ci4 wo3 sheng4jing1 ge1
1
qiu2 ci4 wo3 sheng4jing1 ,
ru2 chen2xing1 fang4 guang1mang2 ,
gu1du2 piao1bo2zhe3
jie4 ci3 de5:2:dei3 huan1chang4 ;
ye1su1 yi3jing5 lai2
xun2zhao3 mi2lu4 zhi1 yang2 ,
zai4 mei2you3 yun2wu4
neng2 zhe1gai4 ci3 guang1 .
2
qiu2 ci4 wo3 sheng4jing1 ,
zai4 wo3 wei1ji2 zhi1 shi2 ,
yin1 zui4qian1 you1chou2
shi3 wo3 xin1 bei1shang1 ;
ye1su1 de5 bao3 xun4 ,
wo3 dang1 zhong1shen1 yang3wang4 ,
jiu4zhu3 bi4 zai4 lai2 ,
wo3men5 yao4 fa1guang1 .
3
qiu2 ci4 wo3 sheng4jing1 ,
jiu4shi4 yong3sheng1 zhi1 deng1 ,
sui1 mian4lin2 fen2mu4 ,
wo3 ye3 bu4 jing1huang1 ,
jing1 si3wang2 leng3 bo1 ,
zhu3 bi4 shi3 wo3 fu4huo2 ,
shang4sheng1 dao4 tian1 jia1 ,
de5:2:dei3 xiang3 da4 rong2guang1 .
0
qiu2 ci4 wo3 sheng4jing1 ,
jiu4shi4 zhu3 de5 en1 guang1 ,
jiao4xun5 he2222:huo2 ying1xu3 ,
ren2ai4 he2222:huo2 dian3zhang1 ;
yin1wei5 wo3 zhi1dao5
zhu3 bi4 yin3dao3 wo3 ,
zou3 ping2an1 dao4lu4 ,
qian2cheng2 yong3 hui1huang2 .
a4men2