shi4 shi1 ji4 11    


1 ji1lie4ren2 ye2fu2ta1 shi4 ge4 da4 neng2 de5 yong3shi4 , shi4 ji4nuu3 de5 er2zi5 . ye2fu2ta1 shi4 ji1lie4 suo3 sheng1 de5 . 2 ji1lie4 de5 qi1 ye3 sheng1 liao3:le5 ji3 ge4 er2zi5 , ta1 qi1 suo3 sheng1 de5 er2zi5 zhang3da4 liao3:le5 , jiu4 gan3 zhu2 ye2fu2ta1 , shuo1 , ni3 bu4ke3 zai4 wo3men5 fu4 jia1 cheng2shou4 chan3ye4 , yin1wei5 ni3 shi4 ji4nuu3 de5 er2zi5 . 3 ye2fu2ta1 jiu4 tao2bi4 ta1de5 di4xiong1 , qu4 zhu4 zai4 tuo2bo2 de5:di4 , you3 xie1 fei3tu2 dao4 ta1 na4li5 ju4ji2 , yu3 ta1 yi1tong2 chu1ru4 .

4 guo4:4:5 liao3:le5 xie1 ri4zi5 , ya3men2ren2 gong1da3 yi3se4lie4 . 5 ya3men2ren2 gong1da3 yi3se4lie4 de5 shi2hou5 , ji1lie4 de5 zhang3lao3 dao4 tuo2bo2 de5:di4 qu4 , yao4 jiao4 ye2fu2ta1 hui2lai2 . 6 dui4 ye2fu2ta1 shuo1 , qing3 ni3 lai2 zuo4 wo3men5 de5 yuan2shuai4 , wo3men5 hao4:3 yu3 ya3men2ren2 zheng1zhan4 .

7 ye2fu2ta1 hui2da2 ji1lie4 de5 zhang3lao3 shuo1 , cong2qian2 ni3men5 bu4shi5 hen4 wo3 , gan3 zhu2 wo3 chu1 li2 fu4 jia1 ma5 . xian4zai4 ni3men5 zao1yu4 ji2nan4 wei4he2 dao4 wo3 zhe4li3 lai2 ne5 . 8 ji1lie4 de5 zhang3lao3 hui2da2 ye2fu2ta1 shuo1 , xian4zai4 wo3men5 dao4 ni3 zhe4li3 lai2 , shi4 yao4 ni3 tong2 wo3men5 qu4 , yu3 ya3men2ren2 zheng1zhan4 . ni3 ke3yi3 zuo4 ji1lie4 yi1qie4 ju1min2 de5 ling3xiu4 .

9 ye2fu2ta1 dui4 ji1lie4 de5 zhang3lao3 shuo1 , ni3men5 jiao4 wo3 hui2qu4 , yu3 ya3men2ren2 zheng1zhan4 , ye1he2hua2 ba3 ta1 jiao1 gei3 wo3 , wo3 ke3yi3 zuo4 ni3men5 de5 ling3xiu4 ma5 . 10 ji1lie4 de5 zhang3lao3 hui2da2 ye2fu2ta1 shuo1 , you3 ye1he2hua2 zai4 ni3 wo3 zhong1jian1 zuo4 jian4zheng4 , wo3men5 bi4ding4 zhao4 ni3de5 hua4 xing2 . 11 yu2shi4 ye2fu2ta1 tong2 ji1lie4 de5 zhang3lao3 hui2qu4 , bai3xing4 jiu4 li4 ye2fu2ta1 zuo4 ling3xiu4 , zuo4 yuan2shuai4 . ye2fu2ta1 zai4 mi3si1ba1 jiang1 zi4ji3 de5 yi1qie4 hua4 chen2 ming2 zai4 ye1he2hua2 mian4qian2 .

12 ye2fu2ta1 da3fa5 shi3zhe3 qu4 jian4 ya3men2ren2 de5 wang2 , shuo1 , ni3 yu3 wo3 you3 shen2me5 xiang1gan1 , jing4 lai2dao4 wo3 guo2 zhong1:4 gong1da3 wo3 ne5 . 13 ya3men2ren2 de5 wang2 hui2da2 ye2fu2ta1 de5 shi3zhe3 shuo1 , yin1wei5 yi3se4lie4 ren2 cong2 ai1ji2 shang4lai2 de5 shi2hou5 zhan4ju4 wo3de5 de5:di4 , cong2 ya3nen4 he2 dao4 ya3bo2 he2 , zhi2dao4 yue1dan4 he2 . xian4zai4 ni3 yao4 hao4:3 hao4:3 de5:di4 jiang1 zhe4 de5:di4 gui1huan2 ba5 .

14 ye2fu2ta1 you4 da3fa5 shi3zhe3 qu4 jian4 ya3men2ren2 de5 wang2 , 15 dui4 ta1 shuo1 , ye2fu2ta1 ru2ci3 shuo1 , yi3se4lie4 ren2 bing4 mei2you3 zhan4ju4 mo2ya1 de5:di4 he2222:huo2 ya3men2ren2 de5 de5:di4 . 16 yi3se4lie4 ren2 cong2 ai1ji2 shang4lai2 nai3shi4 jing1guo4 kuang4ye3 dao4 hong2hai3 , lai2dao4 jia1di1si1 , 17 jiu4 da3fa5 shi3zhe3 qu4 jian4 yi3dong1 wang2 , shuo1 , qiu2 ni3 rong2 wo3 cong2 ni3de5 de5:di4 jing1guo4 . yi3dong1 wang2 que4 bu4 ying1yun3 . you4 zhao4yang4 da3fa5 shi3zhe3 qu4 jian4 mo2ya1 wang2 , ta1 ye3 bu4 yun3zhun3 . yi3se4lie4 ren2 jiu4 zhu4 zai4 jia1di1si1 . 18 ta1men5 you4 jing1guo4 kuang4ye3 , rao4 zhe5 yi3dong1 he2222:huo2 mo2ya1 de5:di4 , cong2 mo2ya1 de5:di4 de5 dong1bian1 guo4lai2 , zai4 ya3nen4 he2bian1 an1ying2 , bing4 mei2you3 ru4 mo2ya1 de5 jing4 nei4 , yin1wei5 ya3nen4 he2 shi4 mo2ya1 de5 bian1jie4 . 19 yi3se4lie4 ren2 da3fa5 shi3zhe3 qu4 jian4 ya3mo2li4 wang2 xi1hong2 , jiu4shi4 xi1shi2ben3 de5 wang2 , dui4 ta1 shuo1 , qiu2 ni3 rong2 wo3men5 cong2 ni3de5 de5:di4 jing1guo4 , wang4:3 wo3men5 zi4ji3 de5 di4fang5 qu4 . 20 xi1hong2 que4 bu4 xin4fu2 yi3se4lie4 ren2 , bu4rong2 ta1men5 jing1guo4 ta1de5 jing4jie4 , nai3 zhao1 ju4 ta1de5 zhong4 min2 zai4 ya3za2 an1ying2 , yu3 yi3se4lie4 ren2 zheng1zhan4 . 21 ye1he2hua2 yi3se4lie4 de5 shen2 jiang1 xi1hong2 he2222:huo2 ta1de5 zhong4 min2 dou1 jiao1 zai4 yi3se4lie4 ren2 shou3 zhong1:4 , yi3se4lie4 ren2 jiu4 ji1 sha1 ta1men5 , de5:2:dei3 liao3:le5 ya3mo2li4 ren2 de5 quan2 de5:di4 , 22 cong2 ya3nen4 he2 dao4 ya3bo2 he2 , cong2 kuang4ye3 zhi2dao4 yue1dan4 he2 . 23 ye1he2hua2 yi3se4lie4 de5 shen2 zai4 ta1 bai3xing4 yi3se4lie4 mian4qian2 gan3 chu1 ya3mo2li4 ren2 , ni3 jing4 yao4 de5:2:dei3 ta1men5de5 de5:di4 ma5 . 24 ni3de5 shen2 ji1mo3 suo3 ci4 ni3de5 de5:di4 ni3 bu4shi5 de5:2:dei3 wei4 ye4 ma5 . ye1he2hua2 wo3men5 de5 shen2 zai4 wo3men5 mian4qian2 suo3 gan3 chu1 de5 ren2 , wo3men5 jiu4 de5:2:dei3 ta1de5 de5:di4 . 25 nan2dao4 ni3 bi3 mo2ya1 wang2 xi1bo1 de5 er2zi5 ba1le4 huan2:hai2 jiang4:qiang2:3 ma5 . ta1 ceng2 yu3 yi3se4lie4 ren2 zheng1jing5 , huo2shi4 yu3 ta1men5 zheng1zhan4 ma5 . 26 yi3se4lie4 ren2 zhu4 xi1shi2ben3 he2222:huo2 shu3:zhu3 xi1shi2ben3 de5 xiang1cun1 , ya3luo2er3 he2222:huo2 shu3:zhu3 ya3luo2er3 de5 xiang1cun1 , bing4 yan2 ya3nen4 he2 de5 yi1qie4 cheng2yi4 , yi3jing5 you3 san1bai3 nian2 liao3:le5 . zai4 zhe4 san1bai3 nian2 zhi1 nei4 , ni3men5 wei4shen2me5 mei2you3 qu3hui2 zhe4xie5 di4fang5 ne5 . 27 yuan2lai2 wo3 mei2you3 de2zui4 ni3 , ni3 que4 gong1da3 wo3 , wu4:e4:e4 dai4 wo3 . yuan4 shen3pan4 ren2 de5 ye1he2hua2 jin1ri4 zai4 yi3se4lie4 ren2 he2222:huo2 ya3men2ren2 zhong1jian1 pan4duan4 shi4fei1 . 28 dan4 ya3men2ren2 de5 wang2 bu4 ken3 ting1 ye2fu2ta1 da3fa5 ren2 shuo1 de5 hua4 .

29 ye1he2hua2 de5 ling2 jiang4 zai4 ye2fu2ta1 shen1shang5 , ta1 jiu4 jing1guo4 ji1lie4 he2222:huo2 ma3na2xi1 , lai2dao4 ji1lie4 de5 mi3si1ba1 , you4 cong2 mi3si1ba1 lai2dao4 ya3men2ren2 na4li5 . 30 ye2fu2ta1 jiu4 xiang4 ye1he2hua2 xu3yuan4 , shuo1 , ni3 ruo4 jiang1 ya3men2ren2 jiao1 zai4 wo3 shou3 zhong1:4 , 31 wo3 cong2 ya3men2ren2 na4li5 ping2 ping2an1 an1 hui2lai2 de5 shi2hou5 , wu2lun4 shen2me5 ren2 , xian1 cong2 wo3 jia1men2 chu1lai5 ying2jie1 wo3 , jiu4 bi4 gui1 ni3 , wo3 ye3 bi4 jiang1 ta1 xian4shang5 wei4 fan2ji4 .

32 yu2shi4 ye2fu2ta1 wang4:3 ya3men2ren2 na4li5 qu4 , yu3 ta1men5 zheng1zhan4 . ye1he2hua2 jiang1 ta1men5 jiao1 zai4 ta1 shou3 zhong1:4 , 33 ta1 jiu4 da4da4 sha1 bai4 ta1men5 , cong2 ya3luo2er3 dao4 mi3ni4 , zhi2dao4 ya3bei4le4 ji1la1ming2 , gong1qu3 liao3:le5 er4shi2 zuo4 cheng2 . zhe4yang4 ya3men2ren2 jiu4 bei4 yi3se4lie4 ren2 zhi4fu2 liao3:le5 .

34 ye2fu2ta1 hui2 mi3si1ba1 dao4 liao3:le5 zi4ji3 de5 jia1 , bu2liao4 , ta1 nuu3er2 na2 zhe5 gu3 tiao4wu3 chu1lai5 ying2jie1 ta1 , shi4 ta1 du2sheng1 de5 , ci3wai4 wu2 er2 wu2 nuu3 . 35 ye2fu2ta1 kan4jian5 ta1 , jiu4 si1lie4 yi1fu5 , shuo1 , ai1 zai1 . wo3de5 nuu3er2 a4 , ni3 shi3 wo3 shen4 shi4 chou2ku3 , jiao4 wo3 zuo4nan2 liao3:le5 . yin1wei5 wo3 yi3jing5 xiang4 ye1he2hua2 kai1kou3 xu3yuan4 , bu4neng2 wan3hui2 . 36 ta1 nuu3er2 hui2da2 shuo1 , fu4 a4 , ni3 ji4 xiang4 ye1he2hua2 kai1kou3 , jiu4 dang1 zhao4 ni3 kou3 zhong1:4 suo3 shuo1 de5 xiang4 wo3 xing2 , yin1 ye1he2hua2 yi3jing5 zai4 chou2di2 ya3men2ren2 shen1shang5 wei4 ni3 bao4chou2 . 37 you4 dui4 fu4qin5 shuo1 , you3 yi1 jian4 shi4 qiu2 ni3 yun3zhun3 , rong2 wo3 qu4 liang3 ge4 yue4 , yu3 tong2ban4 zai4 shan1 shang4 , hao4:3 ai1ku1 wo3 zhong1 wei4 chu3nuu3 . 38 ye2fu2ta1 shuo1 , ni3 qu4 ba5 . jiu4 rong2 ta1 qu4 liang3 ge4 yue4 . ta1 bian4 he2222:huo2 tong2ban4 qu4 liao3:le5 , zai4 shan1 shang4 wei4 ta1 zhong1 wei4 chu3nuu3 ai1ku1 . 39 liang3 yue4 yi3 man3 , ta1 hui2dao4 fu4qin5 na4li5 , fu4qin5 jiu4 zhao4 suo3 xu3 de5 yuan4 xiang4 ta1 xing2 liao3:le5 . nuu3er2 zhong1shen1 mei2you3 qin1jin4 nan2zi3 . 40 ci3hou4 yi3se4lie4 zhong1:4 you3 ge4 gui1ju5 , mei3nian2 yi3se4lie4 de5 nuu3zi5 qu4 wei4 ji1lie4ren2 ye2fu2ta1 de5 nuu3er2 ai1ku1 si4 tian1 .