3 shou4 gao1:4 zhi1 jun1 ,
da4wei4 sheng4jie2 zi3sun1 !
ken3qiu2 jiu4zhu3 bang1zhu5 wo3 zhong4 ,
cong2 tian1 shang3ci4 jiu4en1 .
4
zan4mei3 jiu4zhu3 , yin1 zhu3 jiang4lin2 ,
ci4 wo3 ci2ai4 fu2yin1 ;
jiu4zhu3 jiang4lin2 , feng4 fu4 sheng4 ming2 ,
zheng3jiu4 you3 zui4 wan4 ling2 .
5
shi4jian1 jiao4hui4 tong2 qi4 tong2xin1 ,
qi2 fa1:1:4 zan4mei3 zhi1 sheng1 ;
tian1tang2 le4:4:4:yue4 tu3 , shu3:zhu3 zhu3quan2 heng2 ,
neng2 chang4 geng4:1 mei3 zhi1 yin1 .
a4men2