shi2ke4 kao4 zhu3 ge1
1
wo3 ping2 shi2 dang1 kao4 jiu4zhu3 ,
yu4 huan4nan4 qiu2 zhu3 jiu4hu4 ;
wo3 xin4xin1 sui1 huan2:hai2 bu4zu2 ,
wei2 yao4 kao4 wo3 zhu3 ling3lu4 .
2
qiu2 sheng4ling2 zhao4liang4 wo3 xin1 ,
jiao4 wo3 xin1 man3 de5:2:dei3 guang1ming2 ;
qiu2 jiu4zhu3 ling3 wo3 zheng4lu4 ,
wei2 yao4 kao4 wo3 zhu3 bao3hu4 .
3
lu4 ping2an1 dang1 song4 zhu3 ming2 ,
lu4 hei1an4 you3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 ;
ruo4 wei1xian3 zhu3 bi4 bao3hu4 ,
wei2 yao4 kao4 wo3 zhu3 ling3lu4 .
4
kao4 ye1su1 du4guo4 jin1shi4 ,
kao4 ye1su1 neng2 xing2 wan4shi2 ;
wo3 li2shi4 ji2 wang4:3 tian1 fu3 ,
wei2 yao4 kao4 ye1su1 jiu4zhu3 .
0
kao4 ye1su1 du4guo4 jin1shi4 ,
kao4 ye1su1 neng2 xing2 wan4shi2 .
wo3 bu4lun4 zou3 he2 xian3 lu4 ,
wei2 yao4 xin4 kao4 wo3 jiu4zhu3 .
a4men2