qing1xin1 qian1gong1 ge1
1
qing1xin1 de5 ren2 you3 fu2 ,
yin1 ta1 zhu3 zun1rong2 ,
yin1 ta1 de5:2:dei3 can1:cen1:shen1:san1 shang4 zhu3 ao4miao4 ,
ji1du1 ju1 de5:di4 xin1zhong1 .
2
ceng2jing1 li2 que4 tian1tang2 ,
lai2 ci4 sheng1ming4 an1kang1 ,
xu1 huai2 yu3 ren2 tong2ju1 de5 zhu3 ,
shi4 ta1 mo2fan4 jun1wang2 .
3
zhu3 xiang4 qian1gong1 de5 ren2 ,
yi1ran2 ban1ci4 sheng4ling2 ,
zhu3 she4 sheng4dian4 ,
zhu3 an1 bao3zuo4 , jian3xuan3 qing1xin1 de5 ren2 .
4
wo3 zhong4 qiu2 zhu3 lin2 ge2 ,
shi2shi2 shang3ci4 en1dian3 ,
shang3ci4 qing1jie2 qian1gong1 zhi1 xin1 ,
kan1 zuo4 sheng4ling2 bao3 dian4 .
a4men2