you3 yi1 fu2 de5:di4 ge1
1
you3 yi1 chu3/4 fu2qi5 de5:di4 ,
lu4 yuan3 nan2 ji4 ,
sheng4tu2 zai4 rong2yao4 li3 ,
ming2liang4 ru2 ri4 .
ting1 ta1men5 qi2 cheng1yang2 ,
rong2yao4 gui1yu2 jiu4 shi4 wang2 ,
zan4 sheng1 chong1man3 tian1tang2 ,
yong3yuan3 bu4zhi3 .
2
ju1zhu4 na4 de5:di4 zhi1 ren2 ,
zhang333:chang22 sheng1 bu4 lao3 ,
ping2 kang1 an1le4 sui4 xin1 ,
hao2 wu2 ku3nao3 .
yong3yuan3 bu4zai4 fan4zui4 ,
tuo1li2 qing2yu4 zhong4 wu1hui4 ,
tong2 tian1shi3 cheng2 yi1 dui4 ,
qi3bu4shi4 hao4:3 !
3
qing3 dao4 na4 fu2qi5 de5:di4 ,
yu3 zhu3 xiang1hui4 ,
wei4he2 huan2:hai2 wu2 ding4 yi4 ,
wei4he2 chi2 yi2 ?
tian1tang2 de5:2:dei3 fu2 man3zu1 ,
tuo1li2 zui4e4 wu2 you1 ju4 ,
yong3yuan3 yu3 zhu3 tong2 zhu4 ,
yong3 wu2jin4 qi1 .
4
de5:2:dei3 zhu4 na4 fu2qi5 de5:di4 ,
kuai4le4 nan2 yan2 ,
tian1fu4 shi2ke4 bu4 li2 ,
xin4 , ai4 liang3 quan2 .
kuai4 lai2 shou4 zhu3 en1dian3 ,
bi4 de5:2:dei3 shang3ci4 dai4 jin1 mian3 ,
zai4 zhu3 guang1ming2 zhong1jian1 ,
rong2yao4 zhang3quan2 .
a4men2