ye1su1 wo3 lai2 ge1
1
tuo1li2 kun3bang3 , you1chou2 yu3 hei1ying3 ,
ye1su1 , wo3 lai2 ! ye1su1 , wo3 lai2 !
jin4ru4 zi4you2 , xi3le4 yu3 guang1ming2 ,
ye1su1 wo3 lai2 jiu4 ni3 !
tuo1li2 ji2bing4 , jin4ru4 ni3 wan2quan2 ;
tuo1li2 pin2fa2 , jin4ru4 ni3 feng1man3 ;
tuo1li2 zui4e4 , de5:2:dei3 jian4 ni3 sheng4 yan2 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
2
tuo1li2 xiu1chi3 , shi1bai4 yu3 kui1qian4 ,
ye1su1 , wo3 lai2 ! ye1su1 , wo3 lai2 !
jin4ru4 shi2jia4 rong2yao4 de5 en1 quan2 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
tuo1li2 tong4ku3 , jin4ru4 ni3 an1ning2 ;
tuo1li2 feng1 bo1 , jin4ru4 ping2jing4 ;
tuo1li2 yuan4 tan4 , jin4ru4 ni3 huan1xin1 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
3
tuo1li2 kuang2ao4 , bu2ping2 de5 xue4qi4 ,
ye1su1 , wo3 lai2 ! ye1su1 , wo3 lai2 !
jin4ru4 wan2quan2 , you3 fu2 de5 zhi3yi4 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
tuo1li2 zi4ji3 , zhu4 zai4 ni3 ai4 li3 ;
tuo1li2 jue2wang4 , deng3hou4 ni3 lai2 ti2 ,
li2 di4shang4 teng2 , ru2 ying1 zhan3 shuang1 yi4 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
4
tuo1li2 you1an4 yin1 fu3 de5 ke3pa4 ,
ye1su1 , wo3 lai2 ! ye1su1 , wo3 lai2 !
jin4ru4 huan1le4 , guang1ming2 de5 fu4 jia1 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
tuo1li2 bai4huai4 , wu2 di3 de5 shen1yuan1 ,
jin4ru4 hu4bi5 , an1xie1 de5 yang2juan4 ,
yong3 yong3yuan3 yuan3 zhan1yang3 ni3 rong2 yan2 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
a4men2