shi4 shi1 ji4 7    


1 ye1lu4ba1li4 jiu4shi4 ji1dian4 , ta1 he2222:huo2 yi1qie4 gen1sui2 de5 ren2 zao3chen5 qi3lai5 , zai4 ha1luu4 quan2 pang2 an1ying2 . mi3dian4 ying2 zai4 ta1men5 bei3bian1 de5 ping2yuan2 , kao4jin4 mo2li4 gang1 . 2 ye1he2hua2 dui4 ji1dian4 shuo1 , gen1sui2 ni3de5 ren2 guo4:4:5 duo1 , wo3 bu4neng2 jiang1 mi3dian4 ren2 jiao1 zai4 ta1men5 shou3 zhong1:4 , mian3de2 yi3se4lie4 ren2 xiang4 wo3 kua1da4 , shuo1 , shi4 wo3men5 zi4ji3 de5 shou3 jiu4 liao3:le5 wo3men5 . 3 xian4zai4 ni3 yao4 xiang4 zhe4xie5 ren2 xuan1gao4 shuo1 , fan2 ju4pa4 dan3qie4 de5 , ke3yi3 li2kai1 ji1lie4 shan1 hui2qu4 . yu2shi4 you3 er2wan4 er4 qian1 ren2 hui2qu4 , zhi3:1 sheng4xia5 yi1wan4 . 4 ye1he2hua2 dui4 ji1dian4 shuo1 , ren2 hai2shi4 guo4:4:5 duo1 . ni3 yao4 dai4 ta1men5 xia4 dao4 shui3 pang2 , wo3 hao4:3 zai4 na4li5 wei4 ni3 shi4 shi4 ta1men5 . wo3 zhi3dian3 shei2 shuo1 , zhe4 ren2 ke3yi3 tong2 ni3 qu4 , ta1 jiu4 ke3yi3 tong2 ni3 qu4 . wo3 zhi3dian3 shei2 shuo1 , zhe4 ren2 bu4ke3 tong2 ni3 qu4 , ta1 jiu4 bu4ke3 tong2 ni3 qu4 . 5 ji1dian4 jiu4 dai4 ta1men5 xia4 dao4 shui3 pang2 . ye1he2hua2 dui4 ji1dian4 shuo1 , fan2 yong4 she2tou5 tian3 shui3 , xiang4 gou3 tian3 de5 , yao4 shi3 ta1 dan1 zhan4 zai4 yi1 chu3/4 . fan2 gui4xia4 he1 shui3 de5 , ye3 yao4 shi3 ta1 dan1 zhan4 zai4 yi1 chu3/4 . 6 yu2shi4 yong4 shou3 peng3 zhe5 tian3 shui3 de5 you3 san1bai3 ren2 , qi2yu2 de5 dou1 gui4xia4 he1 shui3 . 7 ye1he2hua2 dui4 ji1dian4 shuo1 , wo3 yao4 yong4 zhe4 tian3 shui3 de5 san1bai3 ren2 zheng3jiu4 ni3men5 , jiang1 mi3dian4 ren2 jiao1 zai4 ni3 shou3 zhong1:4 . qi2yu2 de5 ren2 dou1 ke3yi3 ge4 gui1 ge4chu4 qu4 . 8 zhe4 san1bai3 ren2 jiu4 dai4 zhe5 shi2wu4 he2222:huo2 jiao3 . qi2yu2 de5 yi3se4lie4 ren2 , ji1dian4 dou1 da3fa5 ta1men5 ge4 gui1 ge4 de5 zhang4peng2 , zhi3:1 liu2xia4 zhe4 san1bai3 ren2 . mi3dian4 ying2 zai4 ta1 xia4bian1 de5 ping2yuan2 li3 .

9 dang1 na4 ye4 , ye1he2hua2 fen1fu5 ji1dian4 shuo1 , qi3lai5 , xia4 dao4 mi3dian4 ying2 li3 qu4 , yin1 wo3 yi3 jiang1 ta1men5 jiao1 zai4 ni3 shou3 zhong1:4 . 10 tang3ruo4 ni3 pa4 xia4qu4 , jiu4 dai4 ni3de5 pu2ren2 pu3la1 xia4 dao4 na4 ying2 li3 qu4 . 11 ni3 bi4 ting1jian5 ta1men5 suo3 shuo1 de5 , ran2hou4 ni3 jiu4 you3 dan3liang4 xia4qu4 gong1 ying2 . yu2shi4 ji1dian4 dai4 zhe5 pu2ren2 pu3la1 xia4 dao4 ying2 pang2 . 12 mi3dian4 ren2 , ya3ma3li4 ren2 , he2222:huo2 yi1qie4 dong1fang1ren2 dou1 bu4 san3:4 zai4 ping2yuan2 , ru2tong2 huang2chong2 na4yang4 duo1 . ta1men5de5 luo4tuo5 wu2 shu3 , duo1 ru2 hai3bian1 de5 sha1 . 13 ji1dian4 dao4 liao3:le5 , jiu4 ting1jian5 yi1 ren2 jiang1 meng4 gao4su5 tong2ban4 shuo1 , wo3 zuo4 liao3:le5 yi1 meng4 , meng4 jian4 yi1 ge4 da4mai4 bing3 gun3 ru4 mi3dian4 ying2 zhong1:4 , dao4 liao3:le5 zhang4mu4 , jiang1 zhang4mu4 zhuang4 dao3:4:4 , zhang4mu4 jiu4 fan2zhuan3 qing1fu4 liao3:le5 . 14 na4 tong2ban4 shuo1 , zhe4 bu4shi5 bie2de5 , nai3shi4 yi3se4lie4 ren2 yue1a1shi1 de5 er2zi5 ji1dian4 de5 dao1 . shen2 yi3 jiang1 mi3dian4 he2222:huo2 quan2 jun1 dou1 jiao1 zai4 ta1de5 shou3 zhong1:4 .

15 ji1dian4 ting1jian5 zhe4 meng4 he2222:huo2 meng4 de5 jiang3jie3 , jiu4 jing4bai4 shen2 , hui2dao4 yi3se4lie4 ying2 zhong1:4 , shuo1 , qi3lai5 ba5 . ye1he2hua2 yi3 jiang1 mi3dian4 de5 jun1dui4 jiao1 zai4 ni3men5 shou3 zhong1:4 liao3:le5 . 16 yu2shi4 ji1dian4 jiang1 san1bai3 ren2 fen1 zuo4 san1 dui4 , ba3 jiao3 he2222:huo2 kong4 ping2 jiao1 zai4 ge4ren2 shou3 li3 , ping2 nei4 dou1 cang2 zhe5 huo3ba3 , 17 fen1fu5 ta1men5 shuo1 , ni3men5 yao4 kan4:1 wo3 xing2shi4 , wo3 dao4 liao3:le5 ying2 de5 pang2bian1 zen3yang4 xing2 , ni3men5 ye3 yao4 zen3yang4 xing2 . 18 wo3 he2222:huo2 yi1qie4 gen1sui2 wo3de5 ren2 chui1 jiao3 de5 shi2hou5 , ni3men5 ye3 yao4 zai4 ying2 de5 si4wei2 chui1 jiao3 , han3jiao4 shuo1 , ye1he2hua2 he2222:huo2 ji1dian4 de5 dao1 .

19 ji1dian4 he2222:huo2 gen1sui2 ta1de5 yi1bai3 ren2 , zai4 san1 geng4:1 zhi1 chu1 cai2 huan4 geng4:1 de5 shi2hou5 , lai2dao4 ying2 pang2 , jiu4 chui1 jiao3 , da3po4 shou3 zhong1:4 de5 ping2 . 20 san1 dui4 de5 ren2 jiu4 dou1 chui1 jiao3 , da3po4 ping2zi5 , zuo3shou3 na2 zhe5 huo3ba3 , you4shou3 na2 zhe5 jiao3 , han3jiao4 shuo1 , ye1he2hua2 he2222:huo2 ji1dian4 de5 dao1 . 21 ta1men5 zai4 ying2 de5 si4wei2 ge4 zhan4 ge4 de5 di4fang5 . quan2 ying2 de5 ren2 dou1 luan4 cuan4 . san1bai3 ren2 na4han3 , shi3 ta1men5 tao2pao3 . 22 san1bai3 ren2 jiu4 chui1 jiao3 , ye1he2hua2 shi3 quan2 ying2 de5 ren2 yong4 dao1 hu4xiang1 ji1 sha1 , tao2 dao4 xi1li4la1 de5 bo2ha1shi4ta1 , zhi2 tao2 dao4 kao4jin4 ta1ba1 de5 ya3bo2mi3he2la1 . 23 yi3se4lie4 ren2 jiu4 cong2 na2fu2ta1li4 , ya3she4 , he2222:huo2 ma3na2xi1 quan2 de5:di4 ju4ji2 lai2 zhui1gan3 mi3dian4 ren2 .

24 ji1dian4 da3fa5 ren2 zou3 bian4 yi3fa3lian2 shan1di4 , shuo1 , ni3men5 xia4lai2 gong1ji1 mi3dian4 ren2 , zheng1 xian1 ba3shou3 yue1dan4 he2 de5 du4kou3 , zhi2dao4 bo2ba1la1 . yu2shi4 yi3fa3lian2 de5 zhong4ren2 ju4ji2 , ba3shou3 yue1dan4 he2 de5 du4kou3 , zhi2dao4 bo2ba1la1 , 25 zhuo1 zhu4 liao3:le5 mi3dian4 ren2 de5 liang3 ge4 shou3ling3 , yi1 ming2 e4li4 , yi1 ming2 xi1yi1bo2 . jiang1 e4li4 sha1 zai4 e4li4 pan2shi2 shang4 , jiang1 xi1yi1bo2 sha1 zai4 xi1yi1bo2 jiu3 zha4 na4li5 . you4 zhui1gan3 mi3dian4 ren2 , jiang1 e4li4 he2222:huo2 xi1yi1bo2 de5 shou3ji2 dai4 guo4:4:5 yue1dan4 he2 , dao4 ji1dian4 na4li5 .