shi4 shi1 ji4 12    


1 yi3fa3lian2 ren2 ju4ji2 , dao4 liao3:le5 bei3fang1 , dui4 ye2fu2ta1 shuo1 , ni3 qu4 yu3 ya3men2ren2 zheng1zhan4 , wei4shen2me5 mei2you3 zhao1 wo3men5 tong2 qu4 ne5 . wo3men5 bi4 yong4 huo3 shao1 ni3 he2222:huo2 ni3de5 fang2wu1 . 2 ye2fu2ta1 dui4 ta1men5 shuo1 , wo3 he2222:huo2 wo3de5 min2 yu3 ya3men2ren2 da4da4 zheng1zhan4 . wo3 zhao1 ni3men5 lai2 , ni3men5 jing4 mei2you3 lai2 jiu4 wo3 tuo1li2 ta1men5de5 shou3 . 3 wo3 jian4 ni3men5 bu4 lai2 jiu4 wo3 , wo3 jiu4 pin1ming4 qian2 qu4 gong1ji1 ya3men2ren2 , ye1he2hua2 jiang1 ta1men5 jiao1 zai4 wo3 shou3 zhong1:4 . ni3men5 jin1ri4 wei4shen2me5 shang4 wo3 zhe4li3 lai2 gong1da3 wo3 ne5 . 4 yu2shi4 ye2fu2ta1 zhao1 ju4 ji1lie4ren2 , yu3 yi3fa3lian2 ren2 zheng1zhan4 . ji1lie4ren2 ji1 sha1 yi3fa3lian2 ren2 , shi4 yin1 ta1men5 shuo1 , ni3men5 ji1lie4ren2 zai4 yi3fa3lian2 , ma3na2xi1 zhong1jian1 , bu4guo4 shi4 yi3fa3lian2 tao2wang2 de5 ren2 . 5 ji1lie4ren2 ba3shou3 yue1dan4 he2 de5 du4kou3 , bu4rong2 yi3fa3lian2 ren2 guo4qu4 . yi3fa3lian2 tao2zou3 de5 ren2 ruo4 shuo1 , rong2 wo3 guo4qu4 . ji1lie4ren2 jiu4 wen4 ta1 shuo1 , ni3 shi4 yi3fa3lian2 ren2 bu4shi5 . ta1 ruo4 shuo1 , bu4shi5 , 6 jiu4 dui4 ta1 shuo1 , ni3 shuo1 shi4bo4lie4 . . yi3fa3lian2 ren2 yin1wei5 yao3 bu4 zhen1 zi4 yin1 , bian4 shuo1 xi1bo4lie4 . ji1lie4ren2 jiu4 jiang1 ta1 na2zhu4 , sha1 zai4 yue1dan4 he2 de5 du4kou3 . na4shi2 yi3fa3lian2 ren2 bei4 sha1 de5 you3 si4 wan4 er4 qian1 ren2 . 7 ye2fu2ta1 zuo4 yi3se4lie4 de5 shi4 shi1 liu4 nian2 . ji1lie4ren2 ye2fu2ta1 si3 liao3:le5 , zang4 zai4 ji1lie4 de5 yi1 zuo4 cheng2li3 .

8 ye2fu2ta1 yi3hou4 , you3 bo2li4heng2 ren2 yi3bi3zan4 zuo4 yi3se4lie4 de5 shi4 shi1 . 9 ta1 you3 san1shi2 ge4 er2zi5 , san1shi2 ge4 nuu3er2 . nuu3er2 dou1 jia4 chu1qu4 liao3:le5 . ta1 gei3 zhong4 zi3 cong2 wai4xiang1 qu3 liao3:le5 san1shi2 ge4 xi2fu4 . ta1 zuo4 yi3se4lie4 de5 shi4 shi1 qi1 nian2 . 10 yi3bi3zan4 si3 liao3:le5 , zang4 zai4 bo2li4heng2 .

11 yi3bi3zan4 zhi1 hou4 , you3 xi1bu4lun2 ren2 yi3lun3 , zuo4 yi3se4lie4 de5 shi4 shi1 shi2 nian2 . 12 xi1bu4lun2 ren2 yi3lun3 si3 liao3:le5 , zang4 zai4 xi1bu4lun2 de5:di4 de5 ya3ya3lun2 .

13 yi3lun3 zhi1 hou4 , you3 bi3la1dun4ren2 xi1lie4 de5 er2zi5 ya1dun4 zuo4 yi3se4lie4 de5 shi4 shi1 . 14 ta1 you3 si4shi2 ge4 er2zi5 , san1shi2 ge4 sun1zi5 , qi2 zhe5 qi1shi2 pi3 luu2 ju1 . ya1dun4 zuo4 yi3se4lie4 de5 shi4 shi1 ba1 nian2 . 15 bi3la1dun4ren2 xi1lie4 de5 er2zi5 ya1dun4 si3 liao3:le5 , zang4 zai4 yi3fa3lian2 de5:di4 de5 bi3la1dun4 , zai4 ya3ma3li4 ren2 de5 shan1di4 .