ye1su1 ling3 wo3 ge1
1
ye1su1 ling3 wo3 , wo3 zhen1 xi3huan5 !
meng2 zhu3 yin3dao3 , xin1zhong1 ping2an1 !
wu2lun4 ri4ye4 dong4jing4 qi3 zuo4 ,
ye1su1 sheng4 shou3 shi2chang2 ling3 wo3 .
2
you3shi2 zao1yu4 kun4ku3 you1shang1 ,
you3shi2 da4 de5:2:dei3 xi3le4 an1kang1 ;
wu2lun4 wei1xian3 , wu2lun4 wen3tuo3 ,
quan2 kao4 ye1su1 qin1shou3 ling3 wo3 .
3
wo3 yuan4 jin3wo4 en1 zhu3 sheng4 shou3 ,
gan1xin1 le4yi4 sui2 zhu3 xing2zou3 ,
yu4 huo4 yu4 fu2 liang3 ban1 jie1ke3 ,
yin1 you3 ye1su1 qin1shou3 ling3 wo3 .
4
dao4 shi2 xing2 wan2 yi1 shi4 lu4cheng2 ,
kao4 tuo1 zhu3 en1 wan2quan2 de2sheng4 ,
si3wang2 leng3 he2 wo3 bu4 pa4 guo4:4:5 ,
yin1 you3 ye1su1 qin1shou3 ling3 wo3 .
0
ye1su1 ling3 wo3 ! ye1su1 ling3 wo3 !
ye1su1 tian1tian1 qin1shou3 ling3 wo3 !
wo3 yuan4 wei4 zhu3 zhong1shi2 xin4tu2 ,
yin1 meng2 zhu3 en1 qin1shou3 ling3 wo3 .
a4men2