shi4 shi1 ji4 17    


1 yi3fa3lian2 shan1di4 you3 yi1 ge4 ren2 ming2jiao4 mi3jia1 . 2 ta1 dui4 mu3qin5 shuo1 , ni3 na4 yi1qian1 yi1bai3 she4ke4le4 yin2zi5 bei4 ren2 na2 qu4 , ni3 yin1ci3 zhou4zu3 , bing4qie3 gao4su5 liao3:le5 wo3 . kan4:1 na3 . zhe4 yin2zi5 zai4 wo3 zhe4li3 , shi4 wo3 na2 qu4 liao3:le5 . ta1 mu3qin5 shuo1 , wo3 er2 a4 , yuan4 ye1he2hua2 ci2fu2 yu3 ni3 . 3 mi3jia1 jiu4 ba3 zhe4 yi1qian1 yi1bai3 she4ke4le4 yin2zi5 huan2:hai2 ta1 mu3qin5 . ta1 mu3qin5 shuo1 , wo3 fen1 chu1 zhe4 yin2zi5 lai2 wei4 ni3 xian4 gei3 ye1he2hua2 , hao4:3 diao1ke4 yi1 ge4 xiang4 , zhu4 cheng2 yi1 ge4 xiang4 . xian4zai4 wo3 hai2shi4 jiao1 gei3 ni3 . 4 mi3jia1 jiang1 yin2zi5 huan2:hai2 ta1 mu3qin5 , ta1 mu3qin5 jiang1 er4bai3 she4ke4le4 yin2zi5 jiao1 gei3 yin2jiang4 , diao1ke4 yi1 ge4 xiang4 , zhu4 cheng2 yi1 ge4 xiang4 , an1zhi4 zai4 mi3jia1 de5 wu1 nei4 .

5 zhe4 mi3jia1 you3 liao3:le5 shen2 tang2 , you4 zhi4zao4 yi3fu2de2 he2222:huo2 jia1 zhong1:4 de5 shen2xiang4 , fen1pai4 ta1 yi1 ge4 er2zi5 zuo4 ji4si1 . 6 na4shi2 yi3se4lie4 zhong1:4 mei2you3 wang2 , ge4ren2 ren4yi4 er2 xing2 .

7 you2da4 de5 bo2li4heng2 you3 yi1 ge4 shao4nian2 ren2 , shi4 you2da4 zu2 de5 li4wei4ren2 , ta1 zai4 na4li5 ji4ju1 . 8 zhe4 ren2 li2kai1 you2da4 de5 bo2li4heng2 cheng2 , yao4 zhao3 yi1 ge4 ke3 zhu4 de5 di4fang5 . xin ĻĀ2lu4 de5 shi2hou5 , dao4 liao3:le5 yi3fa3lian2 shan1di4 , zou3 dao4 mi3jia1 de5 jia1 . 9 mi3jia1 wen4 ta1 shuo1 , ni3 cong2 na3li5 lai2 . ta1 hui2da2 shuo1 , cong2 you2da4 de5 bo2li4heng2 lai2 . wo3 shi4 li4wei4ren2 , yao4 zhao3 yi1 ge4 ke3 zhu4 de5 di4fang5 . 10 mi3jia1 shuo1 , ni3 ke3yi3 zhu4 zai4 wo3 zhe4li3 , wo3 yi3 ni3 wei4 fu4 , wei4 ji4si1 . wo3 mei3nian2 gei3 ni3 shi2 she4ke4le4 yin2zi5 , yi1 tao4 yi1fu5 he2222:huo2 du4ri4 de5 shi2wu4 . li4wei4ren2 jiu4 jin4 liao3:le5 ta1de5 jia1 . 11 li4wei4ren2 qing2yuan4 yu3 na4 ren2 tong2 zhu4 . na4 ren2 kan4:1 zhe4 shao4nian2 ren2 ru2 zi4ji3 de5 er2zi5 yi2yang4 . 12 mi3jia1 fen1pai4 zhe4 shao4nian2 de5 li4wei4ren2 zuo4 ji4si1 , ta1 jiu4 zhu4 zai4 mi3jia1 de5 jia1li3 . 13 mi3jia1 shuo1 , xian4zai4 wo3 zhi1dao5 ye1he2hua2 bi4 ci2fu2 yu3 wo3 , yin1 wo3 you3 yi1 ge4 li4wei4ren2 zuo4 ji4si1 .