shu3 suan4 zhu3 en1 ge1
1
you3shi2 yu4jian4 ku3nan4 ru2tong2 da4 bo1lang4 ,
you3shi2 you1chou2 sang4dan3 si4hu5 yao4 jue2wang4 ,
ruo4 ba3 zhu3 de5 en1dian3 cong2tou2 shu3 yi1 shu3 ,
bi4 neng2 jiao4 ni3 jing1ya4 li4shi2 le4:4:4:yue4 huan1hu1 .
2
you3shi2 gua4nian4 shi4shi4 ru2tong2 tiao1 zhong4dan4 ,
you3shi2 bei1:bei4 zhe5 shi2jia4 jue2de5 ku3nan4 kan1 ,
ruo4 shu3 zhu3 de5 en1dian3 yi2huo4 jiu4 fei1 qu4 ,
bi4 neng2 jiao4 ni3 kuai4le4 li4shi2 zan4mei3 zhu3 .
3
mei3 feng2 zao1yu4 zheng1zhan4 bu4lun4 da4 huo4 xiao3 ,
bu2yao4 sang4dan3 yin1 zhu3 zao3yi3 de2sheng4 liao3:le5 ,
shen1 zhi1 zhu3 you3 en1dian3 bi4 gan1yuan4 fu2zhu4 ,
an1wei4 yin3dao3 wo3men5 yi1zhi2 jian4 tian1fu4 .
0
zhu3 de5 en1dian3 yang4yang4 dou1 yao4 shu3 ,
zhu3 de5 en1dian3 dou1 yao4 ji4 qing1chu5 ,
zhu3 de5 en1dian3 yang4yang4 dou1 yao4 zhu4 ,
bi4 neng2 jiao4 ni3 jing1ya4 li4shi2 le4:4:4:yue4 huan1hu1 .
a4men2