xi3 zhu3 ai4 wo3 ge1
1
wo3 zhen1 huan1xi3 ,
yin1wei5 tian1shang4 zhen1 shen2 ,
sheng4jing1 ming2ming2
shuo1 qi3 ta1de5 ai4xin1 ;
sheng4jing1 zhong1jian1
qi2miao4 shi4 wu4 hen3 duo1 ,
zui4 bao3gui4 de5 jiu4shi4
ye1su1 ai4 wo3 .
2
wo3 sui1 wang4en1fu4yi4 ,
yuan3yuan3 zou3 kai1 ,
jiu4zhu3 yi1ran2 ai4 wo3 ,
jiang1 wo3 xun2 hui2 ;
zhu3 shen1 ci2bei1 shou3bi4
jin3jin3 bao4 wo3 ,
jiang1 wo3 tong4xi1 bao3hu4 ,
ye1su1 ai4 wo3 .
3
ye1su1 ai4 wo3 ,
wo3 ye3 shen1 ai4 ye1su1 ,
yin1wei5 ta1 lai2 shi4jian1
shi4fang4 zui4 nu2 ;
yin1 ai4 ta1 lai2 jiu4 si3 ,
dai4ren2 shou4 guo4:4:5 ,
wo3 xin1 jue2ran2 shen1xin4 ,
ye1su1 ai4 wo3 .
0
yin1 ye1su1 ai4 wo3 ,
ye1su1 ai4 wo3 ,
ye1su1 ai4 wo3 ;
wo3 zhen1 xi3huan5 ,
yin1 ye1su1 ai4 wo3 ,
ye1su1 jing4 ai4 wo3 .
a4men2