172 sheng4ling2 gan3hua4 ge1 Come, Holy Ghost, our souls inspire
1
ken3qiu2 sheng4ling2 gan3 wo3 ling2hun2 ,
ru2 huo3 cong2 tian1 guang1zhao4 wo3 xin1 .
2
zhu3 wei2ren2 xin1 mo3 gao1:4 zhi1 ling2 ,
shi2chang2 jiang4 xia4 qi1 zhong4:3 shen2 en1 .
3
sheng4ling2 cong2 tian1 jiao1guan4 ren2xin1 ,
an1wei4 , sheng1ming4 , ai4 de2 san1 en1 .
4
qiu2 zhu3 pu3zhao4 bu4 xi1 zhi1 guang1 ,
zhi4 wo3 gu3 mu4 zhang333:chang22 neng2 ming2liang4 .
5
qiu2 zhu3 mo3 gao1:4 jie2 wo3 lian3mian4 ,
lai4 zhu3 hong2 en1 , huan1le4 kai1 yan2 .
6
yuan3li2 chou2di2 , chang2 ci4 ping2an1 ,
meng2 zhu3 yin3dao3 , de5:2:dei3 mian3 huan4nan4 .
7
qiu2 zhu3 jiao1:4:4 wo3 liao3jie3 fu4 , zi3 ,
zhu3 yu3 fu4 , zi3 , san1wei4yi4ti3 .
8
qian1qiu1 wan1gu3 , shi4dai4 jing1guo4 ,
yuan4 yong3 gao1chang4 bu4 jin4 zan4 ge1 .
9
zan4mei3 wo3 zhu3 gong1ji5 yong3heng2 ,
zan4mei3 sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , sheng4ling2 .
1
Come, Holy Ghost, our souls inspire
and lighten with celestial fire;
thou the anointing Spirit art,
who dost thy seven-fold gifts impart.
2
Thy blessed unction from above
is comfort, life, and fire of love;
enable with perpetual light
the dullness of our mortal sight.
3
Teach us to know the Father, Son,
and thee, of both, to be but one,
that through the ages all along
this may be our endless song:
4
Praise to thine eternal merit,
Father, Son, and Holy Spirit.
----

First Line: Come, Holy Ghost, our souls inspire
Latin Title: Veni, Creator Spritus
Author (attributed to): Rabanus Maurus
Translator: John Cosin
Meter: 8.8.8.8