ping2an1 zan4mei3 ge1
1
ye1su1 , wo3 xin1 suo3you3 ping2an1 ,
chu2 zhu3 yi3wai4 , wu2 ren2 neng2 gei3 ;
xiu1xi5 zhi1 le4:4:4:yue4 , wu2 rao3 zhi1 an1 ,
meng2 ai4 de5 ren2cai2 neng2 huo4de2 .
2
pi2juan4 de5 ling2 , meng2 zhu3 shi1 en1 ,
huan4nan4 hua1:4:4 cheng2 tian2mi4 an1ning2 ;
zai4 zhu3 en1 bi4 bi4 yin1 zhi1 jian4:4:1:1:1 ,
wo3 ling2 bu4 pa4 feng1 lang4 di2ren2 .
3
ji4mo4 kuang4ye3 , xin1 wu2 wei4qie4 ,
wang1yang2 da4hai3 , wen3 du4 wu2 jing1 ;
qian2cheng2 fang1xiang4 , wo3 bu4 dan1xin1 ,
yin1 wo3 zhong1shen1 yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 .
4
ji1du1 shi4 wo3 zhong1shen1 xiang4dao3 ,
duo1 chou2 ye4 li3 bao3 hui4 zhi1 shi1 ,
gu1du2 qi1jian1 zhen1zhi4 liang2you3 ,
shi4 wo3 jiu4zhu3 , guang1ming2 , ce4shi4 .
5
li4liang5 guang1yin1 , yuan4 xian4 yu2 zhu3 ;
nei4xin1 xing2dong4 , yuan4 yi1 sheng4 yi4 ;
yuan4 zai4 ping2an1 , zan4mei3 zhong1jian1 ,
jing4 dai4 wo3 zhu3 yong3heng2 shi2 qi1 .
a4men2