jin1 yao4 zhu3 zi4ji3 ge1
1
qian2 yao4 de5 shi4 zhu4fu2 ,
jin1 yao4 zhu3 zi4ji3 ;
qian2 yao4 de5 shi4 yi1zhi4 ,
jin1 wei2 zhu3 er2 yi3 ;
qian2 wo3 tan1qiu2 en1ci4 ,
jin1 yao4 ci2 en1 zhe3 ;
qian2 wo3 xun2qiu2 neng2li4 ,
jin1 yao4 quan2neng2 zhe3 .
2
qian2 chang2 yong4 shou3 la1 zhu3 ,
jin1 zhu3 shou3 qian1 wo3 ;
qian2 chang2 wu2 suo3 shi4 cong2 ,
jin1 pao1 mao2 wen3tuo3 ;
qian2 yao4 de5 shi4 gan3jue2 ,
jin1 ping2 zhu3 kou3 shuo1 ;
qian2 shi4 pin2 pin2 ku3 shi4 ,
jin1 wan2quan2 xin4 tuo1 .
3
qian2 shi4 mang2 yu2 da3suan4 ,
jin1 ze2 kao4 qi2qiu2 ;
qian2 shi4 xuan2 qie1:4:4 gua4luu4 ,
jin1 zhu3 dan1 wo3 you1 ;
qian2 sui2 wo3 zhi1 suo3 yu4 ,
jin1 ting1 zhu3 zhi1pei4 ;
qian2 bu2zhu4 de5 qiu2 tao3 ,
jin1 bu2duan4 zan4mei3 .
4
qian2 wo3 yu4 li4yong4 zhu3 ,
jin1 ze2 zhu3 yong4 wo3 ;
qian2 jie4 zi4ji3 zuo4 gong1 ,
jin1 kao4 zhu3 gong1zuo4 ;
qian2 yu4 de5:2:dei3 ren2 cheng1zan4 ,
jin1 qiu2 zhu3 huan1xi3 ;
wo3 suo3you3de5 yi1qie4 ,
dou1 zai4 zhu3 zi4ji3 .
0
yong3yuan3 ju3qi3 ye1su1 ,
zan4mei3 zhu3 bu4 xie1 ,
yi1qie4 zai4 ye1su1 li3 ,
zhu3 shi4 wo3 yi1qie4 .
a4men2