shi4 shi1 ji4 18    


1 na4shi2 , yi3se4lie4 zhong1:4 mei2you3 wang2 . dan4 zhi1pai4 de5 ren2 reng2 shi4 xun2 de5:di4 ju1zhu4 . yin1wei5 dao4 na4 ri4zi5 , ta1men5 huan2:hai2 mei2you3 zai4 yi3se4lie4 zhi1pai4 zhong1:4 de5:2:dei3 de5:di4 wei4 ye4 . 2 dan4 ren2 cong2 suo3la1 he2222:huo2 yi3shi2tao2 da3fa5 ben3 zu2 zhong1:4 de5 wu3 ge4 yong3shi4 , qu4 zi3xi4 kui1tan4 na4 de5:di4 , fen1fu5 ta1men5 shuo1 , ni3men5 qu4 kui1tan4 na4 de5:di4 . ta1men5 lai2dao4 yi3fa3lian2 shan1di4 , jin4 liao3:le5 mi3jia1 de5 zhu4zhai2 , jiu4 zai4 na4li5 zhu4su4 . 3 ta1men5 lin2jin4 mi3jia1 de5 zhu4zhai2 , ting1 chu1 na4 shao4nian2 li4wei4ren2 de5 kou3yin1 lai2 , jiu4 jin4 qu4 wen4 ta1 shuo1 , shei2 ling3 ni3 dao4 zhe4li3 lai2 . ni3 zai4 zhe4li3 zuo4 shen2me5 . ni3 zai4 zhe4li3 de5:2:dei3 shen2me5 . 4 ta1 hui2da2 shuo1 , mi3jia1 dai4 wo3 ru2ci3 ru2ci3 , qing3 wo3 zuo4 ji4si1 . 5 ta1men5 dui4 ta1 shuo1 , qing3 ni3 qiu2 wen4 shen2 , shi3 wo3men5 zhi1dao5 suo3 xing2 de5 dao4lu4 tong1da2 bu4 tong1da2 . 6 ji4si1 dui4 ta1men5 shuo1 , ni3men5 ke3yi3 ping2 ping2an1 an1 de5:di4 qu4 , ni3men5 suo3 xing2 de5 dao4lu4 shi4 zai4 ye1he2hua2 mian4qian2 de5 .

7 wu3 ren2 jiu4 zou3 liao3:le5 , lai2dao4 la1yi4 , jian4 na4li5 de5 min2 an1ju1 wu2luu4 , ru2tong2 xi1dun4 ren2 an1ju1 yi2yang4 . zai4 na4 de5:di4 mei2you3 ren2 zhang3quan2 rao3luan4 ta1men5 . ta1men5 li2 xi1dun4 ren2 ye3 yuan3 , yu3 bie2ren2 mei2you3 lai2wang3 . 8 wu3 ren2 hui2dao4 suo3la1 he2222:huo2 yi3shi2tao2 , jian4 ta1men5de5 di4xiong1 . di4xiong1 wen4 ta1men5 shuo1 , ni3men5 you3 shen2me5 hua4 . 9 ta1men5 hui2da2 shuo1 , qi3lai5 , wo3men5 shang4qu4 gong1ji1 ta1men5 ba5 . wo3men5 yi3jing5 kui1tan4 na4 de5:di4 , jian4 na4 de5:di4 shen4 hao4:3 . ni3men5 wei4he2 jing4 zuo4 bu4 dong4 ne5 . yao4 ji2su4 qian2wang3 de5:2:dei3 na4 de5:di4 wei4 ye4 , bu4ke3 chi2yan2 . 10 ni3men5 dao4 liao3:le5 na4li5 , bi4 kan4jian5 an1ju1 wu2luu4 de5 min2 , de5:di4 ye3 kuan1kuo4 . shen2 yi3 jiang1 na4 de5:di4 jiao1 zai4 ni3men5 shou3 zhong1:4 . na4 de5:di4 bai3 wu4 ju4quan2 , yi1 wu2 suo3 que1 .

11 yu2shi4 dan4 zu2 zhong1:4 de5 liu4 bai3 ren2 , ge4 dai4 bing1qi4 , cong2 suo3la1 he2222:huo2 yi3shi2tao2 qian2wang3 , 12 shang4 dao4 you2da4 de5 ji1lie4ye1lin2 , zai4 ji1lie4ye1lin2 hou4bian1 an1ying2 . yin1ci3 na4 di4fang5 ming2jiao4 ma3ha1ni2dan4 , zhi2dao4 jin1ri4 . 13 ta1men5 cong2 na4li5 wang4:3 yi3fa3lian2 shan1di4 qu4 , lai2dao4 mi3jia1 de5 zhu4zhai2 .

14 cong2qian2 kui1tan4 la1yi4 de5:di4 de5 wu3 ge4 ren2 dui4 ta1men5de5 di4xiong1 shuo1 , zhe4 zhai2zi5 li3 you3 yi3fu2de2 he2222:huo2 jia1 zhong1:4 de5 shen2xiang4 , bing4 diao1ke4 de5 xiang4 yu3 zhu4 cheng2 de5 xiang4 , ni3men5 zhi1dao5 ma5 . xian4zai4 ni3men5 yao4 xiang3 yi1 xiang3 dang1 zen3yang4 xing2 . 15 wu3 ren2 jiu4 jin4ru4 mi3jia1 de5 zhu4zhai2 , dao4 liao3:le5 na4 shao4nian2 li4wei4ren2 de5 fang2 nei4 wen4 ta1 hao4:3 . 16 na4 liu4 bai3 dan4 ren2 ge4 dai4 bing1qi4 , zhan4 zai4 men2kou3 . 17 kui1tan4 de5:di4 de5 wu3 ge4 ren2 zou3 jin4 qu4 , jiang1 diao1ke4 de5 xiang4 , yi3fu2de2 , jia1 zhong1:4 de5 shen2xiang4 , bing4 zhu4 cheng2 de5 xiang4 , dou1 na2 liao3:le5 qu4 . ji4si1 he2222:huo2 dai4 bing1qi4 de5 liu4 bai3 ren2 , yi1tong2 zhan4 zai4 men2kou3 .

18 na4 wu3 ge4 ren2 jin4ru4 mi3jia1 de5 zhu4zhai2 , na2 chu1 diao1ke4 de5 xiang4 , yi3fu2de2 , jia1 zhong1:4 de5 shen2xiang4 , bing4 zhu4 cheng2 de5 xiang4 , ji4si1 jiu4 wen4 ta1men5 shuo1 , ni3men5 zuo4 shen2me5 ne5 . 19 ta1men5 hui2da2 shuo1 , bu2yao4 zuo4 sheng1 , yong4 shou3 wu3 kou3 , gen1 wo3men5 qu4 ba5 . wo3men5 bi4 yi3 ni3 wei4 fu4 , wei4 ji4si1 . ni3 zuo4 yi1 jia1 de5 ji4si1 hao4:3 ne5 . hai2shi4 zuo4 yi3se4lie4 yi1 zu2 yi1 zhi1pai4 de5 ji4si1 hao4:3 ne5 . 20 ji4si1 xin1li5 xi3yue4 , bian4 na2 zhe5 yi3fu2de2 he2222:huo2 jia1 zhong1:4 de5 shen2xiang4 , bing4 diao1ke4 de5 xiang4 , jin4ru4 ta1men5 zhong1jian1 .

21 ta1men5 jiu4 zhuan3shen1 li2kai1 na4li5 , qi1zi5 , er2nuu3 , sheng1chu4 , cai2wu4 dou1 zai4 qian2tou5 . 22 li2 mi3jia1 de5 zhu4zhai2 yi3 yuan3 , mi3jia1 de5 jin4lin2 dou1 ju4ji2 lai2 , zhui1gan3 dan4 ren2 , 23 hu1jiao4 dan4 ren2 . dan4 ren2 hui2tou2 wen4 mi3jia1 shuo1 , ni3 ju4ji2 zhe4 xu3duo1 ren2 lai2 zuo4 shen2me5 ne5 . 24 mi3jia1 shuo1 , ni3men5 jiang1 wo3 suo3 zuo4 de5 shen2xiang4 he2222:huo2 ji4si1 dou1 dai4 liao3:le5 qu4 , wo3 huan2:hai2 you3 suo3 sheng4 de5 ma5 . zen3me5 huan2:hai2 wen4 wo3 shuo1 zuo4 shen2me5 ne5 . 25 dan4 ren2 dui4 mi3jia1 shuo1 , ni3 bu2yao4 shi3 wo3men5 ting1jian5 ni3de5 sheng1yin1 , kong3pa4 you3 xing4 bao4 de5 ren2 gong1ji1 ni3 , yi3zhi4 ni3 he2222:huo2 ni3de5 quan2jia1 jin4 dou1 sang4ming4 . 26 dan4 ren2 hai2shi4 zou3 ta1men5de5 lu4 . mi3jia1 jian4 ta1men5de5 shi4li4 bi3 zi4ji3 qiang2sheng4 , jiu4 zhuan3shen1 hui2 jia1 qu4 liao3:le5 .

27 dan4 ren2 jiang1 mi3jia1 suo3 zuo4 de5 shen2xiang4 he2222:huo2 ta1de5 ji4si1 dou1 dai4 dao4 la1yi4 , jian4 an1ju1 wu2luu4 de5 min2 , jiu4 yong4 dao1 sha1 liao3:le5 na4 min2 , you4 fang4huo3 shao1 liao3:le5 na4 cheng2 , 28 bing4 wu2 ren2 da1jiu4 . yin1wei5 li2 xi1dun4 yuan3 , ta1men5 you4 yu3 bie2ren2 mei2you3 lai2wang3 . cheng2 zai4 ping2yuan2 , na4 ping2yuan2 kao4jin4 bo2li4he2 . dan4 ren2 you4 zai4 na4li5 xiu1 cheng2 ju1zhu4 , 29 zhao4zhe5 ta1men5 shi3zu3 yi3se4lie4 zhi1 zi3 dan4 de5 ming2zi5 , gei3 na4 cheng2 qi3ming2 jiao4 dan4 . yuan2xian1 na4 cheng2 ming2jiao4 la1yi4 . 30 dan4 ren2 jiu4 wei4 zi4ji3 she4li4 na4 diao1ke4 de5 xiang4 . mo2xi1 de5 sun1zi5 , ge2shun4 de5 er2zi5 yue1na2dan1 , he2222:huo2 ta1de5 zi3sun1 zuo4 dan4 zhi1pai4 de5 ji4si1 , zhi2dao4 na4 de5:di4 zao1 lu3luue4 de5 ri4zi5 . 31 shen2 de5 dian4 zai4 shi4luo2 duo1shao5 ri4zi5 , dan4 ren2 wei4 zi4ji3 she4li4 mi3jia1 suo3 diao1ke4 de5 xiang4 ye3 zai4 dan4 duo1shao5 ri4zi5 .