shi4 shi1 ji4 9    


1 ye1lu4ba1li4 de5 er2zi5 ya3bi3mi3le4 dao4 liao3:le5 shi4jian4 jian4 ta1de5 zhong4 mu3 jiu4 , dui4 ta1men5 he2222:huo2 ta1 wai4 zu3 quan2jia1 de5 ren2 shuo1 , 2 qing3 ni3men5 wen4 shi4jian4 de5 zhong4ren2 shuo1 , shi4 ye1lu4ba1li4 de5 zhong4 zi3 qi1shi2 ren2 dou1 guan3li3 ni3men5 hao4:3 ne5 . hai2shi4 yi1 ren2 guan3li3 ni3men5 hao4:3 ne5 . ni3men5 you4 yao4 ji4nian4 wo3 shi4 ni3men5 de5 gu3rou4 . 3 ta1de5 zhong4 mu3 jiu4 bian4 jiang1 zhe4 yi1qie4 hua4 wei4 ta1 shuo1 gei3 shi4jian4 ren2 ting1 , shi4jian4 ren2 de5 xin1 jiu4 gui1xiang4 ya3bi3mi3le4 . ta1men5 shuo1 , ta1 yuan2 shi4 wo3men5 de5 di4xiong1 . 4 jiu4 cong2 ba1li4bi3li4tu3 de5 miao4 zhong1:4 qu3 liao3:le5 qi1shi2 she4ke4le4 yin2zi5 gei3 ya3bi3mi3le4 . ya3bi3mi3le4 yong4yi3 gu4 liao3:le5 xie1 fei3tu2 gen1sui2 ta1 . 5 ta1 wang4:3 e4fu2la1 dao4 ta1 fu4qin5 de5 jia1 , jiang1 ta1 di4xiong1 , ye1lu4ba1li4 de5 zhong4 zi3 qi1shi2 ren2 dou1 sha1 zai4 yi1 kuai4 pan2shi2 shang4 . zhi3:1 sheng4xia5 ye1lu4ba1li4 de5 xiao3 er2zi5 yue1tan3 , yin1wei5 ta1 duo3cang2 liao3:le5 . 6 shi4jian4 ren2 he2222:huo2 mi3luo2 ren2 dou1 yi1tong2 ju4ji2 , wang4:3 shi4jian4 xiang4shu4 pang2 de5 zhu4zi5 na4li5 , li4 ya3bi3mi3le4 wei4 wang2 .

7 you3 ren2 jiang1 zhe4 shi4 gao4su5 yue1tan3 , ta1 jiu4 qu4 zhan4 zai4 ji1li4xin1 shan1ding3 shang4 , xiang4 zhong4ren2 da4sheng1 han3jiao4 shuo1 , shi4jian4 ren2 na3 , ni3men5 yao4 ting1 wo3de5 hua4 , shen2 ye3 jiu4 ting1 ni3men5 de5 hua4 . 8 you3 yi1shi2 shu4mu4 yao4 gao1:4 yi1 shu4 wei4 wang2 , guan3li3 ta1men5 , jiu4 qu4 dui4 gan3lan3 shu4 shuo1 , qing3 ni3 zuo4 wo3men5 de5 wang2 . 9 gan3lan3 shu4 hui2da2 shuo1 , wo3 qi3 ken3 zhi3zhu4 gong4feng4 shen2 he2222:huo2 zun1zhong4 ren2 de5 you2 , piao1yao2 zai4 zhong4 shu4 zhi1 shang4 ne5 . 10 shu4mu4 dui4 wu2hua1guo3 shu4 shuo1 , qing3 ni3 lai2 zuo4 wo3men5 de5 wang2 . 11 wu2hua1guo3 shu4 hui2da2 shuo1 , wo3 qi3 ken3 zhi3zhu4 suo3 jie1:jie2 tian2mei3 de5 guo3zi5 , piao1yao2 zai4 zhong4 shu4 zhi1 shang4 ne5 . 12 shu4mu4 dui4 pu2tao5shu4 shuo1 , qing3 ni3 lai2 zuo4 wo3men5 de5 wang2 . 13 pu2tao5shu4 hui2da2 shuo1 , wo3 qi3 ken3 zhi3zhu4 shi3 shen2 he2222:huo2 ren2 xi3le4 de5 xin1 jiu3 , piao1yao2 zai4 zhong4 shu4 zhi1 shang4 ne5 . 14 zhong4 shu4 dui4 jing1ji2 shuo1 , qing3 ni3 lai2 zuo4 wo3men5 de5 wang2 . 15 jing1ji2 hui2da2 shuo1 , ni3men5 ruo4 cheng2 cheng2shi2 shi2 de5:di4 gao1:4 wo3 wei4 wang2 , jiu4 yao4 tou2 zai4 wo3de5 yin1 xia4 . bu4ran2 , yuan4 huo3 cong2 jing1ji2 li3 chu1lai5 , shao1 mie4 li4ba1nen4 de5 xiang1bo2shu4 .

16 xian4zai4 ni3men5 li4 ya3bi3mi3le4 wei4 wang2 , ruo4 an4 cheng2shi2 zheng4zhi2 shan4dai4 ye1lu4ba1li4 he2222:huo2 ta1de5 quan2jia1 , zhe4 jiu4shi4 chou2 ta1de5 lao2 . 17 cong2qian2 wo3 fu4 mao4 si3 wei4 ni3men5 zheng1zhan4 , jiu4 liao3:le5 ni3men5 tuo1li2 mi3dian4 ren2 de5 shou3 . 18 ni3men5 ru2jin1 qi3lai5 gong1ji1 wo3de5 fu4 jia1 , jiang1 ta1 zhong4 zi3 qi1shi2 ren2 sha1 zai4 yi1 kuai4 pan2shi2 shang4 , you4 li4 ta1 bi4nuu3 suo3 sheng1 de5 er2zi5 ya3bi3mi3le4 wei4 shi4jian4 ren2 de5 wang2 . ta1 yuan2 shi4 ni3men5 de5 di4xiong1 . 19 ni3men5 ru2jin1 ruo4 an4 cheng2shi2 zheng4zhi2 dai4 ye1lu4ba1li4 he2222:huo2 ta1de5 jia1 , jiu4 ke3 yin1 ya3bi3mi3le4 de5:2:dei3 huan1le4 , ta1 ye3 ke3 yin1 ni3men5 de5:2:dei3 huan1le4 . 20 bu4ran2 , yuan4 huo3 cong2 ya3bi3mi3le4 fa1chu1 , shao1 mie4 shi4jian4 ren2 he2222:huo2 mi3luo2 zhong4ren2 , you4 yuan4 huo3 cong2 shi4jian4 ren2 he2222:huo2 mi3luo2 ren2 zhong1:4 chu1lai5 , shao1 mie4 ya3bi3mi3le4 . 21 yue1tan3 yin1 pa4 ta1 di4xiong1 ya3bi3mi3le4 , jiu4 tao2pao3 , lai2dao4 bi3er3 , zhu4 zai4 na4li5 .

22 ya3bi3mi3le4 guan3li3 yi3se4lie4 ren2 san1 nian2 . 23 shen2 shi3 e4mo2 jiang4 zai4 ya3bi3mi3le4 he2222:huo2 shi4jian4 ren2 zhong1jian1 , shi4jian4 ren2 jiu4 yi3 gui3zha4 dai4 ya3bi3mi3le4 . 24 zhe4 shi4 yao4 jiao4 ye1lu4ba1li4 qi1shi2 ge4 er2zi5 suo3 shou4 de5 can2hai4 gui1yu3 ta1men5de5 ge1ge5 ya3bi3mi3le4 , you4 jiao4 na4 liu2 ta1men5 xue4 de5 zui4 gui1yu3 bang1zhu5 ta1 sha1 di4xiong1 de5 shi4jian4 ren2 . 25 shi4jian4 ren2 zai4 shan1ding3 shang4 she4 mai2fu5 , deng3hou4 ya3bi3mi3le4 . fan2 cong2 ta1men5 na4li5 jing1guo4 de5 ren2 , ta1men5 jiu4 qiang3duo2 . you3 ren2 jiang1 zhe4 shi4 gao4su5 ya3bi3mi3le4 .

26 yi3bie2 de5 er2zi5 jia1le4 he2222:huo2 ta1de5 di4xiong1 lai2dao4 shi4jian4 , shi4jian4 ren2 dou1 xin4 kao4 ta1 . 27 shi4jian4 ren2 chu1 cheng2 dao4 tian2jian1 qu4 , zhai1 xia4 pu2tao5 , chuai4 jiu3 , she4 bai3 yan2 yan4 , jin4 ta1men5 shen2 de5 miao4 zhong1:4 chi1he1 , zhou4zu3 ya3bi3mi3le4 . 28 yi3bie2 de5 er2zi5 jia1le4 shuo1 , ya3bi3mi3le4 shi4 shei2 . shi4jian4 shi4 shei2 . shi3 wo3men5 fu2shi4 ta1 ne5 . ta1 bu4shi5 ye1lu4ba1li4 de5 er2zi5 ma5 . ta1de5 bang1shou5 bu4shi5 xi1bu4le4 ma5 . ni3men5 ke3yi3 fu2shi4 shi4jian4 de5 fu4qin5 ha1ma3 de5 hou4yi4 . wo3men5 wei4he2 fu2shi4 ya3bi3mi3le4 ne5 ? 29 wei2 yuan4 zhe4 min2 gui1 wo3de5 shou3xia4 , wo3 jiu4 chu2diao4 ya3bi3mi3le4 . jia1le4 you4 dui4 ya3bi3mi3le4 shuo1 , zeng1tian1 ni3de5 jun1 bing1 chu1lai5 ba5 .

30 yi4 zai3 xi1bu4le4 ting1jian5 yi3bie2 de5 er2zi5 jia1le4 de5 hua4 , jiu4 fa1nu4 , 31 qiao1qiao1 de5:di4 da3fa5 ren2 qu4 jian4 ya3bi3mi3le4 , shuo1 , yi3bie2 de5 er2zi5 jia1le4 he2222:huo2 ta1de5 di4xiong1 dao4 liao3:le5 shi4jian4 , shan1huo4 cheng2 zhong1:4 de5 min2 gong1ji1 ni3 . 32 xian4zai4 ni3 he2222:huo2 gen1sui2 ni3de5 ren2 jin1ye4 qi3lai5 , zai4 tian2jian1 mai2fu5 . 33 dao4 zao3chen5 tai4yang2 yi1 chu1 , ni3 jiu4 qi3lai5 chuang3 cheng2 . jia1le4 he2222:huo2 gen1sui2 ta1de5 ren2 chu1lai5 gong1ji1 ni3 de5 shi2hou5 , ni3 bian4 xiang4 ta1men5 jian4ji1 er2 zuo4 .

34 yu2shi4 , ya3bi3mi3le4 he2222:huo2 gen1sui2 ta1de5 zhong4ren2 ye4jian1 qi3lai5 , fen1 zuo4 si4 dui4 , mai2fu5 deng3hou4 shi4jian4 ren2 . 35 yi3bie2 de5 er2zi5 jia1le4 chu1qu4 , zhan4 zai4 cheng2 men2kou3 . ya3bi3mi3le4 he2222:huo2 gen1sui2 ta1de5 ren2 cong2 mai2fu5 zhi1 chu3/4 qi3lai5 . 36 jia1le4 kan4jian5 na4xie1 ren2 , jiu4 dui4 xi1bu4le4 shuo1 , kan4:1 na3 , you3 ren2 cong2 shan1ding3 shang4 xia4lai2 liao3:le5 . xi1bu4le4 shuo1 , ni3 kan4jian5 shan1 de5 ying3zi5 , yi3wei2 shi4 ren2 . 37 jia1le4 you4 shuo1 , kan4:1 na3 , you3 ren2 cong2 gao1chu4 xia4lai2 , you4 you3 yi1 dui4 cong2 mi3e3ni2ni2 xiang4shu4 de5 lu4 shang4 er2 lai2 .

38 xi1bu4le4 dui4 ta1 shuo1 , ni3 ceng2 shuo1 , ya3bi3mi3le4 shi4 shei2 , jiao4 wo3men5 fu2shi4 ta1 . ni3 suo3 kua1 de5 kou3 zai4 na3li5 ne5 . zhe4 bu4shi5 ni3 suo3 miao3shi4 de5 min2 ma5 . ni3 xian4zai4 chu1qu4 , yu3 ta1men5 jiao1zhan4 ba5 . 39 yu2shi4 jia1le4 shuai4ling3 shi4jian4 ren2 chu1qu4 , yu3 ya3bi3mi3le4 jiao1zhan4 . 40 ya3bi3mi3le4 zhui1gan3 jia1le4 . jia1le4 zai4 ta1 mian4qian2 tao2pao3 , you3 xu3duo1 shou4shang1 pu1:2 dao3:4:4 de5 , zhi2dao4 cheng2men2 . 41 ya3bi3mi3le4 zhu4 zai4 ya3lu3ma3 . xi1bu4le4 gan3 chu1 jia1le4 he2222:huo2 ta1 di4xiong1 , bu4zhun3 ta1men5 zhu4 zai4 shi4jian4 .

42 ci4ri4 , min2 chu1 dao4 tian2jian1 , you3 ren2 gao4su5 ya3bi3mi3le4 . 43 ta1 jiu4 ba3 ta1de5 ren2 fen1 zuo4 san1 dui4 , mai2fu5 zai4 tian2jian1 , kan4jian5 shi4jian4 ren2 cong2 cheng2li3 chu1lai5 , jiu4 qi3lai5 ji1 sha1 ta1men5 . 44 ya3bi3mi3le4 he2222:huo2 gen1sui2 ta1de5 yi1 dui4 xiang4qian2 chuang3 qu4 , zhan4 zai4 cheng2 men2kou3 . na4 liang3 dui4 zhi2 chuang3 dao4 tian2jian1 , ji1 sha1 liao3:le5 zhong4ren2 . 45 ya3bi3mi3le4 zheng3tian1 gong1da3 cheng2 , jiang1 cheng2 duo2qu3 , sha1 liao3:le5 qi2zhong1 de5 ju1min2 , jiang1 cheng2 chai1hui3 , sa1:3 shang4 liao3:le5 yan2 .

46 shi4jian4 lou2 de5 ren2 ting1jian5 liao3:le5 , jiu4 duo3 ru4 ba1li4bi3li4tu3 miao4 de5 wei4 suo3 . 47 you3 ren2 gao4su5 ya3bi3mi3le4 shuo1 , shi4jian4 lou2 de5 ren2 dou1 ju4 zai4 yi1 chu3/4 . 48 ya3bi3mi3le4 he2222:huo2 gen1sui2 ta1de5 ren2 jiu4 dou1 shang4 sa1men2 shan1 . ya3bi3mi3le4 shou3 na2 fu3zi5 , kan3 xia4 yi1 gen1 shu4zhi1 , kang2:gang1 zai4 jian1 shang4 , dui4 gen1sui2 ta1de5 ren2 shuo1 , ni3men5 kan4:1 wo3 suo3 xing2 de5 , ye3 dang1 gan3jin3 zhao4yang4 xing2 . 49 zhong4ren2 jiu4 ge4 kan3 yi1 zhi1 , gen1sui2 ya3bi3mi3le4 , ba3 shu4zhi1 dui1 zai4 wei4 suo3 de5 si4wei2 , fang4huo3 shao1 liao3:le5 wei4 suo3 , yi3zhi4 shi4jian4 lou2 de5 ren2 dou1 si3 liao3:le5 , nan2nuu3 yue1 you3 yi1qian1 .

50 ya3bi3mi3le4 dao4 ti2bei4si1 , xiang4 ti2bei4si1 an1ying2 , jiu4 gong1qu3 liao3:le5 na4 cheng2 . 51 cheng2 zhong1:4 you3 yi1 zuo4 jian1gu4 de5 lou2 . cheng2li3 de5 zhong4ren2 , wu2lun4 nan2nuu3 , dou1 tao2 jin4 lou2 qu4 , guan1 shang4 men2 , shang4 liao3:le5 lou2 ding3 . 52 ya3bi3mi3le4 dao4 liao3:le5 lou2 qian2 gong1da3 , ai1jin4 lou2 men2 , yao4 yong4 huo3 fen2shao1 . 53 you3 yi1 ge4 fu4ren2 ba3 yi1 kuai4 shang4 mo4shi2 pao1 zai4 ya3bi3mi3le4 de5 tou2 shang4 , da3po4 liao3:le5 ta1de5 nao3 gu2;3 . 54 ta1 jiu4 ji2mang2 han3jiao4 na2 ta1 bing1qi4 de5 shao4nian2 ren2 , dui4 ta1 shuo1 , ba2chu1 ni3de5 dao1 lai2 , sha1 liao3:le5 wo3 ba5 . mian3de2 ren2 yi4lun4 wo3 shuo1 , ta1 wei4 yi1 ge4 fu4ren2 suo3 sha1 . yu2shi4 shao4nian2 ren2 ba3 ta1 ci4 tou4 , ta1 jiu4 si3 liao3:le5 . 55 yi3se4lie4 ren2 jian4 ya3bi3mi3le4 si3 liao3:le5 , bian4 ge4 hui2 zi4ji3 de5 di4fang5 qu4 liao3:le5 .

56 zhe4yang4 , shen2 bao4ying4 ya3bi3mi3le4 xiang4 ta1 fu4qin5 suo3 xing2 de5 wu4:e4:e4 , jiu4shi4 sha1 liao3:le5 di4xiong1 qi1shi2 ge4 ren2 de5 wu4:e4:e4 . 57 shi4jian4 ren2 de5 yi1qie4 wu4:e4:e4 , shen2 ye3 dou1 bao4ying4 zai4 ta1men5 tou2 shang4 . ye1lu4ba1li4 de5 er2zi5 yue1tan3 de5 zhou4zu3 gui1 dao4 ta1men5 shen1shang5 liao3:le5 .