ta1 shi4 zhu3 He is Lord
0
ta1 shi4 zhu3 (2X)
ta1 shi4 cong2 si3 li3
fu4huo2 de5 jiu4shi4zhu3
wan4 xi1 yao4 gui4bai4 ,
wan4 kou3 yao4 song4yang2 ,
ji1du1 ye1su1 shi4 zhu3
©www.AiZhu.com     email: AiZhu @ XiaoTu dot com
    (Updated: CUT: Fri Dec 30 04:28:33 2016 ) - "With a Servant's Heart" -